Účetnictví S V J

Ceník placených služeb

Ceník byl vytvořen pro nápravu nesprávně vedených účetnictví SVJ.  Zpracován je pro malá SVJ do 30 členů. Určen pro zájemce o vedení účetnictví, kteří znají základy účetnictví. Součástí nabídky nemůže být jejich výuka.

Pol.

Činnost:

1.

Přeúčtování účetních případů jednoho roku z jednoduchého účetnictví

do podvojného účetnictví vedeného v Excelu, včetně zpracování

účetní závěrky.

5 000

2.

Přeúčtování účetních případů jednoho roku z účetnictví vedeného v  libovolném programu do účetnictví vedeného v Excelu, včetně zpracování účetní závěrky.

3 000

3.

Zavedení účetnictví v prográmku Klaiex pro nově vzniklá SVJ, zaúčtování prvních dvou měsíců

2 000

až    4 000

4.

Rekonstrukce nesprávného účetnictví za jeden rok (i necelý)

20 000

Součástí nabídky není vyúčtování služeb pro dům a pro vlastníky jednotek.

První nabídka je určena pro opozdilce, kteří si zatím nevšimli, že SVJ musí vést od roku 2005 podvojné účetnictví. 

Při přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví je třeba provést transformaci příjmů a výdajů na výnosy a náklady. To vyžaduje nejen správně vedený deník příjmů a výdajů, ale i přesnou evidenci  pohledávek a závazků SVJ,  případně i  zásob.

Druhá nabídka je určena těm, kdo účtovali v programu, který jim nevyhovuje a rádi by zkusili účtovat v prográmku Klaiex, tj. v Excelu.

Základními podklady jsou správné údaje z posledního zaúčtovaného roku,  tj.  správně sestavená  předvaha účtů, rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

V ceně je v obou případech zahrnuto zavedení účetnictví "na míru".  Každý si může vybrat, jak podrobnou evidenci chce vést. Teprve po vzájemném odsouhlasení navrženého účtového rozvrhu může být zpracován převodový můstek a může začít vlastní účtování. 

Třetí nabídka je určena těm, kdo začínají „na zelené louce“.  K zavedení účetnictví v nových SVJ byl zpracován příspěvek „Zavádění účetnictví novým SVJ“. Než se rozhodnete pro moji nabídku, dobře si jej prostudujte. Následuje hned za tímto Ceníkem.

Čtvrtá nabídka – Rekonstrukce nesprávného účetnictví

Cena za rekonstrukci je  podstatně vyšší. Na dálku se totiž rekonstrukce nesprávného účetnictví provádí hodně obtížně. Jde o časově velmi náročnou práci, která zabere někdy měsíc i více času. Na vině je špatná komunikace s účetními, kteří často vůbec nedovedou vysvětlit některé zaúčtované účetní případy. Občas se stane, že přestanou komunikovat a SVJ nemá k dispozici žádné podklady, o které bych se mohla opřít. Potom je dokončení hodně obtížné a někdy je  nutné práci ukončit. 

Podmínky pro provedení rekonstrukce:

  • Pro  každý rok, který mám rekonstruovat, potřebuji:  deník, předvahu rozvahu a výkaz zisku a ztráty.
  • Rekonstrukce provádím  v prográmku Klaiex, tj. v Excelu.
  • Platba ve výši 20 tis. Kč za každý rok musí být uhrazena předem. Nemůže-li být rekonstrukce dokončena zaviněním ze strany SVJ, vrátím jen část zálohy - podle odvedené práce. Není-li dokončena překážkami na mé straně (např. dlouhodobá nemoc apod. ), vrátím celou zálohu. 

Neprovádím rekonstrukci účetnictví  SVJ s velkými nebytovými jednotkami (provozovnami, prodejnami apod.). Kombinace jednotek  „byty“  a „garáže“ nevadí.

Neprovádím rozúčtování služeb na vlastníky jednotek. To je často záležitost specializovaných firem.

Délka zpracování rekonstrukce závisí hlavně na rychlosti, se kterou budou plněny mé požadavky na dodání případných dalších podkladů, např. podílů vlastníků na společných částech, jsou-li vybírány příspěvky na správu i jinak než podle podílů, předpisů záloh na správu a služby, zápis o schválených odměnách výboru SVJ, zápis o schválení vypořádání zisku a nevyčerpaných příspěvků na správu apod.

Zájemcům, kteří nemají k dispozici výše uvedené podklady, často radím, aby se s žádostí o rekonstrukci obrátili raději na někoho v místě bydliště, protože ústní domluva je efektivnější, než písemná.

N. Klainová 

8/2009, aktu 7/2018

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode