Účetnictví S V J

Ceník placených služeb

Ceník byl vytvořen pro nápravu nesprávně vedených účetnictví SVJ.  Zpracován je pro malá SVJ do 30 členů. Určen pro zájemce o vedení účetnictví, kteří znají základy účetnictví. Součástí nabídky nemůže být jejich výuka.

Pol.

Činnost:

1.

Přeúčtování účetních případů jednoho roku z jednoduchého účetnictví

do podvojného účetnictví vedeného v Excelu, včetně zpracování

účetní závěrky.

5 000

2.

Přeúčtování účetních případů jednoho roku z účetnictví vedeného

v  libovolném programu do účetnictví vedeného v Excelu, včetně

zpracování účetní závěrky.

3 000

3.

Zavedení účetnictví v prográmku Klaiex pro nově vzniklá SVJ, zaúčtování prvních dvou měsíců

2 000

až    4 000

4.

Rekonstrukce nesprávného účetnictví za jeden rok (i necelý)

20 000

Součástí nabídky není vyúčtování služeb pro dům a pro vlastníky jednotek.

První nabídka je určena pro opozdilce, kteří si zatím nevšimli, že SVJ musí vést od roku 2005 podvojné účetnictví. 

Při přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví je třeba provést transformaci příjmů a výdajů na výnosy a náklady. To vyžaduje nejen správně vedený deník příjmů a výdajů, ale i přesnou evidenci  pohledávek a závazků SVJ,  případně i  zásob.

Druhá nabídka je určena těm, kdo účtovali v programu, který jim nevyhovuje a rádi by zkusili účtovat v prográmku Klaiex, tj. v Excelu.

Základními podklady jsou správné údaje z posledního zaúčtovaného roku,  tj.  správně sestavená  předvaha účtů, rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

V ceně je v obou případech zahrnuto zavedení účetnictví "na míru".  Každý si může vybrat, jak podrobnou evidenci chce vést. Teprve po vzájemném odsouhlasení navrženého účtového rozvrhu může být zpracován převodový můstek a může začít vlastní účtování. 

Třetí nabídka je určena těm, kdo začínají „na zelené louce“.  K zavedení účetnictví v nových SVJ byl zpracován příspěvek „Zavádění účetnictví novým SVJ“. Než se rozhodnete pro moji nabídku, dobře si jej prostudujte. Následuje hned za tímto Ceníkem.

Čtvrtá nabídka je podstatně dražší. Na dálku se totiž rekonstrukce nesprávného účetnictví provádí hodně obtížně. Jde o časově velmi náročnou práci, která zabere někdy měsíc i více času. Na vině je špatná komunikace s účetními, kteří odevzdali účetnictví, jež musí být rekonstruováno. Často vůbec nedovedou některé zaúčtované účetní případy vysvětlit. Občas se stane, že přestanou komunikovat, protože se konečně začnou za své hrubé neznalosti stydět.  Zájemcům proto radím, aby se raději obrátili na někoho v místě bydliště.

N. Klainová 

8/2009, aktu 6/2018

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode