Účetnictví S V J

Ceník placených služeb

Ceník placených služeb

Vzhledem k významným změnám v poptávce po mých službách poskytovaných na dálku,  byl ceník přepracován.

C E N Í K

 

1.

Vysvětlení  účetní závěrky, kterou jste dostali ke schválení

400 Kč

2.

Konzultace k vedení účetnictví a účetní závěrce po telefonu

500 Kč za  30 minut (i započatých)

3.

Jednodenní seminář pro začínající účetní SVJ

1 000 Kč + příklad za 1 300 Kč

4.

Zavedení účetnictví v Excelu v prográmku Klaiex pro nově vzniklá SVJ

 

3 000 až 4 000 Kč

5.

Rekonstrukce nesprávného účetnictví za jeden rok (i necelý)

20 000 Kč

6.

Dotazy členů KPÚ zasílané mailem

zdarma

 

1. Vysvětlení účetní závěrky

Nejvíce žádostí dostávám od členů výborů k posouzení účetních závěrek zveřejněných ve veřejném rejstříku, zpracovaných externími správci, kteří jim k závěrkám neposkytují žádné další informace.

Členové výborů chtějí vědět, jestli jsou účetní závěrky, které dostali, sestaveny správně a jak mají vysvětlit jejich obsah členům SVJ při jejich schvalování.

Vlastníci chtějí hlavně vědět, kde v rozvaze zjistí dluhy a pohledávky SVJ, aby se mohli při schvalování kvalifikovaně ptát, dále např. jak vysoké odměny členové výboru skutečně berou apod.

Vysvětlení účetních závěrek je poskytováno až po úhradě zálohové faktury. Na adresu www.klaiex.cz je proto třeba poslat žádost o vysvětlení, fakturační údaje, které zadáváte při objednávkách v E-shopku a v příloze rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k posouzení a vysvětlení.

2. Konzultace k vedení účetnictví a k účetní závěrce po telefonu 

Konzultace po telefonu jsem celá léta odmítala, ale žádosti se množí, tak to zkusím a uvidíme. Protože nemohu být vyrušována kdykoliv, je třeba se domluvit předem na čase konzultace. Konzultace musí být uhrazena předem. Opět tedy platí: Na adresu www.klaiex.cz je třeba poslat žádost o konzultaci, uvést  fakturační údaje a popsat problém.  

3. Seminář pro účetní, kteří znají účetnictví podnikatelů,  ne však zvláštnosti účtování SVJ

V úvahu pro začátek připadá jednodenní seminář ve Vsetíně pro minimálně 5 účastníků, kteří by se museli nějak domluvit sami. Ve dnech pracovního klidu mohu zajistit učebnu v jedné ze zdejších středních škol.

Doba konání - návrh: 9,00 až 12,00 hod. a 13,00 až 16,00 hod. + diskuse cca do 17,00, případně déle. Návrh  může být upřesněn podle požadavků zájemců.

Obsah: Vysvětlení vedení účetnictví SVJ na souvislém příkladu Klaiex 23 A. Příklad je třeba zakoupit  v  E-shopku na www.klaiex.cz,  vytisknout a přivézt na seminář.

Cena semináře: 

Cena vlastního semináře pro vlastníky příkladu

1 000 Kč

Cena příkladu

1 300 Kč

Celkem

2 300 Kč

Obsahem semináře není daňová problematika, účtování stavebního spoření SVJ a rozúčtování nákladů na služby (rozúčtování tepla, vody apod.).

4. Zavedení účetnictví

Nabídka se týká nových SVJ. Účetnictví bude zájemcům zavedeno v Excelu v prográmku Klaiex  při splnění podmínek daných zde:

https://klaiex.webnode.cz/zaklady-ucetnictvi/vedeni-ucetnictvi/zavadeni-ucetnictvi-novym-svj/

 

5. Rekonstrukce nesprávného účetnictví

Rekonstrukce provádím zásadně v Excelu v prográmku Klaiex.  Cena odpovídá časové náročnosti rekonstrukcí, které zaberou i měsíc času. Na vině je špatná komunikace s účetními, kteří často vůbec nedovedou vysvětlit některé zaúčtované účetní případy a chybějící podklady pro účtování.

Podmínky pro provedení rekonstrukce:

  • Pro  každý rok, který mám rekonstruovat, potřebuji:  deník, předvahu rozvahu a výkaz zisku a ztráty.
  • Platba ve výši 20 tis. Kč za každý rok musí být uhrazena předem.

Neprovádím rekonstrukci účetnictví  SVJ s velkými nebytovými jednotkami (provozovnami, prodejnami apod.). Kombinace jednotek  „byty“  a „garáže“ nevadí.

Neprovádím rozúčtování služeb na vlastníky jednotek. To je často záležitost specializovaných firem.

Doba rekonstrukce závisí hlavně na rychlosti, se kterou budou plněny mé požadavky na dodání nejrůznějších podkladů, např. podílů vlastníků na společných částech, předpisy záloh na správu a služby, zápis o schválených odměnách výboru SVJ apod.  

6. Dotazy členů KPÚ zasílané mailem

Musí jít o dotazy k vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky na problémy, které už nebyly popsány ani na jednom z mých webů. Dotazy, na které neodpovídám: účtování stavebního spoření, rozúčtování služeb na vlastníky, dotazy s daňovou problematikou.

Součástí služeb poskytovaných na dálku není ověřování správnosti účetnictví. Audity účetnictví neprovádím na vlastní žádost od roku 2003.

 

N. Klainová 

8/2009, aktu 10/2018

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode