Účetnictví S V J

Diskusní téma: Různé

Datum
Vložil
Titulek

cizí nebo vlastní?

V pojednání o FO píšete:
"zálohy na správu jsou považovány na cizí zdroje SVJ" - tyto zdroje vytváří a i ostatní příspěvky člen SVJ. Subjekt člen SVJ má atributy (vlastnosti) jaké cizí subjekt např. banka nemá.
cizí subjekt - může svobodně rozhodovat o hospodářské spolupráci (zda vůbec a jak) a nemůže zasahovat do hospodářské dění SVJ.
člen SVJ - nemůže rozhodovat nebýt součásti SVJ a neplnit zákonem stanovené povinnosti. Hospodářské dění SVJ ovlivňuje jako člen kolektivního vlastníka. Zakládající členové SVJ jsou uvedeny v notářském zápisu založení SVJ, který je uložen v rejstříku SVJ. Přechod vlastnického práva na další členy je dokladovatelný dalším veřejným rerjstříkem Katastrem nemovitosti. Všechny příspěvky vlastníka tvoří zákonem (NOZ) stanovený majetkový vklad do SVJ a tím SVJ dále hospodaří dle zákonem daných pravidel.
Proto jsem toho názoru, že na tyto zdroje platí § 18 Vlastní zdroje vyhlášky.
(2) Položka "A.I.2. Fondy" (911) obsahuje účelové zdroje vytvořené ...Položka rovněž obsahuje zdroje účetní jednotky vytvářené podle zvláštních právních předpisů (NOZ), stanov, statutů, nebo jiných zřizovacích listin, zakladatelských listin, interních předpisů účetní jednotky, nebo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky.

Zpět na diskuzi

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode