Účetnictví S V J

Analytické  účty pro účtování předpisů, úhrad a čerpání záloh

Při účtování předpisů, úhrad a čerpání záloh jsou v praxi používány nejčastěji tyto účty:

311-xxx Předpisy a úhrady záloh (Předpisy a inkaso plateb apod.)

314-xxx Poskytnuté zálohy na ...

315-xxx Skutečné náklady (SN) na... ¨

324-xxx Předpisy a zúčtování záloh na... (nebo Zálohy na...)

955-xxx Dlouhodobé zálohy (DZ) na správu

Při tvorbě účtového rozvrhu se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost systému analytického členění účtů. 

V některých účtárnách se můžete spíše než se systémem setkat s chaosem.

Např. účet 314-xxx  Poskytnuté zálohy na teplo má jiné analytické trojčíslí xxx než účet 315-xxx SN na teplo a účet 324-xxx Předpisy a zúčtování záloh na teplo má zase jiné analytické trojčíslí.

Účetní se v tom chaosu po čase vyznají hlavně když vedou účetnictví  více SVJ, protože se po čase analytické koncovky naučí zpaměti.

Ale ti, kdo chtějí využívat informace poskytované účetnictvím,  nebo kdo je mají kontrolovat, mají s takto nepřehledným účetnictvím problémy.

Sama jsem nějaký systém potřebovala pro příklady, proto jsem něco vytvořila. Netvrdím, že je můj systém nejlepší, ale jako zdroj inspirace může posloužit.

V příkladech uváděných na tomto webu i v e-shopku vypadají většinou analytická trojčíslí následovně:

100 – obecné analytické trojčíslí

200 – služby

300 – správa

400 – technické zhodnocení

500 – různé

600 – nevyužito

700 – nevyužito

800 – při spojení s úvěrem

900 - výjimky

Účty pro účtování předpisů, úhrad a čerpání záloh mohou vypadat v účtovém rozvrhu např. takto:

 

311-101

Předpisy a inkaso plateb SIPO

A

B.II.1.

311-102

Předpisy a inkaso plateb ostatní

A

B.II.1.

314-221

Poskytnuté zálohy-teplo

A

B.II.4.

314-222

Poskytnuté zálohy-st.voda

A

B.II.4.

314-223

Poskytnuté zálohy-teplá voda

A

B.II.4.

314-224

Poskytnuté zálohy spol.el ( ČEZ..)

A

B.II.4.

314-300

Poskytnuté zálohy - opravy

A

B.II.4.

314-400

Poskytnuté zálohy – TZ

A

B.II.4.

315-221

SN - teplo

A

B.II.5.

315-222

SN – studená  voda

A

B.II.5.

315-223

SN - teplá voda

A

B.II.5.

315-224

SN – společná elektřina

A

B.II.5.

315-225

SN – úklid

A.

B.II.5.

315-370

SN -  odložené splátky - opravy

A

B.II.5.

315-410

SN - TZ – 1 -  zateplení

A

B.II.5.

315-420

SN - TZ 2 atd.

A

B.II.5.

315-800

Pohledávky -  úvěry (+úroky a poplatky)

A

B.II.5.

  315-916   Vyúčtování služeb 2016 - doplatky   A       B.II.5. 

324-221

Zálohy - teplo

P

B.III.3.

324-222

Zálohy – studená voda

P

B.III.3.

324-223

Zálohy - teplá voda

P

B.III.3.

324-224

Zálohy - spol. el.

P

B.III.3.

324-225

Zálohy - úklid

P

B.III.3.

324-300

Krátkodobé zálohy na správu  (KrZ na správu)

P

B.III.3.

324-400

Zálohy na TZ

P

B.III.3.

324-800

Zálohy-splátky úvěrů (a úroků)

P

B.III.3.

 325-916  Vyúčtování služeb 2016 - přeplatky   P   B.III.4.

955-300

Dlouhod. zálohy na správu (DZ na správu)

P

B.II.4.

Podobné účty jsou ve sbírce souvztažností. V tematicky zaměřených příkladech jsou účty průběžně přizpůsobovány podle toho, na kterou věc se chceme zaměřit co nejpodrobněji. Poslední změnou bylo zavedení nových účtů pro vyúčtování služeb viz 315-916 a 325-916. 

Další úpravy účtových rozvrhů  bývají prováděny v souvislosti se změnami předpisů. Např. náklady na rozúčtování služeb byly považovány za náklady na služby, zatímco Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je od roku 2014 řadí mezi náklady na vlastní správu apod. Pokud se tedy ve starších příkladech účtovaly skutečné náklady na rozúčtování služeb na účtech 315-xxx, mohou se v novějších příkladech objevit na účtech 5xx, i když podle mého názoru mohly tyto náklady klidně zůstat mezi náklady na služby. Na štěstí si mohou SVJ stanovit druhy služeb podle svých představ.

AÚ pro předpisy a úhrady záloh

Analytické  členění předepsaných záloh na účtech 311-1xx je při platbách prostřednictvím SIPO problematické. Na výpisu z běžného účtu se objeví jedna částka, kterou je nutné rozklíčovat.

AÚ pro předpisy a zúčtování záloh na služby

Analytické členění účtů záloh na služby (324-2xx) podle druhů je nezbytné kvůli vyúčtování služeb pro vlastníky, které se musí provádět  podle druhů služeb. Pokud chce někdo členit zálohy a skutečné náklady podle druhů služeb v tabulce mimo účetnictví, může používat účty s koncovým trojčíslím 200.

V některých příkladech, kde nejsou služby v popředí zájmu, bývá kvůli lepší přehlednosti členění podle druhů služeb rovněž vynecháno. Používají se účty 314-200, 315-200 a 324-200. 

U nejmenších SVJ (maximálně s 6 členy) si můžeme naopak představit analytické členění účtů záloh na služby nejen podle druhů služeb, ale i podle vlastníků jednotek. Ponecháme-li koncovou číslici pro druhy služeb, můžeme pro vlastníky využít druhou analytickou číslici např.:

324-213 – Zálohy – teplá voda – Adam

324-223 – Zálohy – teplá voda – Bláha

324-233 – Zálohy – teplá voda – Cahlík atd.

Při větším počtu vlastníků je deník nepřehledný a účtování je časově zbytečně náročné.

Já jsem si to vyzkoušela na jednom souvislém příkladu zpracovaném na přání  a stačilo mi to k poznání, abych tak  podrobné členění nedoporučovala.

AÚ pro předpisy a zúčtování záloh na správu

V souvislosti s členěním příspěvků na správu podle § 1180 NOZ bylo nutné reagovat i podrobnějším analytickým členěním účtů 324-3xx pro zálohy na správu. Náklady kryyté těmito příspěvky potom musí mít stejné analytické trojčíslí.

 V příkladech  Klaiex 23 a 26 se v účtovém rozvrhu objevily účty s koncovým trojčíslím:

301 – příspěvky a náklady podle podílů na společných částech

302 – příspěvky a náklady na vlastní správu – pro každou jednotku stejné

303 – příspěvky a náklady  zohledňující výlučné užívání

Příspěvky účtované do výnosů se zatím nijak nevžily, tak je nebudu rozebírat. 

 

Závěr:

Výše jsou uvedeny ukázky mých pokusů o přehlednost účetnictví zajišťovanou prostřednictvím systému analytického členění účtů. Nic jiného, než ukázky, nabídnout nemohu.

Univerzální účtový rozvrh vhodný pro všechna SVJ neexistuje. 

SVJ, která mají vlastní účetní, se mohou podílet na tvorbě účtového rozvrhu a prosadit si takovou podrobnost účtů, jakou potřebují.

SVJ, kterým vedou účetnictví velké účtárny externích správců (bytových družstev nebo realitních kanceláří), mají často smůlu. Účtárna používá stejné účtové rozvrhy pro všechna SVJ, kterým vede účetnictví a o potřeby uživatelů informací poskytovaných účetnictvím se většinou její zaměstnanci nestarají.

 

N. Klainová

4/2015, aktu 8/2017

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode