Účetnictví S V J

Aktualizace, opravy 

Důležité upozornění pro vlastníky Sbírky souvztažností a starších příkladů Klaiex 23 až 25

Ve všech účtových rozvrzích a příkladech je třeba změnit původní  označení účtu 963-100 Výsledek hospodaření na 933-100 Výsledek hospodaření.

Od roku 2016 platí nová vyhláška 504/2002 Sb., podle níž je účet VH přeřazen z účtové skupiny 96 Závěrkové účty do účtové skupiny 93 Výsledek hospodaření. 

 

Aktualizace k vyúčtování služeb - 14.2.2015

Ve všech mých dosud publikovaných  příkladech a textech byly při vyúčtování služeb porovnávány skutečné náklady na služby s předepsanými zálohami s tím, že neuhrazené zálohy byly  na vlastnícich jednotek vymáhány zvlášť

Takto to mají  ve svých programech, které jsem viděla, naprogramovány účtárny větších firem (BD i  realitních kanceláří). Má to i logiku.  

Zatím nevím o tom, že by už byly k dispozici nové programy. Nevím ani o nikom, kdo by vžité postupy výpočtů pro vyúčtování měnil. 

Přesto považuji za vhodné upozornit na § 7 zákona č. 67/2013 Sb., o službách.

Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode