Účetnictví S V J

Aktualizace, opravy 

Chyba z přehlédnutí v prográmku Klaiex 28 A - soubor Podklady

V předpisu záloh bylo místo Kudrna garáž uvedeno Drobíl garáž. Přehlédnutí nemá vliv na žádné výpočty, opravte si to, prosím.

 

Důležité upozornění pro vlastníky Sbírky souvztažností a starších příkladů Klaiex 23 až 25

Ve všech účtových rozvrzích a příkladech je třeba změnit původní  označení účtu 963-100 Výsledek hospodaření na 933-100 Výsledek hospodaření.

Od roku 2016 platí nová vyhláška 504/2002 Sb., podle níž je účet VH přeřazen z účtové skupiny 96 Závěrkové účty do účtové skupiny 93 Výsledek hospodaření. 

 

Aktualizace k vyúčtování služeb - 14.2.2015

Ve všech mých dosud publikovaných  příkladech a textech byly při vyúčtování služeb porovnávány skutečné náklady na služby s předepsanými zálohami s tím, že neuhrazené zálohy byly  na vlastnícich jednotek vymáhány zvlášť

Takto to mají  ve svých programech, které jsem viděla, naprogramovány účtárny větších firem (BD i  realitních kanceláří). Má to i logiku.  

Zatím nevím o tom, že by už byly k dispozici nové programy. Nevím ani o nikom, kdo by vžité postupy výpočtů pro vyúčtování měnil. 

Přesto považuji za vhodné upozornit na § 7 zákona č. 67/2013 Sb., o službách.

Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

....................................................................

Sbírka souvztažností obsahuje účtové rozvrhy, v nichž jsou uvedeny nepovinné sloupce pro typy účtů (aktivní,paisvní, nákladový, výnosový. To platí i po změně vyhlášky.

Co se však změnilo, je promítnutí účtů do rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Obzvlášť ve výkazu zisku a ztráty došlo k významným změnám, takže pozor na to, sestavujete-li výkazy ručně. 

Na aktualizaci sbírky pracuji postupně, ale je to hodně časově náročné. Netuším, kdy to bude hotovo.

N. Klainová

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode