Účetnictví S V J

Daňová evidence Danex v e-shopku    

Motivem pro zpracování tématu byl dotaz jedné paní účetní, která vede účetnictví několika SVJ. Ptala se mne, jestli nevím o nějakém jednoduchém a levném programu, ve kterém by si jako účetní vedla vlastní daňovou evidenci.

Tak vznikl prográmek Danex, který jsem začala používat i pro vedení vlastní daňové evidence.  Stačilo změnit si  druhy příjmů, které mám jako účetní poradkyně jiné.

Danex je určen neplátcům DPH. Je velice jednoduchý a přehledný. Pro zájemce z řad účetních SVJ jsem doplnila vzorový příklad.

Cena naprogramovaných tabulek Danex  je 480 Kč a vysvětlující  textový soubor Danex - povídání stojí  20 Kč

Soubory si můžete zakoupit v e-shopku na adrese    https://klaiex.cz       Najdete je v rubrice Prográmky.

Tabulkový soubor má 10 listů:

1.      Účty

2.      Deník

3.      Přehled příjmů a výdajů (i základ daně)

4.      Nepeněžní příjmy (vnitřní doklad)

5.      Nepeněžní výdaje (vnitřní doklad)

6.      Přijaté faktury (saldokonto dodavatelů)

7.      Vydané faktury (saldokonto odběratelů)

8.      Inventární kniha DRHM (drobného hmotného majetku)

9.      Jiné pohledávky a jiné závazky

10. Inventarizační zápis, fyzická a dokladová inventura

 

Na prvním listu s názvem "Účty" jsou čísla a názvy daňových a nedaňových příjmů a výdajů, tj. sloupců peněžního deníku. 

Paní účetní ze vzorového příkladu, která vede účetnictví třem SVJ,  tam má mimo jiné následující daňové příjmy:

11 Účetní poradenství
12 Účetnictví SVJ A
13 Účetnictví SVJ B
14 Účetnictví SVJ C
15 Volný
16 Volný
17 Ostatní příjmy 
18 Nepeněžní příjmy zdanitelné
19 Přijaté úroky - § 8

Jiný podnikatel si může zvolit jinou strukturu daňových příjmů.  Totéž platí o daňových výdajích a o nedaňových příjmech a výdajích.

Změny provedené na prvním listu se automaticky promítnou do přehledu příjmů a výdajů.

Další podrobnosti k příkladu najdete ve vysvětlujícím textovém souboru  Danex - povídání.

Při tvorbě prográmku pro vedení daňové evidence jsem se řídila následujícími požadavky:

·         Daňová evidence musí být vedena  v souladu se zákonem o daních z příjmů, konkrétně hlavně s § 7b – Daňová evidence. 

·         Daňovou evidenci nevedu kvůli kontrolním orgánům, ale pro sebe.

          V každém okamžiku  chci mít kompletní  přehled o svém mini podnikání. Stejně jako je v prográmku Klaiex sestavována účetní závěrka průběžně  po zaúčtování každého jednotlivého účetního případu, chci mít i v Danexu zajištěno  průběžné zpracovávání přehledu o příjmech a výdajích podle druhů a průběžné zjišťování základu daně. 

·         Kromě povinností uložených zákonem o DP chci evidovat některé skutečnosti či předměty nepovinně. Např. chci vést evidenci o dlouhodobých drobných předmětech, jejichž pořízení  sice „účtuji“ do daňových výdajů, ale které chci mít ve své  evidenci z nejrůznějších důvodů (pro vlastní přehled,  pro případné doložení policii nebo pojišťovně v případě zcizení, zničení atd.).

N. Klainová

11/2011, aktu 6/2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode