Účetnictví S V J

Sbírka souvztažností  

Sbírka souvztažností pro účtování SVJ byla  v E-shopku nabízena od roku 2011 postupně tak, jak vznikala. Jde o jedinou sbírku souvztažností pro účtování v SVJ. Alespoň já jsem dodnes neslyšela, že by někde existovala nějaká jiná.

Forma sbírky pro SVJ je na rozdíl od sbírek pro podnikatele netradiční.

Tradiční sbírky jsou sešitky nebo knížky, v nichž jsou seřazeny účty podle čísel a u nich jsou uvedeny předkontace účetních případů, které se na nich účtují. Tradiční sbírky souvztažností mají k dispozici účetní podnikatelů.

V mé sbírce nebylo, není a asi nebude možné takový postup zvolit. Byl by značně nepřehledný a nesrozumitelný.

Vysvětlení:

První sbírky pro podnikatele vznikaly  současně s novými účetními předpisy, které byly publikovány v roce 1992. Směrná účtová osnova tehdy obsahovala povinné číselné a slovní označení syntetických účtů.

MF vydalo v roce 1992 svým opatřením "Postupy účtování", které obsahovaly u každého účtu poučení, co se účtuje na straně MD a co na straně Dal.  

Obsah používaných účtů byl popsán zcela podrobně a jednoznačně. Účetní nesměli vytvářet vlastní syntetické účty.

Autorům prvních sbírek pro podnikatele tak stačilo vytvořit tabulky jednotlivých účtů a do nich přepsat předkontace z postupů účtování vydaných MF.

Takto jednoduše jsem nemohla postupovat.   SVJ  neměla nikdy vlastní Postupy účtování, nebylo z čeho opisovat.  MF vydalo postupy účtování pro celou řadu nevýdělečných organizací, v nichž vůbec nerespektovalo jejich zvláštnosti, tedy ani zvláštnosti SVJ.  

V účtárnách SVJ se začala rozvíjet lidová tvořivost. V některých byly vymyšleny správné postupy účtování, v jiných nesprávné.

 

Na tom, že řada účetních případů mohla a dosud může být účtována variantně, nic nezměnila ani vyhláška č. 504/2002 Sb. I ona je určena širokému okruhu nevýdělečných organizaci.

Popis různých variant účtování je pomocí příkladů  srozumitelnější a přehlednější. Možné postupy účtování jsou předkládány jako návrhy, ne jako jedině možné postupy. 

V době vzniku sbírku nebylo vůbec  jasné, jak se má účtovat o majetku SVJ. I proto nebyly zpracovány souvztažnosti pro účtové třídy 0 Dlouhodobý majetek a 1 Zásoby. Dalším důvodem je, že se o zásobách a dlouhodobém majetku v SVJ téměř neúčtuje.  

Příspěvky na správu jsou účtovány jako dosud ve formě záloh.

Navrhovaný účtový rozvrh nechci nikomu vnucovat. Sama používám v novějších příkladech jiné účty, např. proto, že chci analytickým trojčíslím rozlišit  náklady rozdělované mezi vlastníky podle podílů a náklady na vlastní správu. Stejným analytickým trojčíslím mám v příkladech nově označovány i zálohy na správu apod.  

Pokud došlo v některých účtových skupinách k významným změnám, byly příslušné části sbírky aktualizovány. Nově jsou zpracovány účtové skupiny 90 až 95 a 96 Závěrkové účty.

Jak staré nebo nové jsou příspěvky ve sbírce, zjistíte z popisků, které se objeví, když ukážete na konkrétní soubor.

Účetní, kteří mají  navedeny ve svém účtovém rozvrhu jinak označené účty se stejným obsahem, si  mohou sbírku přizpůsobit poměrně jednoduše, využijí-li nabídku „Najít“ a „Nahradit“.

K tisku: Příklady není nutné tisknout. Stručnou sbírku si můžete vyrobit sami, když si překopírujete a vytisknete jenom předkontace.  

 

N. Klainová

10/2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode