Účetnictví S V J

Sbírka souvztažností  

Úvod:

Sbírka souvztažností pro účtování SVJ byla  v E-shopku nabízena od roku 2011 postupně tak, jak vznikala. Jde o jedinou sbírku souvztažností pro účtování v SVJ. Alespoň já jsem dodnes neslyšela, že by někde existovala nějaká jiná.

Forma sbírky pro SVJ je na rozdíl od sbírek pro podnikatele netradiční.

Tradiční sbírky jsou sešitky nebo knížky, v nichž jsou seřazeny účty podle čísel a u nich jsou uvedeny předkontace účetních případů, které se na nich účtují. Tradiční sbírky souvztažností mají k dispozici účetní, kteří účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele.

V mé sbírce není možné takový postup zvolit. 

Vysvětlení:

První sbírky pro podnikatele vznikaly  současně s novými účetními předpisy, které byly publikovány v roce 1992. Směrná účtová osnova tehdy obsahovala povinné číselné a slovní označení syntetických účtů.

MF vydalo v roce 1992 svým opatřením "Postupy účtování", které obsahovaly u každého účtu poučení, co se účtuje na straně MD a co na straně Dal.  

Obsah používaných účtů byl popsán zcela podrobně a jednoznačně. Účetní nesměli vytvářet vlastní syntetické účty.

Autorům prvních sbírek pro podnikatele tak stačilo vytvořit tabulky jednotlivých účtů a do nich přepsat předkontace z postupů účtování vydaných MF.

SVJ  neměla nikdy vlastní Postupy účtování, nebylo z čeho opisovat.  

Postupy účtování pro nevýdělečné organizace byly vytvořeny pro celou řadu nevýdělečných organizací, zvláštnosti SVJ nebyly respektovány.

V účtárnách SVJ se začala rozvíjet lidová tvořivost. V některých byly vymyšleny správné postupy účtování, v jiných nesprávné.

Řada účetních případů může být řešena variantně. Na tom nic nezměnila ani vyhláška č. 504/2002 Sb., která nahradila Postupy Účtování. 

I ona je určena širokému okruhu nevýdělečných organizaci, mezi které patří politické strany a hnutí, spolky, církve, náboženské společnosti, nadace vysoké školy aj. účetní jednotky viz § 2 vyhlášky.

K mé sbírce:

Zvláštnosti účtování SVJ se nejlépe vysvětlují na příkladech zaúčtovaných na účtech „T“, tzv. šibenicích. Sbírka tedy obsahuje jednak tabulky s předkontacemi a jednak účtování na účtech „T“. Pouhý slovní popis různých variant účtování jsem si neuměla představit.

Sbírka není nabízena vcelku, ale po částech. Někdo umí účtovat o pohledávkách a závazcích v účtových skupinách 31 a 32, ale má problémy např. s účtováním jiných pohledávek a závazků, nebo dohadných položek, či výnosů apod. Může si tedy objednat přesně to, co potřebuje.

O zásobách a dlouhodobém majetku se v SVJ téměř neúčtuje, proto nebyly souvztažnosti účtování pro účtovou třídu 0 a 1 zpracovány. Pokud někdo potřeboval s účtováním poradit, zveřejnila jsem návrhy na účtování na účetnickém webu www.klaiex.webnode.cz.

K účtovému rozvrhu:

Navrhovaný účtový rozvrh je z roku 2011, kdy Sbírka vznikla. V novějších příkladech Klaiex xx používám upravený účtový rozvrh, ve kterém je analytické členění účtů přizpůsobeno nové právní úpravě (OZ, Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Syntetické účty zůstaly většinou zachovány. Výjimkou jsou účty výsledku hospodaření, které byly převedeny z účtové skupiny 96 do účtové skupiny 93. Podrobnosti najdete v částech Sbírky věnovaných vlastnímu jmění a závěrkovým účtům.

Jak staré nebo nové jsou příspěvky ve sbírce, zjistíte z popisků, které se objeví, když ukážete na konkrétní soubor.

Účetní, kteří mají  navedeny ve svém účtovém rozvrhu jinak označené účty se stejným obsahem, si  mohou sbírku přizpůsobit poměrně jednoduše, využijí-li nabídku „Najít“ a „Nahradit“.

K tisku:

Příklady s účty "T" není nutné tisknout. Stručnou sbírku si můžete vyrobit sami, když si překopírujete a vytisknete jenom předkontace.  

 

N. Klainová

10/2017, aktualizováno 6/2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode