Účetnictví S V J

Využitelnost prográmků Klaiex pro účtování    

 

Dotaz:

Rád bych věděl, zda dokáže prográmek Klaiex "spravovat" SVJ s 80 jednotkami, resp. zda má  vazby na nějaký jiný program užívaný pro správu – evidenci SVJ, způsobem export-import dat.

Odpověď:

Prográmek Klaiex byl původně (začátkem roku 2008) zpracován a nabízen  pro mini SVJ (do 10 členů), která neměla peníze na normální účetní program. Program SimpleUCto byl totiž dokončen až později. Zdarma byl nabízen Klaiex 4. Pokud vím, tak byl v malých SVJ využíván. Dokonce v něm bylo vedeno účetnictví jednoho SVJ, které mělo 91 členů. Proč ne, řada účetních případů se každý měsíc opakuje (předpisy záloh, jejich úhrady, odměny aj.) a v Excelu taky není problém opakující se účetní případy zkopírovat a následně pouze něco upravit, je-li to nutné. 

Později začali někteří účetní přecházet na účtování v programu SimpleUcto. Naprogramované tabulky však zcela nezavrhli, protože Simplík neobsahoval sestavy předpisů záloh, knihu přijatých faktur atd. Sama jsem doporučovala využívat Klaiex i Simplík. 

Někteří účetní zůstali věrni účtování v Excelu dosud. 

Naprogramované tabulky Klaiex jsou totiž využitelné i v roce 2016, protože už obsahují změny v uspořádání a značení položek rozvahy a výkazu Z/Z. Simplík zatím (duben 2016) přeprogramován nebyl, což je velká škoda. 

Vazby na nějaký jiný program užívaný pro správu – evidenci SVJ, způsobem export-import dat v prográmcích Klaiex nenajdete. Zato tam najdete zaúčtované souvislé příklady s téměř všemi předkontacemi, které se běžně v účetnictví SVJ používají. 

V souboru Podklady najdete postup odvození výše příspěvků podle § 1180 NOZ z rozpočtů, naprogramované sestavy předpisů záloh, je tam kniha přijatých faktur i pokladní kniha apod. 

Soubor Účtování v roce 20xx je dotažen až k přehledům pro vlastníky,  k plnění rozpočtů apod. Soubor Povídání je vysvětlující.  Před zakoupením je velmi vhodné přečíst si obsah jednotlivých verzí v rubrice KPÚ, E-shop "Průvodce soubory Klaiex". 

Příklady jsou výukové, názorné a přehledné. Stačí si zakoupené soubory zkopírovat a v cvičné kopii vyzkoušet zaúčtovat si vlastní účetní případy a potom jenom sledovat, jak se promítají do rozvahy, výkazu Z/Z, předvah apod.  

Při úpravách účtového rozvrhu není vhodné rušit účty. Stačí je upravit a nepotřebné skrýt. Na rozdíl od Simplíku se počáteční zůstatky neúčtují, ale zadávají do předvah. 

N. Klainová

4/2016

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode