Účetnictví S V J

Účtování faktur přijatých za zboží z e-shopku    

Možné postupy účtování:  

Příklad 1:

Účetní (člen SVJ) objednal se souhlasem výboru SVJ v e-shopku  vzorový  příklad pro vedení účetnictví SVJ za 650 Kč. V objednávce uvedl mailovou adresu SVJ, na kterou má i on  přístup.

K běžnému účtu však přístup nemá. Na příklad spěchal,  proto  uhradil fakturu  ze svého bankovního účtu s tím, že si nechá částku  proplatit u předsedy výboru, až  mu  bude předávat k proplacení i další doklady za kancelářské potřeby.

Po proplacení 650 Kč zaúčtoval tuto částku jako náklad vlastní správy SVJ, který je hrazen z krátkodobé zálohy na vlastní správu - KrZ 2.

Pol.

Text

MD

Dal

1.

 Přijatá fa za příklad  + potvrzení o úhradě ze soukromého účtu

650,00

518-302

379-302

2.

Čerpání KrZ 2

650,00

324-302

649-900

3.

Výdaj z pokladny podle VPD (přílohou je kopie PPD od účetního)

650,00

379-302

211-100

VPD – výdajový pokladní doklad vydává předseda, který má na starosti pokladnu

PPD – příjmový pokladní doklad – originál patří příjemci peněz. Kopie se přikládá k výdajovému pokladnímu dokladu. Každý výdajový pokladní doklad musí mít nějakou  přílohu (nebo odkaz na ni), která prokazuje, za co byly peníze vydány.

379-302 Závazky SVJ k účetnímu

518-302 – Ostatní služby – vedení účetnictví

KrZ 2 – krátkodobá záloha na vlastní správu

O zálohové faktuře, kterou dostane každý ihned po objednání zboží, se neúčtuje. Zálohové faktury představují pouze  upozornění, že pokud chce někdo nějaké zboží, musí zaplatit předem.

Na účtu Dodavatelé se rovněž neúčtuje, protože SVJ v žádném okamžiku dodavateli nic nedlužilo.

 

Příklad 2:

Pan účetní má tentokrát přístup k i k bankovnímu účtu SVJ. Ve smlouvě s SVJ má dohodnuto, že  může nakupovat jménem SVJ odbornou literaturu včetně příkladů z e-shopku,  a hradit účetní poradenství z finančních prostředků SVJ určených na správu domu, a to do výše 2 000 Kč ročně.

Ani on nebude účtovat o přijaté zálohové faktuře. Může však účtovat o poskytnuté záloze, o které se účtuje zásadně podle výpisu z běžného účtu.

Potom dostane objednaný soubor a konečnou fakturu pro účtování. Vyhotoví vnitřní účetní doklad pro zúčtování poskytnuté zálohy. Účtuje následovně:  

Pol.

Text

MD

Dal

1.

Poskytnutá záloha na příklad účtování v SVJ (dle VBÚ)

650,00

314-302

221-100

2.

Přijatá faktura a zúčtování poskytnuté

zálohy

650,00

518-302

314-302

3.

Čerpání KrZ 2

650,00

324-302

649-900

 

Ani v tomto případě se nebude účtovat na účtu  321-100 Dodavatelé, protože ani v tomto příkladu SVJ dodavateli nikdy nic nedlužilo. Zálohovou fakturu uhradilo předem a na konečné faktuře je uvedeno, že je faktura již uhrazena.  

Příklad 3:

Zkrácené účtování bez poskytnuté zálohy může připadat v úvahu, pokud spadá úhrada i příjem objednaného zboží do stejného účetního období.

Úhrada přijaté faktury je účtována přímo do nákladů SVJ:

Pol.

Text

MD

Dal

1.

Přijatá faktura a její úhrada

650,00

518-302

221-100

2.

Čerpání KrZ 2

650,00

324-302

649-900

 

N. Klainová

4/2017, aktualizováno 6/2018

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode