Účetnictví S V J

Účtování faktur přijatých za zboží z e-shopku    

Možné postupy účtování:  

Příklad 1:

Účetní (člen SVJ) objednal se souhlasem výboru SVJ v e-shopku  vzorový  příklad pro vedení účetnictví SVJ za 650 Kč. Přijatá fa přišla na web SVJ, na který má účetní přístup.

K běžnému účtu však přístup nemá. Na příklad spěchal,  proto  uhradil fakturu  ze svého bankovního účtu s tím, že si nechá částku  proplatit u předsedy výboru, až  mu  bude předávat k proplacení i další doklady za kancelářské potřeby.

Náklady na příklad i na kancelářské potřeby a podobné  režijní náklady na vedení účetnictví, jsou považovány za náklady vlastní správy, stejně jako odměna za vedení účetnictví prováděné např. na dohodu o provedení práce.

Pol.

Text

MD

Dal

1.

 Přijatá fa za příklad  + potvrzení o úhradě ze soukromého účtu

650,00

518-302

379-302

2.

Čerpání KrZ 2

650,00

324-302

649-900

3.

Výdaj z pokladny podle VPD (přílohou je kopie PPD od účetního)

650,00

379-302

211-100

VPD – výdajový pokladní doklad vydává předseda, který má na starosti pokladnu

PPD – příjmový pokladní doklad – originál patří příjemci peněz. Kopie se přikládá k výdajovému pokladnímu dokladu. Každý výdajový pokladní doklad musí mít nějakou  přílohu (nebo odkaz na ni), která prokazuje, za co byly peníze vydány.

379-302 Závazky SVJ k účetnímu

518-302 – Ostatní služby – vedení účetnictví

KrZ 2 – krátkodobá záloha na vlastní správu

O zálohové faktuře se neúčtuje. Zálohové faktury představují pouze  upozornění, že pokud chce někdo nějaké zboží, musí zaplatit předem.

Na účtu Dodavatelé se rovněž neúčtuje, protože SVJ v žádném okamžiku dodavateli nic nedlužilo.

Poznámka:

Pokud by byl příklad objednán na jméno účetního, musel by účetní vyhotovi vyhotovit vnitřní účetní doklad (VÚD). Přijatá faktura by tvořila přílohu k VÚD.  

Příklad 2:

Pan účetní má tentokrát přístup k i k bankovnímu účtu SVJ. Ve smlouvě s SVJ má dohodnuto, že  může nakupovat jménem SVJ odbornou literaturu včetně příkladů z e-shopku,  a hradit účetní poradenství z finančních prostředků SVJ určených na správu domu, a to do výše 2 000 Kč ročně.

Ani on nebude účtovat o přijaté zálohové faktuře. Může však účtovat o poskytnuté záloze, o které se účtuje zásadně podle výpisu z běžného účtu.

Potom dostane objednaný soubor a konečnou fakturu pro účtování. Vyhotoví vnitřní účetní doklad pro zúčtování poskytnuté zálohy. Účtuje následovně:  

Pol.

Text

MD

Dal

1.

Poskytnutá záloha na příklad účtování v SVJ (dle VBÚ)

650,00

314-302

221-100

2.

Přijatá faktura a zúčtování poskytnuté

zálohy

650,00

518-302

314-302

3.

Čerpání KrZ 2

650,00

324-302

649-900

 

Ani v tomto případě se nebude účtovat na účtu  321-100 Dodavatelé, protože ani v tomto příkladu SVJ dodavateli nikdy nic nedlužilo. Zálohovou fakturu uhradilo předem a na konečné faktuře je uvedeno, že je faktura již uhrazena.  

Příklad 3:

Zkrácené účtování bez poskytnuté zálohy může připadat v úvahu, pokud spadá úhrada i příjem objednaného zboží do stejného účetního období.

Úhrada přijaté faktury je účtována přímo do nákladů SVJ:

Pol.

Text

MD

Dal

1.

Přijatá faktura a její úhrada

650,00

518-302

221-100

2.

Čerpání KrZ 2

650,00

324-302

649-900

 

N. Klainová

4/2017

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode