Účetnictví S V J

Zákon č. 67/2013 Sb., o službách                                                                                                                                                                                                                                            

Od roku 2014 jsou služby upraveny zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zkráceně zákon o službách - ZoSl).

Služby jsou vymezeny v § 3 zákona. 

Pozornosti by neměl ujít § 7, protože dosud se se skutečnými náklady na služby porovnávaly předepsané zálohy a neuhrazené zálohy se řešily samostatně. 

Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatýchměsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Přehled všech příspěvků, včetně data jejich publikování,  si můžete prohlédnout v rubrice Přehled příspěvků.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode