Účetnictví S V J

Nevýhody splácení úvěrů ze záloh na správu    

Dotaz:

Ve svých příkladech uvádíte, že na splátky úvěru je vybírána samostatná záloha. U nás se úvěr SVJ splácí z DZ na správu (955),  stejně tak i poplatky a úroky z úvěru. Z diskusí na portálu SVJ je zřejmé, že to tak dělají skoro všichni.  

Můžete uvést nevýhody našeho postupu?

Odpověď:

Z DZ na správu by se měly hradit náklady na správu a ne splácet pohledávky SVJ za vlastníky jednotek z titulu úvěrů.

  1. Obzvlášť, když existuje nejednoznačná právní úprava přechodu dluhů při změně vlastníka, je dobré mít přesný přehled, kolik má kdo ještě splácet. Ten se podle mého názoru získá jedině odděleným sledováním zúčtovacích vztahů souvisejících s úvěrem.  

Jedna předepsaná záloha navíc (např. 324-800 – Zálohy - úvěry, úroky, poplatky) účetnictví SVJ nezkomplikuje, naopak zpřehlední.

  1. Velkou nevýhodou je ztížení výpočtů nevyčerpaných zůstatků na správu u jednotlivých vlastníků.  

Ukážeme si to na příkladech:

2.1.Představte si, že si SVJ vzalo úvěr na zateplení, na kterém se bude podílet  jen polovina vlastníků. Ostatní uhradili rozpočtované náklady na TZ předem, nebudou tedy hradit ani úroky a poplatky z úvěru. Už při první splátce úvěru, úroků a poplatků dojde ke změně podílů vlastníků na nevyčerpaném zůstatku na správu. Bez složitých propočtů se podíly jednotlivých vlastníků jednotek na nevyčerpaném zůstatku nezjistí.  

2.2.Ke změně podílů na nevyčerpaném zůstatku DZ by došlo i v druhém příkladu, kde si SVJ vzalo  úvěr na vybavení nové kanceláře SVJ, které má podle § 17 NV č. 366/2013 Sb. hradit každá jednotka ve stejné výši.

2.3.Stejný problém by nastal, pokud by se mělo z úvěru hradit něco, co se týká výlučného užívání SČ jen některých vlastníků, např. oprava rozvodů vody, kterou hradí pouze vlastníci bytů, zatímco vlastníci garáží ji hradit nemusí.

Mohla bych pokračovat a vymýšlet další příklady, ale myslím si, že to stačí. I na  portálu SVJ si můžete přečíst podobný názor.  

podvodné splácení úvěru z „FO“

Vložil AsiTak, 9. Únor 2018 - 0:00

nastane, když FO se nevyúčtuje (téměř vždy) nebo rozvrhová základna FO se liší od rozvrhové základny úvěru (není-li to majetkový podíl, pak téměř vždy).

Zálohy na správu mají být předepisovány a čerpány v souladu s rozpočtem nákladů na správu. 

Viděla jsem hodně účetnictví SVJ, ale v žádném z nich nebyly mezi rozpočtovanými náklady na správu i splátky úvěrů a úhrady poplatků a úroků z úvěrů. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. neuvádí tyto položky mezi náklady na správu, což je podle mého názoru správné.

Samostatné účtování o splácení úvěru je jednoduché. Všechny analytické účty související s úvěrem si označíme koncovým trojčíslím 800.  

Účtování:

Pol.

Text

MD

Dal

1.

Přijatý úvěr

221-100

951-100

1 000

2.

Přijatá faktura za TZ hrazené úvěrem

315-800

321-100

1 000

3.

Úhrada fa z úvěru

321-100

221-100

1 000

4.

Banka předepisuje poplatky a úroky z úvěru

315-800

951-100

5

5.

Předpis zálohy na splácení úvěru, úroků a poplatků

311-101

324-800

25

6.

Úhrada zálohy vlastníky jednotek

221-100

311-101

25

7.

Úhrada bance

951-100

221-100

25

8.

Čerpání zálohy na úhradu pohledávky SVJ za TZ

324-800

315-800

25

Použité účty:

221-100 BÚ

311-101 Předpisy a úhrady záloh

315-800  Pohledávky – TZ hrazeno úvěrem

321-100 Dodavatelé

324-800  Zálohy – úvěry, poplatky, úroky

Účetní případy 4 až 8 se opakují až do splacení úvěru na účtu 951-100 a pohledávky na účtu 315-800. Zůstatek na obou těchto účtech musí být vždy stejný, pokud ovšem banka i vlastníci hradí všechny splátky. Případný zůstatek na účtu 324-800 se s vlastníky jednotek, kteří se podílejí na úvěru, musí vyrovnat finančně.   

Pokud by šlo o opravy hrazené z úvěru, můžeme je účtovat stejně. Tam se ale může postupovat variantně.  Další varianty účtování oprav jsou na:

https://klaiex.webnode.cz/postupy-uctovani/naklady-na-opravy-a-zdroje-jejich-kryti-netypicke-ucetni-pripady/

N. klainová

13. 6. 2016, aktu 17. 9. 2016, 11. 6. 2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode