Účetnictví S V J

Nevýhody splácení úvěrů ze záloh na správu    

Dotaz:

Ve svých příkladech uvádíte, že na splátky úvěru je vybírána samostatná záloha. U nás se úvěr SVJ splácí z DZ na správu (955),  stejně tak i poplatky a úroky z úvěru. Z diskusí na portálu SVJ je zřejmé, že to tak dělají skoro všichni.  

Můžete uvést nevýhody našeho postupu?

Odpověď:

Z DZ na správu by se měly hradit náklady na správu a ne splácet pohledávky SVJ za vlastníky jednotek z titulu úvěrů.

  1. Obzvlášť, když existuje nejednoznačná právní úprava přechodu závazků z úvěru při změně vlastníka, je dobré mít přesný přehled, kolik má kdo ještě splácet. Ten se podle mého názoru získá jedině odděleným sledováním pohledávek SVJ za vlastníky souvisejících s úvěrem.  

         Jedna předepsaná záloha navíc (např. 324-800 – Zálohy - úvěry, úroky, poplatky) účetnictví SVJ nezkomplikuje, naopak zpřehlední.

 

  1. Stále častěji se na úvěru podílejí pouze někteří vlastníci jednotek, a přesto jsou jejich splátky a související náklady hrazeny z DZ na správu. Zjišťování podílů vlastníků na zůstatku DZ je potom problematické. Potřebuje-li vlastník při prodeji jednotky znát podíl na nevyčerpaném zůstatku záloh na správu, aby jej mohl promítnout do prodejní ceny, někteří účetní to vůbec nezvládají spočítat. Jiní  prý účtují za sdělení částky prodávajícímu zvláštní poplatek např. 500 Kč. Kdyby byly splátky úvěru, poplatků a úroků sledovány na analytických účtech pohledávek za vlastníky, kteří se na úvěru podílejí, bylo by zjištění zůstatku nevyčerpaných záloh na správu otázkou minut (zůstatek celkem x podíl na společných částech v % / 100).

 

Samostatné účtování o splácení úvěru je jednoduché. Všechny analytické účty související s úvěrem si označíme koncovým trojčíslím 800.  

Účtování:

Pol.

Text

MD

Dal

1.

Přijatý úvěr

221-100

951-100

1 000 000

2.

Přijatá faktura za TZ hrazené úvěrem

315-800

321-100

1 000 000

3.

Úhrada faktury

321-100

221-100

1 000 000

4.

Banka předepisuje poplatky a úroky z úvěru

315-800

951-100

5 000

5.

Předpis zálohy na splácení úvěru, úroků a poplatků

311-101

324-800

25 000

6.

Úhrada zálohy vlastníky jednotek

221-100

311-101

25 000

7.

Úhrada bance

951-100

221-100

25 000

8.

Čerpání zálohy na úhradu pohledávky SVJ za TZ

324-800

315-800

25 000

 

Použité účty:

 

221-100 BÚ

311-101 Předpisy a úhrady záloh

315-800  Pohledávky – TZ hrazeno úvěrem

321-100 Dodavatelé

324-800  Zálohy – úvěry, poplatky, úroky

 

Účetní případy 4 až 8se opakují až do splacení úvěru na účtu 951-100 a pohledávky na účtu 315-800. Zůstatek na obou těchto účtech musí být vždy stejný, pokud vlastníci hradí všechny splátky.

Pokud by šlo o opravy hrazené z úvěru, můžeme je účtovat stejně. Další varianty účtování oprav jsou na:

https://klaiex.webnode.cz/postupy-uctovani/naklady-na-opravy-a-zdroje-jejich-kryti-netypicke-ucetni-pripady/

 

 N. Klainová

6/2016, aktualizováno 6/2018 a 3/2019

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode