Účetnictví S V J

Různé podíly na zůstatku záloh na správu    

Dotaz:

Na účtu dlouhodobých záloh na správu (DZ) máme našetřeno na opravu střechy skoro 200 000 Kč. Na nákladech na opravu se budou podílet všichni vlastníci podle svých podílů na společných částech domu.

Nevyčerpané zůstatky jednotlivých vlastníků však neodpovídají podílům na společných částech, které jsou odvozeny z plochy jednotek. Někdo tam má jenom 100 Kč na m2, někdo třeba 200 Kč na m2. Každý by tam ale měl mít našetřeno cca 180 Kč na m2 plochy. 

Rozdíly vznikly díky dohodě podepsané všemi vlastníky jednotek ještě v době platnosti zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994. Všichni přispívali do DZ podle m2 plochy, ale náklady se z DZ občas platily podle jiných pravidel.  

Např. nátěry vnějších stran oken byly podle dohody hrazeny podle počtu oken v bytech, na opravy balkonů se přispívalo podle počtu balkonů, na satelitní příjem platila každá jednotka stejnou částku  apod.

Dlouhodobé zálohy jsou vedeny podle vlastníků jednotek, takže každý ví, kolik tam má. Jaké řešení navrhujete?

Odpověď:

Na podobný dotaz jsem už odpovídala, když se narovnávaly podíly na zůstatku záloh po výměně oken. Tam to máte  i s jednoduchým příkladem. Teď jde o podobnou situaci.

Nejjednodušší je rozpočítat náklady na opravu střechy podle podílů na všechny vlastníky jednotek, odečíst od zůstatků DZ jednotlivých vlastníků a rozdíly předepsat některým vlastníkům k úhradě. Těm, kteří mají „naspořeno“ více, než je třeba, je zatím možné nevyčerpané zůstatky vrátit, rozhodne-li tak shromáždění. Zatím tak může shromáždění rozhodnout.

Ale   P O Z O R !!!                                                                                       

Takové postupy je možné schválit jen do doby, než nabude účinnosti nový § 1208 OZ, podle kterého už by vlastníci jednotek nesměli rozhodovat o nevyčerpaných zůstatcích záloh.

Autoři návrhu novely části OZ věnované SVJ usoudili, že nevyčerpané příspěvky na správu mají být  povinně převáděny do dalších let. Možnost vlastníků jednotek rozhodovat o vrácení nevyčerpaných příspěvků má být na návrh MMR zrušena. To se prý týká i příspěvků hrazených formou záloh!

Dokonce mi bylo v rámci připomínek k tomuto návrhu sděleno, že se návrh týká i záloh, které by byly uhrazeny na konkrétní akci, která  byla následně vlastníky zrušena. Že by šlo podle § 2991 OZ o bezdůvodné obohacení, na MMR nechtějí připustit.

Podíly vlastníků jednotek na zůstatku nevyčerpaných záloh se dají narovnat i tak, že se na určitou dobu propočte výše záloh tak, aby všechny zůstatky odpovídaly podílům na společných částech.

Není to žádná věda, chce to si jen trochu započítat.  

Aby se podobné případy nestávaly i v budoucnu, je vhodné účtovat příspěvky na správu podle pravidel, podle kterých se na správu přispívá, tj. na různých účtech. Např. u DZ:

  • na účtu 955-301 DZ podle podílů na společných částech,
  • na účtu 955-302 DZ ve stejné výši na jednotku,
  • a na účtu 955-303 DZ zohledňující výlučné užívání.

Podobně radím rozlišovat na analytických účtech i krátkodobé zálohy na správu.

N. Klainová, 10/2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode