Účetnictví S V J

Úvěry a zápůjčky       

 

Účtování úvěrů a zápůjček je obtížné popisovat slovně, protože existuje neskutečné množství různých možností účtování.

Některá SVJ účtují splátky úvěrů a zápůjček, úroků z nich i poplatků jako čerpání záloh na správu. Tyto postupy od začátku kritizuji. Ve všech odpovědích na otázky, jestli je to vhodné, opakuji, že ne, že vhodné je vytvářet samostatnou zálohu.

Nevýhody splácení úvěru ze záloh na správu jsou navíc popsány v samostatném příspěvku.

Nejlepší způsob, jak vysvětlit účtování o úvěrech a zápůjčkách a souvisejících nákladech, je názorný příklad účtování podle skutečných výpisů z zběžného i úvěrového účtu a podle dodavatelských faktur. 

Takové příklady byly zpracovány, když mi dva různí předsedové SVJ zadali zakázku – navrhnout účtování v jejich SVJ. 

Dodali kopie faktur i výpisy z běžného účtu a úvěrového účtu. 

V jednom případě byla přislíbena dotace a na úvěru se podílela jenom polovina vlastníků. Ve druhém případě byla v zadání jiná zvláštnost – úhrady faktur byly prováděny postupně. Muselo se trochu více počítat.

Příklady jsou v E-shopku uvedeny jako Klaiex 24 a Klaiex 25.

Zde jsou uváděny pouze stručné odpovědi na dotazy.

Obsah:

  • Úhrada úvěru půjčkou   (6/2010, aktu 6/2018))  
  • Smluvní úroky z půjčky a jejich časové rozlišení   (10/2010, aktu 6/2018)
  • Poplatky a úroky z úvěru   (11/2010, aktu 6/2018))
  • Půjčka od člena společenství - splácení a účtování   (2/2011)
  • Změna vlastníka a splácení staršího úvěru   (5/2013)
  • Nevýhody splácení úvěrů ze záloh na správu     (6/2016)
  • Zálohy na splátky úvěru - návrh na zjednodušení   (9/2016)

Přehled všech příspěvků, včetně data jejich publikování,  si můžete prohlédnout v rubrice Přehled příspěvků.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode