Účetnictví S V J

ČÚS - Odpověď z MF ČR  - 16. 3. 2016  

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný materiál. Některé z Vašich připomínek akceptujeme, nicméně ostatní nikoli. A to z především z následujících důvodů:

1. České účetní standardy (dále „ČÚS“) pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška“), nejsou primárně určeny společenstvím vlastníků jednotek. Rozsah vyhlášky a tím pádem i rozsah ČÚS je daleko širší a není možné se v takovém předpisu detailně zabývat jednotlivě všemi účetními jednotkami, které se vyhláškou řídí. Žádné ze stávajících Českých účetních standardů nejsou zpracovány tak, aby postihovaly veškeré možné detaily jednotlivých účetních jednotek. Předpisy tohoto druhu musejí být připravovány s přijatelnou mírou obecnosti.

2. ČÚS jsou pro dotčené účetní jednotky pouze doporučeným návodem, jak v účetnictví postupovat. Rozhodně není cílem ČÚS podrobně popisovat veškeré účetní případy, které se mohou v praxi vyskytnout. Předpokládá se, že uživatel ČÚS má alespoň základní znalosti z účetnictví a umí se v předpisech orientovat a umí je též aplikovat.

3. Text ČÚS, které byly v letošním roce publikovány ve Finančním zpravodaji jsou víceméně shodné s texty ČÚS, které platily v předchozím období. Snahou bylo zejména ČÚS zpřesnit, zpřehlednit a vypustit z nich texty, které se vyskytují buď ve vyhlášce, nebo v zákoně o účetnictví. Je třeba si uvědomit, že zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS tvoří jednotný, vnitřně provázaný celek. Takto by se také s těmito předpisy mělo pracovat. Nelze tedy účelově některá ustanovení vytrhávat z kontextu.

S pozdravem,

František Linhart

Ministerstvo financí ČR | Ministry of Finance of the Czech Republic

Odbor 28 – Regulace a metodika účetnictví | Department of Accounting Regulation and Methodology

Moje poznámka: Zvýraznění textu jsem provedla já. 

N. Klainová

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode