Účetnictví S V J

Finanční účty                                                                                        

V této části postupů je zařazeno účtování v účtové třídě 2 – Finanční účty.  Název účtové třídy 2 není úplně přesný, protože nevystihuje, že zde  jde o krátkodobý majetek a krátkodobé závazky z úvěrů a zápůjček.  Další finanční účty můžeme najít v účtové skupině 06 Dlouhodobý finanční majetek, případně v účtové skupině 95, kde najdeme mimo jiné i dlouhodobé úvěry a zápůjčky.

Směrná účtová osnova obsahuje v účtové třídě 2 podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., následující účtové skupiny:

21 – Peněžní prostředky v pokladně

22 – Peněžní prostředky na účtech  

23 – Krátkodobé úvěry

24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci

25 – Krátkodobý finanční majetek

26 – Převody mezi finančními účty

  • Vykazování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí  upravuje

§ 16 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Krátkodobý finanční majetek

a část § 24 Ostatní závazky   

  • Postupy účtování najdeme v ČÚS 408 s názvem Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé  úvěry. 

Název účtové skupiny 25 Krátkodobý finanční majetek není rovněž přesný. Podle účtů, které obsahuje účtová skupina 25, by byl výstižnější název Krátkodobé cenné papíry.

Podle § 16 vyhlášky, který rovněž nese název Krátkodobý finanční majetek, jsou do něj zahrnuty i peníze v hotovosti, ceniny, peníze v bankách a peníze na cestě. 

Číselné a slovní označení účtů, které bude uváděno v dalších částech, vychází ze starých postupů účtování vydaných opatřením MF čj. 283/76 102/2000. Obsah opatření byl částečně převzat do vyhlášky č. 504/2002 Sb. a částečně do ČÚS.

Stejné nebo podobné číselné a slovní označení bylo převzato i do účtových rozvrhů sbírky souvztažností a příkladů publikovaných na tomto webu i v e-shopku.  Čísla a názvy účtů účtové třídy 2 převzaly do svých účetních programů i softwarové firmy, přestože nemusely.

Od roku 2005 už se s číselným a slovním označením účtů v ČÚS ani ve vyhlášce nesetkáme. Jsou tam uvedeny jen účtové skupiny.

N. Klainová

8/2015, aktualizováno 2/2016

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode