Účetnictví S V J

Náklady a výnosy vlastníků jednotek                                            

V účetnictví SVJ se někdy objevují náklady a výnosy a jejich úhrady, které nepatří SVJ, ale vlastníkům jednotek.

O těchto nákladech se neúčtuje na účtech účtových tříd 5 – Náklady a 6 – Výnosy, ale na účtech zúčtovacích vztahů mezi SVJ a členy SVJ.

Podle mého názoru je nejvhodnější účtovou skupinou  pro tyto účely účtová skupina 37 Jiné pohledávky a závazky, ve které si můžeme zřídit účty např. 378-xxx  Pohledávky za členy SVJ a 379-xxx Závazky k členům SVJ.

Tyto účty mohou být v případě potřeby členěny i podle vlastníků jednotek.

Účtová skupina 37 byla doporučována pro sledování zúčtovacích vztahů mezi SVJ a vlastníky jednotek  v ČÚS 411 Zúčtovací vztahy. Od roku 2016 už tam sice není výslovně uvedeno, že se na účtech účtové skupiny 37 účtují i pohledávky  za členy SVJ a dluhy k členům SVJ, ale to neznamená, že když jsou někde jinde doporučovány účty účtových skupin 31 Pohledávky a 32 Závazky, je nutné měnit zavedené postupy účtování. Podstatné je, že se náklady a výnosy vlastníků jednotek nesmí objevit ve výkazu zisku a ztráty.     

N. Klainová

4/2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode