Účetnictví S V J

Zjištění výše aktiv pro výpočet pokuty za nevedení účetnictví    

Včera jsem na portálu SVJ objevila mimo jiné i diskusi, jak asi zjistí FÚ aktiva, aby z nich mohl vyměřit sankci podle § 37 ZoÚ, když SVJ nevede účetnictví

Za nevedení účetnictví může být uložena pokuta až 6 % hodnoty aktiv celkem.

Celou diskusi si můžete přečíst tady:

https://www.portalsvj.cz/diskuse/problem-rozvedu-dal-vybor-svj#comment-141801

...

Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Březen 2018 - 7:43

A v jaké výši mají svj aktiva?

Pro radka2222

Vložil Čtenář2222 (bez ověření), 30. Březen 2018 - 11:56

Nevídané – pracovnice FÚ a neví, že výši aktiv najde v UZ, která by měla být zveřejněna v rejstříku.

pro analfabeta

Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Březen 2018 - 12:13

Naučte se číst. Neptám se kde je najdu, ale kolik činí. Kolikpak asi svj, které neúčtuje, bude mít aktiv? Kolik asi má aktiv „průměrné“ svj? kolik pak činí těch x%?

Moje odpověď pro ty, kteří se radovali, že když se nevede účetnictví, není rozvaha, a tedy nejsou ani aktiva, z nichž by se pokuta mohla vyměřit:

Kolik asi činí aktiva?

Vložil N. Klainová (bez ověření), 30. Březen 2018 - 13:20

Pokud není vedeno účetnictví, zjišťuje se hodnota aktiv podle pomůcek. Nevím, jaké pomůcky využívají na FÚ, ale kdybych tam pracovala, zajímala bych se nejdříve o běžný účet a o pohledávky, tj. o nejpodstatnější část aktiv. Jde-li o SVJ, které nevede běžný účet, nějakou evidenci pohledávek snad vede.

Pro ověření bych se zajímala o závazky, hlavně předpisy záloh na služby a na správu. Poptala bych se po dalších závazcích.

Protože platí, že aktiva = pasiva bez ohledu na to, jestli a jak se vede účetnictví, určitá základna pro sankci by se podle mého názoru dala zjistit ve všech SVJ.

Odhaduji, že u mini SVJ o 5 členech činí aktiva (i pasiva) minimálně 150 tis. Kč. S počtem členů SVJ samozřejmě narůstají předpisy záloh, které hlavně ovlivňují výši pasiv, a tudíž i aktiv.

.................................

Dodatek neuveřejněný na portálu SVJ: 

Paní Radka se ptala na aktiva průměrných SVJ. Nevím, jaké je průměrné SVJ, proto jsem nabídla odhad aktiv mini SVJ. Účetnictví několika „mini SVJ“ jsem kdysi viděla a aktiva se pohybovala v rozmezí 150 až 200 tis. Kč.

Ve výukových souvislých příkladech jsou aktiva i pasiva podstatně nižší. Tam jde o fiktivní SVJ, ve kterých zadávám nižší částky, aby se vešly do tabulek.

Navíc tam provádím zúčtování pohledávek a závazků ze služeb ve sledovaném roce, zatímco téměř ve všech SVJ bývá zúčtování skutečných nákladů se zálohami přesouváno do dalšího roku, čímž dochází k nabalování pohledávek a závazků.

Tím se samozřejmě zvyšuje základna pro vyměření případných pokut.

Úkol pro zvědavé a hravé:

Zjistěte si výši případné 6 % pokuty z aktiv vaší rozvahy.

Vypište si položky aktiv, které nejvíce ovlivnily celkovou výši aktiv.

Příklad: Rozvaha v bilanční podobě (v tis. Kč)

Aktiva celkem

1 500

Pasiva celkem

1 500

Z toho:

 

Z toho:

 

B.II.4.  Poskyt.prov.zálohy

80

B.II.4.  Přijaté DZ

500

B.II.5.  Ost. pohledávky

800

B.III.3. Přijaté zálohy

   900

B.III.3. Pen.prostř.na účtech

 600

B.II.22. DÚP

20

Ostatní aktiva

20

Ostatní pasiva

80

 

Podle takovéto rozvahy by mohla být vyměřena pokuta ve výši 6 % v částce 90 tis. Kč. 

Kdyby bylo provedeno vyúčtování záloh na služby, tj. zúčtování skutečných nákladů v položce B.II.5. Ostatní pohledávky s předepsanými zálohami na služby v položce B.III.3. Přijaté zálohy na pomocném účtu pro vyúčtování služeb, vznikl by na něm závazek SVJ k členům vyplatit jim přeplatek ve výši 100 000 Kč.

Rozvaha by vypadala následovně:

Aktiva celkem

700

Pasiva celkem

700

Z toho:

 

Z toho:

 

B.II.4.  Poskyt.prov.zálohy

80

B.II.4.  Přijaté DZ

500

B.II.5.  Ost. pohledávky

0

B.III.17. Jiné závazky  

   100

B.III.3. Pen.prostř.na účtech

 600

B.II.22. DÚP

20

Ostatní aktiva

20

Ostatní pasiva

80

 

Po zúčtování služeb se základna pro sankci snížila na méně než polovinu.  Pokuta by nyní mohla činit maximálně 42 tis. Kč. Mohla by být dále snížena o 1 200 Kč,  kdyby byly zúčtovány i částky DÚP s poskytnutými zálohami. 

Zjistěte, jestli jsou vaše aktiva rovněž nabalená nebo ne. Účetní určitě bude vědět, jestli už byly zúčtovány skutečné náklady na služby nebo ne.


Schémata vyúčtování služeb, které doporučuji zařazovat do sledovaného roku kvůli tomu, aby nedocházelo k nabalování aktiv a pasiv,  jsou součástí všech tří souvislých příkladů (Klaiex 23, 26 i 28).  V příkladech Klaiex 23 a 26 je schéma zúčtování SN a záloh  zařazeno do souboru Účtování v roce 2016, v příkladu Klaiex 28 je zařazeno v souboru Podklady.

Nabalováním aktiv a pasiv se nejen zvyšuje základna pro výpočet pokut, ale hlavně je narušena zásada věrného a poctivého obrazu skutečnosti (§ 7 ZoÚ).

 

Tomuto problému jsem se věnovala i na jiných místech, např. i tady: https://klaiex.webnode.cz/postupy-uctovani/sluzby/nedokoncene-uctovani-o-sluzbach-nabalovani-aktiv-a-pasiv/

N. Klainová

3/2018

Pokračování diskuse

Kolik činí aktiva v SVJ

Vložil Pavel, 31. Březen 2018 - 16:00

Paní Klainová,

nic jiného než pomůcky finanční správa nemá možnost použít. K dispozici má v rejstříku SVJ cca 60 000 SVJ. Z toho se dá vybrat vhodná pomůcka.

Pravděpodobně použijí obdobnou velikost SVJ jako u SVJ nevedoucí účetnictví.

A tam mají velkou škálu možného použití velikosti aktiv.

U nás jsme začínali při vzniku SVJ s aktivy 38 000 Kč/jednotku. V době revitalizace jsme měli aktiva 188 000 Kč/jed­notku. A to jsme revitalizovali postupně. Pokud by byla revitalizace v jednom roce, tak je to daleko více.

Pokud by se SVJ odvolalo proti použití pomůcek, tak soud bude zkoumat pouze zda se pomůcky mohly uplatnit a nikoliv jaká výše pomůcek byla použita.

Hezké Velikonoce!

Pavel

Kolik činí aktiva SVJ 2

Vložil N. Klainová (bez ověření), 31. Březen 2018 - 16:49

Pane Pavle, děkuji Vám za reakci. Použití pomůcek má tedy znamenat, že se musí vybrat SVJ obdobné velikosti? Že není možné dospět k velikosti aktiv vlastními propočty, jak jsem se o to snažila ve svém původním příspěvku?

Potom může mít pokutované SVJ smůlu, protože existuje velká pravděpodobnost, že FÚ vybere sice SVJ obdobné velikosti, ale s dvojnásobnými aktivy, jak to mám v příkladu na který jsem uvedla odkaz. Pokud vím, je takových SVJ, ve kterých jsou nabalena aktiva i pasiva, většina. To vaše navýšení aktiv díky revitalizaci je mi jasné, ale o takovém SVJ jsem neuvažovala, protože by mu snad banka bez vedeného účetnictví úvěr neposkytla.

I já Vám přeji hezké Velikonoce!

N. Klainová

Další pokračování:

https://www.portalsvj.cz/diskuse/kolik-cini-aktiva-pri-nevedeni-ucetnictvi#comment-141834

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode