Účetnictví S V J

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi, odměny

Pro sledování zúčtovacích vztahů se  zaměstnanci  a institucemi ZP a SZ je ve směrné účtové osnově vyhrazena  účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi.   

V účtových rozvrzích pro souvislé příklady jsou uvedeny z účtové skupiny 33 pouze tři pasivní účty: 

331-300

Zaměstnanci

336-300

ZP (zdravotní pojištění)

337-300

SZ (sociální zabezpečení)

Účet 331-xxx používá řada SVJ i při účtování o odměnách orgánů SVJ.

Já jsem používala a dosud používám ve svých souvislých příkladech pro účtování o odměnách orgánů SVJ účet 379-xxx Závazky z odměn předsedy (výboru) SVJ v souladu s ČÚS 411 platným do konce roku 2015.

Nový ČÚS 411 se už u účtové skupiny 37 o pohledávkách a závazcích k členům SVJ nezmiňuje. Důvod mi není znám. Mohlo to být opomenutí, ale taky nemuselo.

Zato ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. najdeme v § 24 odst. 4 následující text:

Položka B.III.17 Jiné dluhy obsahuje krátkodobé dluhy, které se neuvádějí v jiných položkách krátkodobých závazků, zejména dluhy z odpovědnosti za způsobenou škodu, dluhy členům statutárních orgánů a dluhy vyplývající z členství v účetní jednotce.

 

Než se pustíme do účtování odměn orgánů SVJ, podíváme se na odměny z jiného úhlu pohledu. Zaměříme se

  • na výpočty jednotlivých složek odměn,
  • na to, o jaké složce odměn má rozhodovat shromáždění.

Podle poměrně častých dotazů v tom nemají jasno ani členové SVJ, kteří odměny schvalují, ani odměňovaní členové orgánů SVJ, kteří si občas sami vyplatí částku, která jim nepatří a účetní musí takové přehmaty pracně napravovat.

N. Klainová

10/2016, aktualizováno 8/2017

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode