Účetnictví S V J

Příspěvky na správu podle § 1180 NOZ a JUDr. Čáp                                

https://www.portalsvj.cz/diskuse/pro-magda3#comment-135327

 

pro Magda3

Vložil TN. (bez ověření), 20. Září 2017 - 16:02

Magdo, vy bojujete za ten ZoVB.

V Bulletinu SMBD se objevil názor JUDr.Čápa, že v domech rozděleném na jednotky před 1.1.2014 nelze uplatnit § 1180 odst. 1, tedy že nelze upravit poměr výše příspěvků s přihlédnutím např. k výlučně užívanému balkónu či jiné společné části užívané výlučně konkrétními vlastníky. Možné by to prý bylo jen pokud by všichni uzavřeli písemnou dohodu o změně Prohlášení. To asi není překvapivý názor. Překvapivý se však jeví názor, že § 1180 odst. 2 (rozvrhnutí některých nákladů na každou jednotku stejně) rovněž nelze uplatnit na jednotky vzniklé před 1.1.2014 a že i v tomto případě by museli všichni uzavřít písemnou dohodu o změně Prohlášení. Čáp tedy říká, že pokud v některém starém SVJ vlastníci přispívají jinak, než podle velikosti svého spoluvlastnického podílu, je to špatně, pokud nebyla o stanovení jiného poměru uzavřena písemná dohoda všech, přičemž musí být uzavřena písemná dohoda, nestačí jen usnesení shromáždění.

Nutno podotknout, že JUDr. Čáp často zastává reakční názory, např. radí předsedům výborů, aby zakazovali vlastníkům kopírovat dokumenty SVJ, nebo prosazuje tvrdé stanovisko, že společný zástupce musí být výslovně a dopředu určen, jinak se k hlasu jednotky nepřihlíží.

TN díky

Vložil Magda3 (bez ověření), 20. Září 2017 - 17:18

TN díky. To se určitě hodí, protože rozúčtování dle § 1180 odst. 2 (rozvrhnutí některých nákladů na každou jednotku stejně) je dle mého velmi často v rozporu s dobrými mravy.

Docela ráda bych si to přečetla. Jde to někde stáhnout?

Magda

13.1.2017, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vložil Magda3 (bez ověření), 20. Září 2017 - 21:11

https://www.svjaktualne.cz/…MB8q2Z8oGSQ/?…

Díky za tip.

Magda

Takže je to publikováno

Vložil TN. (bez ověření), 21. Září 2017 - 9:15

Takže je to publikováno ve dvou zdrojích, bulletin SMBD a servis SVJaktualne.cz. ......

...................................... konec zkopírovaného textu ..................................

Další část diskuse se týká společného zástupce. K té se vyjadřovat nebudu.

Ale k § 1180 bych ráda napsala několik slov. V různých návrzích stanov, které jsem viděla,  byla převzata možnost přispívat na správu podle § 1180 odst. 1 a 2 a nikdo se zřejmě nezamýšlel nad tím, za jakých podmínek  mohou na nové způsoby přejít i stará SVJ. Řada stanov je už založena v rejstříku SVJ.  JUDr. Čáp přišel s upozorněním, jak mají postupovat stará SVJ, pokud vím, až v roce 2017, tedy docela pozdě.  

I já jsem ve svém návrhu stanov uváděla různé možnosti přispívání na správu.

V úvodu jsem ale hned na začátku  upozornila, že neřeším, jestli jde o stará nebo nová SVJ. Nabízela jsem tam různé způsoby přispívání, aby bylo z čeho vybírat. Totéž mám v souvislých příkladech, kde jsou rovněž příspěvky na správu podle podílů, příspěvky na vlastní správu a někde i příspěvky zohledňující výlučné užívání.

V návrhu stanov našeho SVJ, které patří mezi ta stará, však  přímo uvádím, že od roku 2018 budou předepisovány příspěvky na správu podle podílů na společných částech, a to  do doby, než bude uzavřena aktualizovaná dohoda o přispívání na správu jinými způsoby, případně do doby, než bude změněno prohlášení.

Naše SVJ patří mezi ta SVJ, která měla před rokem 2014 uzavřenou dohodu podepsanou všemi vlastníky jednotek. V ní byly vymezeny náklady, na něž se přispívá jinak. Šlo např. o náklady na opravy lodžií, stoupaček, rozvodů vody, plynu apod., protože máme v domě vlastníky garáží, kteří  nemají např. možnost využívat některá technická  zařízení ani lodžie.

Tento příspěvek jsem zařadila do Zajímavostí z portálu SVJ, protože jej považuji za velice významný. Na portálu SVJ zmizí stejně jako ostatní z očí dříve, než si jej stačí přečíst všichni, kteří dosud neměli o názoru JUDr. Čápa tušení.

N. Klainová

21. 9. 2017

............................................

Vložil tep (bez ověření), 23. Září 2017 - 6:53

NOZ platí od 1.1.2014 a v roce 2017 vymyslí právník administrativně složitou a náročnou konstrukci, jak zákon naplnit. My jsme jednoduše před rokem 2014 vzali v úvahu jiný § NOZ, který říká, že veškerá ustanovení stanov, která odporují MOZ, jsou neplatná. Z toho nám vyplynulo, že ve stanovách neplatí vše, co odporuje § 1180 NOZ a totéž potažmo neplatí ani v Prohlášení vlastníka, které bylo vytvořeno na základě zrušeného ZoVB. § 1180 NOZ odstranil případnou majetkovou újmu zakotvenou v ZoVB, kdy někdo musel platit na společnou část domu, kterou nemohl využívat (typickým příkladem jsou balkony či lodžie, které některé byty nemají, ale musely jejich údržbu spolufinancovat). To přece bylo i v ZoVB proti dobrým mravům a je to proti dobrým mravům napořád! Napravit něco, co je proti dobrým mravům, na to stačí obyčejný selský rozum bez složitých administrativních postupů. Stačilo by, kdyby soudy řekly, že § 1180 NOZ je kogentní, ale to se dosud nestalo, proto se ve svém rozhodování snažíme řídit dobrými mravy, jejichž pravidla má každý zdravý člověk zabudované ve svém svědomí (v tomto případě nečiň jinému to, co nechceš, aby jiní činili tobě).

........................................
Souhlasím. Právě proto jsme měli dohodu podepsanou všemi vlastníky, že se budou některé nákady rozdělovat jinak. 
Problém je v tom, že jsem si na portálu SVJ nedávno  někde přečetla, že soudci respektují výklady JUDr. Čápa. 

N. Klainová 

23. 9. 2017

...........

Vložil tep (bez ověření), 11. Srpen 2018 - 8:36

Cituji z příspěvku od JaVa:

V případě jednotek vzniklých za účinnosti NOZ (tedy po 1. 1. 2014) dále umožňuje § 1180 odst. 1 NOZ úpravu poměru výše příspěvků jednotlivých vlastníků jednotek také s přihlédnutím k výlučnému užívání společné části domu konkrétním vlastníkem jednotky (např. jde o balkon či lodžii přístupnou pouze z bytu, užívanou výlučně vlastníkem konkrétní jednotky). – U jednotek vzniklých před 1. 1. 2014 za účinnosti ZOVB by takové řešení bylo nově možné jedině v případě, že by o tom všichni vlastníci jednotek uzavřeli písemnou dohodu o změně prohlášení podle § 1169 odst. 2 NOZ.

Copak se o platnosti §§ NOZ musí hlasovat a měnit prohlášení – jinak ve starých SVJ § NOZ neplatí?

..........................

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode