Účetnictví S V J

Diskuse k anketě o platbách do tzv. "fondu oprav"

Anketa

Vložil Pavel, 15. Srpen 2011

Nedávno zde napsal nick anon na adresu ankety uveřejněné na https://www.portalsvj.cz/anketa/ toto hodnocení:

„Anketa v této podobě už opravdu postrádá jakýkoliv smysl, především pokud jde o platby záloh na správu.“

Mám na anketu jiný názor a to nejen proto, že jsem pro admina většinu ukazatelů do ankety v únoru 2007 navrhl.

Anketa musí být především jednoduchá. S počtem otázek klesá počet odpovědí a to rychleji než přímou úměrou. Při navrhování ankety jsou v podstatě tři možnosti:

-anketu nedělat

-napsat valké množství dotazů popisujících co nejpodrobněji dotazovaný problém s tím, že počet odpovědí bude limitovat k nule

-napsat méně dotazů s tím, že bude menší vypovídací schopnost odpovědí, ale nějaké odpovědi budou, a s tím, že se po letech najde někdo, kdo moudře usoudí, že anketa postrádá jakýkoliv smysl.

Údaje v anketě by měly být také porovnatelné. Pokud by se zařadil např. údaj o úvěru (výše úvěru, délka splácení, úrok, délka fixace etc.) tak by se možná získaly nějaké údaje, ale ty by šly obtížně porovnávat.

Anketa by také měla být jednoznačná. Zvyšováním počtu dotazů by stoupal počet definic a to by vedlo k dalšímu poklesu odpovědí.

Anketu dobrovolně vyplnilo více než 3,5 tisíce respondentů, ti ji asi, na rozdíl od anona, za nesmyslnou nepokládají.

Hezký den!

P.S. škoda, že se admin nedostal ke zpracování ankety o spotřebě tepla, TUV, SV jak sliboval v

https://www.portalsvj.cz/…e/spotreba-na-vytapeni

Anketa

Vložil Blanka SVJ 2520 (bez ověření), 15. Srpen 2011

V anketě by mělo být také rozlišeno u funkčních odměn pro výbor, zda si Společenství spravují kompletně sami nebo mají správcovskou firmu která prakticky zajišťuje provoz domu, v tom jsou značné rozdíly.U fondu oprav bych byla pro aby se tam zveřejňovaly platby na opravy domu včetně splátky úvěru za rok neboť z toho tyto platby vycházejí , což je prakticky bývalý fond oprav který je stále ve většině SVJ vžitý a představuje náklady na opravy a údržbu domu za rok. Všechny tyto anketní otázky jsou také především závislé od velikosti domu tj. počtu bytů. Blanka SVJ 2520

Anketa 2

Vložil lake, 15. Srpen 2011

Anketu považuji v její současné podobě za nepoužitelnou pro nejednoznačnost a nejasnost anketních otázek.

Výše měsíční dlouhodobé zálohy na opravy (fond oprav) za m2
Jakmile byl v anketě použit tajemný pojem „fond oprav“, je vše ztraceno: je zřejmé, že výsledek bude nepoužitelný pro cokoliv. Pod tímto pojmem si totiž v každém SVJ představují něco zcela jiného. Pro některé je „fond oprav“ pouze splátka úvěru. Pro jiné (např. pro jistého pana vladana) je „fond oprav“ vše, co vlastník jednotky platí na účet SVJ, včetně odměn, pojištění domu a dokonce i záloh na služby.
Psal jsem o tom zde: https://www.portalsvj.cz/…ivani-pojmu-fond-oprav#…

Kromě nesmyslného označení „fond“ (který v účetnictví SVJ ve skutečnosti není) je rovněž nesprávné označení „dlouhodobá záloha“. V některých SVJ nevedou v účetnictví dlouhodobou zálohu a vše je na účtech krátkodobých záloh. Psala zde o tom před časem např. paní PeDuPles.

Měsíční záloha na provoz (zúčtovávaná na konci roku) za m2
Není pravdou, že by ve všech SVJ byla tato záloha „zúčtovávaná na konci roku“.
Dále samotný pojem „provoz“ je nejspíše mnohým nejasný: Do zálohy na provoz se samozřejmě mají zahrnout i náklady na činnost výboru, tedy odměny a odvody daně z příjmu a zdravotní daně. Jenomže vzhledem k tomu, že odměny statutárům jsou ještě rozvedeny v dalších otázkách, budou se někteří domnívat, že snad odměny do této kolonky nepatří a uvedou zde částku sníženou o náklady na statutární orgán. Výsledkem jsou neporovnatelné údaje, neboť netušíme, co si kdo představoval pod měsíčními náklady na „provoz“.

Finanční náklady
Není zřejmé, zda a kam má účastník ankety zařadit položku „splátka úvěru“. Nejde totiž o náklad na opravy (první řádek ankety), ani o „náklad na provoz“ (druhý řádek ankety). Provozní náklady (účtová skupina 50 až 55 jsou odlišné od finančních nákladů (účtová skupina 56 a 57). Pro finanční náklady (např. splátky úvěru) tedy v anketě řádek zcela chybí.

Odměny výboru
Není zde uvedena možnost odměny pověřenému vlastníkovi. Pokud vyplňující osoba bude chtít uvést jeho odměnu, vyplní ji nejspíše do kolonky „předseda“. To je ovšem špatně, protože se tím zkresluje statistika. Pak v průměru vyjde, že předseda má vysokou odměnu a členové výboru naopak nízkou. Přitom u pověřeného vlastníka jde o celý statutární orgán, je to tedy jiná kategorie.

Měsíční výše odměn výboru – předseda
Píše se o „odměnách“, což opět každý může vykládat různě. Jde o čistou odměnu vyplácenou dané osobě? Nebo částku na pracovní sílu vynakládanou společenstvím? Rozdíl je to podstatný, protože celkový náklad zahrnuje zálohu na daň odváděnou zaměstnavatelem, částku zálohy na daň strhávanou zaměstnavatelem a odváděnou za pracovníka a dále zdravotní daň (tzv. „zdravotní pojištění“). Vzhledem k tomu, že nevíme, co kdo do této rubriky píše, je výsledek nepoužitelný.

Měsíční výše odměn výboru – místopředseda
Platí totéž.

Měsíční výše odměn výboru – ostatní členové
Nejasné zadání. Jestliže zde bude uvedeno např. 2400 Kč, znamená to, že tuto částku dostává KAŽDÝ jednotlivý člen výboru, nebo je to souhrnná částka pro VŠECHNY ostatní členy dohromady? A opět – jde o částku „čistou“ nebo „hrubou“? A už máme další neporovnatelný výsledek …

lake

Anketa 3

Vložil N. Klainová (bez ověření), 15. Srpen 2011

Stejně jako pan lake považuji anketu, a to nejen v současné době, ale od začátku, za nepoužitelnou pro nejednoznačnost a nejasnost anketních otázek.

Sama jsem se k této problematice vyjadřovala podobně docela často, a to nejen na tomto portálu.

Mimo jiné i proto, že i v našem domě měl předseda pokaždé, když chtěl zvyšovat příspěvky na správu, v rukávu pouze informace, o kolik více platí v okolních domech za m2, než my.

Co do těch plateb zahrnují okolní SVJ, jaké akce mají za sebou a jaké před sebou, jestli z příspěvků hradí i splátky úvěrů a půjček apod., už nevysvětlil.

Trvalo pěknou dobu, než předseda a někteří další zastánci plateb příspěvků na správu stanovených podle jiných SVJ pochopili, že se zálohy na správu nestanoví podle toho, jak platí jiní, ale podle schváleného rozpočtu nákladů na plánované akce.

Už několik let tedy schvalujeme naplánované akce, potom rozpočet nákladů, způsob financování a nakonec si jen tak pro sebe spočítáme, kolik že nám vychází na m2. Pokud to někoho zajímá, je to 12 Kč. Pokud se někdo diví, proč tak málo, tedy: máme zatepleno, splácíme sice úvěr, ale zálohu na splátky úvěru a úroků předepisujeme a účtujeme zvlášť. 12 Kč na m2 nám na správu domu bohatě stačí. Na nepředvídané výdaje máme samozřejmě vytvořenou rezervu (na spořícím účtu).

Podobné ankety, které konstatují, ale nevysvětlují, tedy považuji za matoucí.

A nakonec drobné upřesnění k výše uvedenému příspěvku p. lake, který výše napsal:….….…

• Finanční náklady

Není zřejmé, zda a kam má účastník ankety zařadit položku „splátka úvěru“. Nejde totiž o náklad na opravy (první řádek ankety), ani o „náklad na provoz“ (druhý řádek ankety). Provozní náklady (účtová skupina 50 až 55 jsou odlišné od finančních nákladů (účtová skupina 56 a 57). Pro finanční náklady (např. splátky úvěru) tedy v anketě řádek zcela chybí.

.….…

Podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. se v nevýdělečných organizacích účtují provozní i finanční náklady do účtové skupiny 54 Ostatní náklady. Účtová skupina 56 Finanční náklady, kterou známe z účetnictví podnikatelů, se u nevýdělečných organizací nepoužívá.

Pro splátky úvěrů je nejvhodnější zavést samostatnou zálohu, obzvlášť v poslední době, kdy se na úvěrech nepodílejí všichni, je to velmi žádoucí. Do účtové třídy 5 - Náklady se tato záloha samozřejmě nebude  vůbec účtovat. 

N. Klainová

 

za co?

Vložil anon (bez ověření), 15. Srpen 2011

Já trvám na tom, že údaj KOLIK PLATÍM nemá sebemenší význam bez informace ZA CO!

Napsat že platím 10 korun za metr nebo 100 korun za metr neříká vůbec nic o tom proč jsou tyto peníze placeny.

Není podle mě zase takový problém do ankety doplnit kolonku na stav oprav v domě. A úplně by stačilo:

  • náklad na opravdu domu celkem (zaplacený/plánovaný)
  • výše úvěru (již čerpaný/plánovaný) + doba splácení

A jen tyto údaje mohou z 90% udělat obrázek o tom v jakém je dům stavu.

Asi jinak vypadá dům kde někdo vyplní:

  1. Platíme 35 Kč/metr, náklady na opravu utracené 10M, plánované 2M, úvěr 5M, splácet se bude 10 let.

nebo

  1. Platíme 15 Kč/metr, náklady na opravu utracené 200 tisíc, plánované 0 Kč, úvěr 0Kč.

A hned poznám, že v domě B (zřícenina bez vidiny budoucích oprav) bych tedy určitě bydlet nechtěl.

Předseda

Anketa 3

Vložil Pavel, 15. Srpen 2011

Pane anon,

neberu Vám Váš názor i když ho nesdílím a se mnou pravděpodobně několik tisíc respondentů, kteří anketu vyplnili.

Přidáním Vašich doplňujících otázek pouze porušíte zásady pro anketu: jednoduchost, porovnatelnost a jednoznačnost:

-Platíme 35 Kč/metr

-náklady na opravu utracené 10M (za jak dlouho? za rok, za 10 let, od postavení domu?)

-plánované 2M (na jak dlouho? na 1 rok, na 10 let na 30 let?)

-úvěr 5M (neměli jste třeba naspořeno 10 M?)

-splácet se bude 10 let (když je úvěr u nás 7 let je to lepší nebo horší než u souseda, který bude splácet 15 let?)

Vámi doplňované údaje nic neříkají o výchozím stavu domu (třeba je skutečná potřeba oprav 30M, ale neprosadili jste to na shromáždění). Údaje nic neříkají o tom, zda jste v minulosti neplatili třeba 100Kč nebo zda jste za několik let neměli několik milionů na účtě. Takže ani po doplnění nebude anketa mít sebemenší význam? :-))

Pokud byste z údajů „Platíme 15 Kč/metr, náklady na opravu utracené 200 tisíc, plánované 0 Kč, úvěr 0 Kč“ dovodil, že je to zřícenina, můžete se fatálně mýlit. Znám družstvo s velkými příjmy z nebytových prostor, které kompletně revitalizovalo celý dům a nyní převádí jednotky do vlastnictví. Dlouhodobou zálohu plánují 10–15Kč/m2. O zříceninu se skutečně nejedná. Náklady na opravy (minulé i budoucí) by SVJ deklarovalo ve výši 0 Kč, protože žádné nevynaložilo a v nejbližších 5 letech nehodlá vynaložit.

Hezký den!

Pavel

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode