Účetnictví S V J

Jak funguje SVJ, které nemá orgány?

- konkrétně výbor (nikdo ze společenství to nechce dělat)?

Vložil renouch, 30. Září 2010 - 23:59

Dobrý den, poradí mi prosím někdo, jak funguje SVJ v případě, že odstoupí členové výboru (celý výbor) a nový výbor není na shromáždění vlastníků zvolen? Jak se potom tyto případy řeší, kdo je řeší, podle jakého zákona?

Děkuji za odpovědi. René

Jak funguje společenství, které nemá orgány 2

Vložil lake, 3. Říjen 2010 - 20:29

Tuto otázku pokládají tazatelé dosti často. Jen zřídka však dostanou správnou odpověď.

Není pravdou, že SVJ má výbor nebo pověřeného vlastníka vždy. Osoby podle § 9 odst. 9 pouze plní funkci výboru. Netvoří výbor, neexistuje tedy předseda výboru ani jeho členové, ani pověřený vlastník. To mimo jiné znamená, že tyto osoby
- nemohou jménem SVJ činit právní úkony,
- nemohou být zapsány do rejstříku jako členové statutárního orgánu.

Není pravdou, že odpovědnost přebírají ti, co se stali prvními třemi vlastníky v daném domě. Bylo by krásné, kdyby tomu tak bylo - ovšem zákon hovoří jinak. Osobami plnícími funkci výboru se stávají VŠICHNI vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.

Příklad:
V domě o 76 bytech, kde SVJ vzniklo s poklesem spoluvlastnického podílu původního družstva pod jednu čtvrtinu, plní funkci výboru podle § 9 odst. 9 asi 50 až 60 vlastníků jednotek.   lake

Jak funguje SVJ, které nemá orgány? 5

Vložil Pavel, 3. Říjen 2010 - 23:18

Jak funguje SVJ bez orgánů? SVJ bez orgánů může řadu let fungovat. Znám případy, kdy nebyly orgány 5 a 7 let. Ale to je výjimka. Obě SVJ měla správce, který je moc nešidil. Většinou SVJ bez orgánů fungují špatně.

Podle jakého zákona? SVJ podléhá paskvilu č. 72/1994 Sb., který má sice § 9/9, ale ten je v praxi velmi obtížně použitelný. Počet vlastníků, kteří se stali členy SVJ v okamžiku vzniku je v intervalu mezi třemi vlastníky až několika sty vlastníků, podle toho, jak SVJ vzniklo – k 1.7.2000, podle § 9/4 nebo § 9/3. Prakticky se tedy nemá cenu § 9/9 zabývat.

Kdo by měl vzniklou situaci řešit? Bude to možná pro některé „vlastníky“ překvapivé, ale situaci by měli řešit vlastníci. Vlastnictví totiž mj. zavazuje.

Jak vzniklou situaci řešit? Právní neznalost si mohou dovolit poslanci a senátoři, ti mají imunitu. Člen SVJ nic takového nemá, ten by měl znát zákony, minimálně ZoVB. Na nešťastníky podle § 9/9 dopadá odpovědnost za „nevýkon funkce“. Na všechny členy SVJ pak dopadá ručení za závazky podle § 13/7 ZoVB. V první řadě by bylo vhodné informovat členy SVJ o odpovědnosti podle § 9/9 a ručení podle § 13/7. Potom by bylo vhodné za výkon funkce nabídnout odměnu. Třeba Vás metoda cukru a biče ochrání před velmi nejistou budoucností bez orgánů.

Hezký den!    Pavel

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode