Účetnictví S V J

Některé zdroje informací o SVJ

Vložil Pavel, 6. Srpen 2008 - 12:18

Domnívám se, že by úroveň diskuse zvýšila alespoň rámcová znalost některých níže uvedených zdrojů.

Protože samotná četba tak legislativně chatrného dílka, jako je ZoVB, nestačí. Zde odkazuji na Celsovu sentenci „Znát zákony, to neznamená poznat jejich slova, nýbrž pochopit jejich obsah a působení“.

Některé zdroje informací o problematice SVJ seřazené podle data vydání:

A. zejména účetnictví a daně

Vyštejnová, A. Účetnictví bytových družstev, LINDE, Praha 2009, 144 str., 230 Kč, (většina je o družstvech, jen část o SVJ)

Künzelová, B. Společenství vlastníků jednotek – účetnictví a daně, SMBD, Praha 2008, 35 str., 100 Kč

Neplechová, M. Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z včetně příkladů souvztažností. 4. vydání, ANAG, Praha 2008, 363 str., 290 Kč

Klainová, N. Společenství vlastníků jednotek. BILANCE, Praha 2004, 152 str., 210 Kč

Toufarová, Z. Společenství vlastníků jednotek. Metodické aktuality Svazu účetních č. 5/2003, Praha 2003, 56 str.

Hradcová, H. Souvztažnosti k účtové osnově pro nevýdělečné organizace ve znění pro společenství vlastníků jednotek. SČMBD, Praha 2002, 84 str.

Künzelová., B. Účetnictví bytových domů. SMBD, Praha 2002, 43 str.

B. ostatní, zejména neúčetní problematika

Kocourek, J., Čermák, J., Peštuka, J. Společenství vlastníků jednotek. EUROUNION, Praha 2008, 362 str., 436 Kč

Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. Společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2008, 473 str., 490 Kč

Helešic, F., Společenství vlastníků bytů, právní úprava bydlení, vzor stanov společenství a dalších písemností vlastníků bytů (jednotek). Evropský vzdělávací program – III.Milénium, Praha 2007, 255 str.

Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. ASPI, Praha 2007, 392 str., 525 Kč.

Pražák, Z. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. 2. vydání, Linde, Praha 2006, 272 str., 296 Kč

Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2005

C. Judikatura ÚS, NS, NSS

?/….concourt.cz

?//www.nsoud.cz

?//www.nssoud.cz

Neuvádím publikace se závažnými chybami a publikace, které jsem nečetl.

Hezký den!    Pavel

Poznámka:

Mezi publikacemi k účetnictví uvádí výše  pan Pavel mimo jiné i moji knížku 

Klainová, N. Společenství vlastníků jednotek. BILANCE, Praha 2004, 152 str., 210 Kč   (nyní v roce 2018 je za 100 Kč). 

Objednat si ji můžete na www.bilance.cz.

 

Kniha  byla aktualizována v roce 2010 a 2012  na tomto webu viz ruzne/aktualizace-knihy-svj-bilance-2004/. Její obsah je na úvodní straně. 

Napsána byla nejen pro účetní, ale i pro členy výborů SVJ a zvídavé vlastníky jednotek.

Další aktualizace knížky nebyly prováděny, protože od předání do vytištění uplyne dlouhá doba a všechno může být jinak. Postupy účtování jsou aktualizovány průběžně na tomto webu. 

 

N. Klainová

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode