Účetnictví S V J

Zazdění stupaček v některých bytech    

Zazdění stupaček v některých bytech

Vložil c.boudy6, 14. Leden 2012 - 21:24 :: Vodovod

V domě o 29 bytových jednotkách jsou stupačky (vodovod, odpady, plyn) vedeny v šachtách za WC. Tyto šachty jsou však kryté pouze dřevotřískovou deskou s možností odmontování tak, aby byly usnadněny výměny stupaček a byl přístup k měřidlům (vodoměr, plynoměr). Někteří vlastníci si však tyto šachty nechali zazdít i přes nesouhlas výboru z důvodu, že tyto šachty nejsou součastí bytu – viz „Prohlášení vlastníka.“ Máme nyní před výměnou měřidel a nastává zde problém se k těmto měřidlům dostat a vyměnit.

O tom, že se bude muset zídka probourat, nechtějí tito vlastníci ani slyšet. Co s tím? Máte podobné problémy ve vašich domech? Jak jste to řešili, aby náklady byly co nejmenší a SVJ nebylo v rozporu s právními předpisy – např. neověřená měřidla?

Zazdění stupaček v bytech 1

Vložil lake, 14. Leden 2012 - 22:39

O jakých nákladech píšete? SVJ se vůbec nebude zabývat náklady na zpřístupnění.

Je pouze věcí vlastníka jednotky, aby umožnil na vyzvání přístup do prostoru instalační šachty v rozsahu, který je nezbytný pro výměnu vodoměrů. Jak tento přístup zajistí je pouze jeho věc, nikoliv věc SVJ.

Vlastník jednotky se může rozhodnout, že (v rozporu se zněním ZoVB) neumožní přístup ke společnému technickému zařízení domu. SVJ si jistě může vymoci přístup soudně, ale takový postup by byl velmi nepraktický; existuje jednodušší cesta. Lze využít „sankční“ ustanovení § 5 odst. 7 vyhlášky č. 372/2001 Sb. a zvýšit při rozúčtování spotřební složku nákladů na dodávku teplé vody u těchto spotřebitelů na trojnásobek průměru.

Obdobně se bude postupovat u studené vody, pokud takovou „sankci“ (správněji „náhradní způsob určení spotřeby“) obsahují shromážděním schválená pravidla pro rozúčtování studené vody mezi konečné spotřebitele (§ 11 odst. 4 ZoVB). V obou případech se spotřeba vody stanoví bez použití vodoměrů s prošlým metrologickým ověřením. SVJ tedy při rozúčtování neporuší žádný celostátně platný předpis.

Čím více bude vlastníků, kteří nezpřístupní vodoměry, tím méně budou za vodu a teplou vodu platit ostatní.    lake

 

Zazdění stupaček v bytech 2

Vložil Josef Krátký (bez ověření), 15. Leden 2012 - 7:46

…Je pouze věcí vlastníka jednotky, aby umožnil na vyzvání přístup…

prosím jaký je postup v případě že Vlastník tvrdí, že přístup umožnil (a popravdě umožníl – vůbec nám totiž nebránil vejít dovnitř …a bohužel zjistit, že nejsme schopni bez destruktivního zásahu ani odečtů ani instalace čehokoli)?
Jen nám oznámil (s důrazem na okolnosti – měl svědky), že mu nevadí žádný jakýkoli způsob, který pro požadované činnosti použijeme, ale že po skončení (nebo v přiměřené době poté) musí být vše uvedeno do původního stavu… do stavu, který fotograficky zdokumentoval a který bude případně použit pro vyčíslení nákladů na uvedení do původního stavu – pokud nějaké vzniknou.

Za přiměřenou dobu hned na počátku navrhnul 14 pracovních dní …a poté – nebude li údajně vše ve stavu jako před zásahem – dá to ihned do původního stavu s tím, že tento jeho náklad na opravu získá po SVJ formou snížení (zápočtem) záloh.

Kdo tedy může být arbitrem pro posouzení „Neumožnění
a jak tedy reálně postupovat (§5/7 nijak přesně nespecifikuje jak se mají posuzovat stavy „…Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci“ nebo „…prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet…“

Minulý Výbor to vždy řešil proti jiným Vlastníkům „silou“ – suchým prohlášením, že „..Neumožnili..“ a spoléhaje, že Vlastník sice bude žbrblat ale nic reálně neudělá. Tento „rozlobený“ Vlastník s námi jedná „asertivně“ a jiná domluva s ním není možná. (ještě upřesňuji – nyní se nám jedná o odečty ale během tohoto roku nám půjde i o výměnu měřidel) děkuji

Zazdění stupaček v bytech 3

Vložil lake, 15. Leden 2012 - 9:20

Snad je vám jasné, co znamená "umožnit přístup" a "neumožnit přístup". Vy přece nežádáte o přístup do jednotky jen proto, abyste se prošel po obýváku, podíval se na zeď v koupelně a vypochodoval ven. Požadujete přístup do instalační šachty, která je společnou částí domu. Odečet podle ZoVB a vyhlášky č. 372/2001 Sb. je umožněn tehdy, jestliže odečítající osoba přijde, pohlédne na vodoměr a zapíše stav. (Jinak by tomu bylo u vodoměrů s radiovým odečtem, ale takový případ neřešíme). Vlastník jednotky je povinen umožnit odečet i výměnu vodoměru.

K otázce stavby (povolené-nepovolené):
Postup, který zvolil vlastník jednotky, by mohl užít pouze pokud by budova byla zkolaudována se zděnou přepážkou. Je třeba porovnat současný stav s kolaudačním stavem budovy. Nebyla-li budova postavena a zkolaudována v tomto stavu, jedná o stavební úpravu provedenou zřejmě dodatečně vlastníkem jednotky. Proto odpovídá za veškeré náklady spojené se zpřístupněním společných částí domu za zdí.

SVJ je povinno uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby. Nečiníte-li to, porušujete zákon.
Doporučuji přijmout pořízenou fotodokumentaci současného stavu a ihned požádejte o prokázání, že stavba proběhla v souladu se stavebním zákonem. Požadujte posudek statika, doklad o ohlášení stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby. Neprokáže-li vlastník jednotky, že stavba proběhla v souladu se Stavebním zákonem, obraťte se na stavební úřad a ohlašte stavební úpravu načerno, která má vliv na statiku objektu (zatěžuje podlahu v okolí otvoru instalační šachty).

K otázce vyúčtování vody:
Vyjdu z toho, že obezdění šachty nebylo součástí kolaudačního stavu budovy. Pak je to problém vlastníka jednotky a ten je povinen umožnit odečet a výměnu. Samozřejmě na své náklady a vám je úplně jedno jak toho dosáhne. Získáte od firmy provádějící výměnu jejich oficiální požadavek (výkres a popis) jakou minimální velikost otvoru a v jakém umístění potřebují k odečtu/kontrole/výměně vodoměrů. Tyto technické požadavky předáte vlastníkům jednotek (prokazatelně doručíte) zároveň s výzvou ke zpřístupnění. Doporučuji ve výzvě uvést, že při neumožnění odečtu/výměny bude k výpočtu spotřeby vody tomuto vlastníkovi použit náhradní způsob podle vyhlášky (uvedete odkaz).

Nebudou-li vodoměry zpřístupněny ani po opakovaném prokazatelném upozornění (judikatura vyžaduje vyzvat třikrát), dále už nebudete s vlastníky jednotek komunikovat. Vodu pak rozúčtujete způsobem, který jsem už uvedl. Způsob rozúčtování musíte mít prokazatelně schválen (v Prohlášení vlastrníka nebo usnesením shromáždění).

lake

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode