Účetnictví S V J

Používání pojmu "fond oprav"

Poznámka: Příspěvek byl napsán v dubnu 2011

Problematiku tzv. "fondu oprav"  bych už dávno nechala odpočívat v pokoji, ale nemohu, protože se na Portálu SVJ  někdy před týdnem rozjela opět docela bouřlivá diskuse na tohle téma. Diskutuje kdekdo.  Důvod je jednoduchý. Každý tomu přece rozumí.

Mezi  přeborníky, kteří znají přesně obsah pojmu „fond oprav“ v SVJ určitě nepatřím, protože pod tímto pojmem si představuje každý něco jiného.

Zde chci pouze apelovat na  účetní, aby příspěvky, které tak horlivě brání zažitý termín  „fond oprav“ nebrali vážně a snažili se pomalu, ale jistě tento pojem z účetních informací úplně vytlačit.

Pokud diskutují o „fondu oprav“ účetní laici, ať to dělají, když je to baví.

Když se nechají zmást nesprávným označením záloh na správu účetní, má to  do účetnictví dost často tyto dopady:    

1.      Vidí-li  někteří účetní v  pojmu „fond oprav“  slovo fond, vybaví se jim účtová skupina 91 Fondy. Příspěvky na správu potom účtují na účtu 91x s názvem „Fond oprav“. Je jim úplně jedno, že zaměnili vlastní a cizí zdroje.

2.      Zaměří li se i na druhou část pojmu, tedy na slovo  oprav,   odvodí si, že se z něj mají hradit jenom opravy  a všechno ostatní přesunou do služeb.

V takovém SVJ potom vybírají v rámci záloh na služby i zálohy na pojistné, na bankovní poplatky, na odměny členů výboru, na odměny externímu správci domu a na další náklady, které normálně patří do nákladů na správu domu.

 Kdybych viděla takové hrubé chyby v účetnictví jednoho SVJ, případně dvou, určitě bych tomuhle tématu nevěnovala tolik času. Bohužel je jich stále více než dost.

Někteří účetní nemají na čtení vysvětlujících příspěvků čas, tak si napíší dotaz: Co mohu zaplatit z fondu oprav kromě oprav?  Je dost únavné odpovídat na stejné otázky pořád dokola.   

Pokud by si  někdo chtěl ten čas udělat a trochu si počíst, zde jsou odkazy  na mé starší příspěvky.

·         Na tomhle webu jsou rozumy k tzv. „FO“ uvedeny hlavně  v rubrice Otázky a odpovědi v části Správa, ale vyskytují se i v dalších rubrikách viz rubrika Přehled příspěvků·    

Poznámka:

Rubrika Otázky a odpovědi je od září 2012 přístupná pouze členům KPÚ.  Důvod: Po cca 5 letech radění zdarma jsem usoudila, že nemám zapotřebí číst urážlivé texty od lidí, kteří neviděli účetnictví ani z rychlíku.

Na Portálu SVJ stačí zadat do hledáčku vpravo nahoře N. Klainová a objeví se 39 stránek příspěvků (teď už více). O „tzv. fondu oprav“ je jich tam docela dost.

·         A komu by to ještě nestačilo, může zajít do knihovny, půjčit si časopis Účetnictví  č. 11/2007 a začíst se do první části miniseriálu věnovaného právě tzv. „fondu oprav“. Když se mu to bude líbit, má miniseriál další 4 díly.

Mimochodem hned  v prvním dílu je  uvedena provázanost „FO“ s rozpočtem nákladů na správu.

To je zajímavé. O „FO“ se na Portálu SVJ vedou nejnovější diskuse  už přes týden, ale o vazbě na rozpočet tam zatím nepadlo  ani slovo.

A co se mi v diskusi líbilo?

·         Líbil se mi příspěvek pana lake, který přehledně vyjmenovává,  co všechno si různí lidé představují pod pojmem FO, kterému prý přece všichni rozumí. Pan lake má pravdu.  Např. konkrétně v   našem SVJ zahrnuje přehled tzv. „FO“ podle vlastníků zpracovaný externím správcem pouze krátkodobou zálohu na správu,  protože dlouhodobou zálohu nemáme potřebu tvořit. Každý vlastník zná svůj podíl  na  „FO“ v položkách: počáteční zůstatek, vklady příspěvků, náklady, které z něj byly čerpány a konečný zůstatek (náš externí správce používá označení „FGO“ – snad fond generálních oprav, nevím, neptala jsem se).

 

Kopie části příspěvku p. lake: 

Vložil lake, 18. Říjen 2010 - 7:05 :: Ostatní    

Pojem "fond oprav" nepoužívám (a nejsem sám).
Pokud občas tazatele upozorním na nesrozumitelnost jeho vyjádření, někteří diskutující na to reagují konfrontačně. Sdělují, že "pojem je zažitý", že "každý mu přece rozumí", že údajně "každý ví o co jde".

Jenomže právě to není pravda.

• Někteří hovoří o "fondu oprav" a mají na mysli dlouhodobou zálohu na opravy a údržbu (DZOÚ).
• Jiní tím míní dlouhodobou a krátkodobou zálohu určenou na opravy a údržbu majetku.
• Pak jsou ti, pro které fond oprav je celá záloha na správu domu a pozemku, včetně pojištění a odměn.
• A pak ještě ti, kteří říkají "fond oprav" a míní vše, co posílají na účet SVJ - včetně záloh na služby.

.......
----------------------------------------------------------------------------------------
Kdyby pojem "fond oprav" byl jednoznačný a všichni mu rozuměli stejně, nebránil bych se mu, přestože zákon jej nezná. Ovšem ve spojitosti se SVJ si tento pojem každý vykládá jinak - včetně těch, kteří volají že "je přece všem srozumitelný". Takže až se všichni dohodnou co tento pojem znamená a začnou jej jednotně používat, ať mi laskavě dají vědět ...                   lake

…………………………………………………………………………………………….

Poznámka k dlouhodobým zálohám:

Ve stručnosti jde o to, že předpisy záloh na správu by se měly účtovat na účtech  krátkodobých záloh v účtové skupině 32. Jako dlouhodobé zálohy by se měly účtovat jen ty zálohové příspěvky na správu, které budou použity za déle než jeden rok (příspěvky, které představují formu spoření na akce, které budou uskutečněny v dalších letech). Ty akce by měly být samozřejmě schváleny předem a dlouhodobé zálohy spočítány na základě schváleného rozpočtu.

N. Klainová

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode