Účetnictví S V J

Připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 504/2002    

 

Vložil Pavel, 29. Září 2014 - 11:09 :: Návrhy na změnu zákona

Na adrese

https://apps.odok.cz/kpl-detail…

je informace o vyhlášení veřejného připomínkového řízení k novele vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Účelem je pouze „zajištění vyšší právní jistoty účetních jednotek“ o právu stavby a tak je možné, že další podněty se do vyhlášky nedostanou.

Nicméně nebude na škodu, když by se objevily i požadavky nad rámec novely vyhlášky. Opakované požadavky z praxe snad někoho mohou zaujmout.

Domnívám se, že zajištění vyšší právní jistoty účetních jednotek – SVJ – je také žádoucí, ne-li potřebnější.

Připomínky lze zasílat do 16.10.2014 na adresu

jan.bytel@mfcr­.cz

Hezký den!

...
Připomínkové řízení k novele vyhlášky 2

Vložil N. Klainová (bez ověření), 29. Září 2014 - 14:48

Pane Pavle, napsal jste:

„Nicméně nebude na škodu, když by se objevily i požadavky nad rámec novely vyhlášky. Opakované požadavky z praxe snad někoho mohou zaujmout.“

Obávám se, že nezaujmou nikoho a už vůbec ne pana Ing. Bytela. Vy víte o někom z odboru 28, kdo se vyzná ve zvláštnostech účetnictví SVJ a snaží se je promítnout do metodiky účtování?

Od té doby, co odešla paní Ing. Marta Neplechová, se problematice účetnictví SVJ nevěnuje nikdo, ačkoliv by měl, protože má mimo jiné chránit majetek třetiny národa. Je jim to jedno.

Uvedu příklad účtování TZ.

TZ se může, ale nemusí hradit z příspěvků na správu. Ty mohou být vybírány jako zálohové nebo nezálohové, případně se mohou oba druhy kombinovat.

Vzhledem k chybějící metodice jsem poslala k posouzení několik variant účtování na odbor 28. Vyjádření jsem dostala 26.9., a to právě od pana Ing. Bytela.

V odpovědi stálo, že je účtování o TZ irelevantní a zavádějící, protože společné části, jsou ve spoluvlastnic­tví SVJ.

Dlouhá léta vím, že TZ nemůže zhodnocovat společné části, protože nejsou ve vlastnictví SVJ. Radím zaúčtovat celkovou hodnotu TZ na podrozvahovém účtu, např. pro případ nutnosti prokázání výše škody.

Ale přijatá faktura za TZ se přece nehází do koše. SVJ musí zaúčtovat závazek k dodavateli a zároveň pohledávku za vlastníky jednotek. To panu Ing. Bytelovi zřejmě uniklo.

Pokud by se toto původní doporučení MF na oddělení 2801 už nelíbilo, uvažovala jsem i o výsledkovém způsobu účtování.

Zatraceny byly oba způsoby. Prostě účtování o TZ je zavádějící a irelevantní.

Přitom stačilo málo – oprášit Sdělení MF z roku 2002 a opsat původní text, který byl skutečně velmi dobrý a uvést ve vyhlášce položku, ve které budou pohledávky z TZ vykazovány.

Pro připomenutí Sdělení: bod 5. b), třetí odstavec.:

V případě, kdy technické zhodnocení….. lze soustředit celkové náklady na kalkulačním účtu např. 315 Ostatní pohledávky…….

Můj alternativní výsledkový způsob účtování mohli metodici z MF klidně zatratit. Jak prosté.

Sdělení MF čj. 281/55 462/2002 bylo sice od roku 2008 prohlášeno za nepoužitelné z důvodu neaktuálnosti, ale leccos zůstalo použitelné, jako např. i výše uvedená výborná rada k účtování výdajů/nákladů na TZ.

Těšila jsem se, že s novým vedením vznikne na odboru 28 i nový vztah k SVJ. Bohužel nevznikl. Navíc podle zkušeností s tímto portálem si myslím, že si málokdo troufne poslat nějakou připomínku na MF ČR a podepsat se pod ni. Takže nečekám, že bude po Vaší výzvě odbor 28 zavalen dotazy a návrhy na účtování a začínám uvažovat spíše nad stížností na neplnění povinností oddělení 2801 v oblasti účetní metodiky SVJ.

Na závěr dotaz:

Pro koho ten pan Ing. Bytel vyvíjí tak velké úsilí, když chce vyhlášku novelizovat kvůli jediné věci?

Kolik účetních SVJ se asi bude zajímat o právo stavby? Minimum blížící se nule.

A kolik účetních se zajímá o jiné oblasti účtování neupravené nikde? Stačí se podívat na Přehled příspěvků – Otázky a odpovědi. A to jsou jenom členové KPÚ.

Takže tak, ač od přírody optimista, v tomto jsem pesimista a jdu uvažovat o té stížnosti na nečinnost.

N. Klainová

...

Přip.  řízení k novele vyhlášky 3 - e-mail panu Ing. Bytelovi

Vložil N. Klainová (bez ověření), 29. Září 2014 - 15:04

Pane inženýre,

posílám Vám odkaz na svůj příspěvek na portálu SVJ. Považuji to za slušné.

https://www.portalsvj.cz/…-504–2002-sb#…

Odpověď na můj dotaz k TZ podepsal pan Ing. František Linhart, reakci jsem poslala jemu, protože jsem Vaše jméno jako autora odpovědi zaregistrovala pozdě – vlastně až po odeslání mailu. Ing. Linhart je prý někde mimo, doufám, že to potom s Vámi probere.

P.S. Už léta dělám metodiku účetnictví SVJ místo Vás na www.klaiex.webnode.cz, protože odbor 28 pro ni nehnul prstem od roku 2002. Podívejte se na Přehled příspěvků, kde jsou i Otázky a odpovědi. Těšila jsem se, že s odchodem bývalého ředitele odboru se vztah k SVJ změní. Nezměnilo se nic a nezmění, pokud budete odpovídat stylem, že jsou moje návrhy zavádějící a irelevantní. To umí každý, ale kdo účetním řekne JAK mají účtovat?

Ing. Naděžda Klainová, účetní poradkyně

............

Vložil Pavel, 29. Září 2014 - 23:54

Paní Klainová,

novelizuje se jak vyhláška 504, tak vyhláška 500. Obě pouze kvůli právu stavby.

Vyhláška 410/2009 Sb. se novelizuje i kvůli právu stavby.

Osobní zájem nějakého úředníka MF bych v tom nehledal. Novelizaci si asi objednal někdo z developerů. Proto se novelizuje vyhláška 500 a s ní se svezly i ostatní dvě vyhlášky.

Jako optimista věřím, že opakovaným zasílám požadavků na MF by se mohlo dosáhnout i změny 504 pro SVJ. Ale asi ne v tomto kole, protože vyhlášky mají vyjít do konce roku.

Přesto je velmi vhodné návrhy na změny posílat. Např. změny ve vyhlášce 410 jsou zdůvodněny takto: „Změny vyplývají z požadavků účetní praxe za účelem právní jistoty vybraných účetních jednotek“. A větší požadavek z účetní praxe asi úředníkům na MF chybí a to je potřeba změnit.

A kdyby se změny nedosáhlo, tak existuje odborná literatura a § 7/2/poslední věta ZoÚ. Pochybuji, že pokud by se účtovalo podle literatury, tak že by někdo zpochybňoval správnost vedení účetnictví.

Hezký den!

Pavel

P.S.

skutečně máte email, kde se tvrdí, že „společné části, jsou ve spoluvlastnictví SVJ“? To by mnohé vysvětlovalo. :-))

.......

   Vložil N. Klainová (bez ověření), 30. Září 2014 - 8:16

Pane Pavle, v té větě, na kterou se ptáte, mi vypadlo hodně důležité slovo „členů“, navíc jsem to napsala zpaměti, docela dost rozzlobená, takže teď jsem to pracně vyhledala a cituji:

„SVJ majetek, na kterém má být provedeno technické zhodnocení, pouze spravuje a uživateli jsou vlastníci jednotek. Proto považujeme další úvahy o způsobu účtování o technickém zhodnocení za irelevantní a zavádějící“.

Stále trvám na tom, že se o TZ musí v účetnictví SVJ účtovat už kvůli zachycení pohledávek za vlastníky. Navíc existuje vazba TZ a příspěvky na správu. Ale vysvětlujte to účetním laikům. Takto ztrácet drahocenný čas si už nemohu dovolit.

Další debatu o účetnictví na tomto portálu tedy končím, protože nemám zapotřebí nechat se vytáčet na téma „přijatá faktura za TZ“ apod.

Pokračování ze strany MF, které určitě bude následovat, bude už jen na mém webu.

N. Klainová

Odkaz pro ty, kdo si chtějí přečíst i ostatní názory:

https://www.portalsvj.cz/diskuse/pripominkove-rizeni-k-novele-vyhlasky-c-504-2002-sb

...............

Je milé, že mě podporuje pan Pavel, člověk vzdělaný a s velkou praxí nejen v oblasti vedení SVJ i družstev, ale i daňového poradenství. 

Dnes mě potěšil další příspěvek. Musím se pochlubit. Zvýraznění tučným písmem jsem provedla já, protože se s tímtéž potýkám už 12 let.

  .............

  Vložil popletený účetní (bez ověření), 30. Září 2014 - 14:50

Protože mám nemalé zkušenosti se zaváděním tzv. „reformovaného“ účetnictví v ÚSC – tedy vyhlášky 410, mohu Vám důvěrně sdělit, že požadavky účetních z praxe a reakce MF na ně jsou ve velmi nelichotivém poměru v neprospěch praxe. 

Kdybyste viděli, co úředníci na MF za těch min. 5 let, co vymýšlí „reformu“ vymysleli, chytali byste se za hlavu. Je to obrovská ukázka laxnosti a neschopnosti. 

Účetnictví SVJ je proti tomu (také díky autorkám knih p. Neplechové a p. Klainové) velice jasné a přehledné. A když není něco ve vyhlášce případně ve standardech, můžeme se řídit zákonem o účetnictví. Bojím se, že vyšší počet „protestujících“ nepomůže, ale naděje umírá poslední.

...
Děkuji za pochvalu. N. Klainová
 

 

 

 

A jak to připomínkování dopadlo?

Můžete si to přečíst z příspěvku pana Pavla staženého z portálu SVJ:

 Vypořádání připomínek k návrhu novely 504/2002 Sb. 

Vložil Pavel, 3. Listopad 2014 - 23:40

Pro jedno připomínkové místo jsem sepsal připomínky k návrhu novely 504/2002 Sb.

MF je vypořádalo takto:

"Nevyhověno.

Uplatněné připomínky nejsou předmětem této malé novely vyhlášky č. 504/2002 Sb., která se týká pouze zpřesnění úpravy nového institutu práva stavby v prováděcím právním předpise k zákonu o účetnictví. Připomínky k účtování účetních případů u společenství vlastníků jednotek budou jistě zváženy při další nejbližší novelizaci vyhlášky č. 504/2002 Sb. Stávající znění vyhlášky č. 504/2002 Sb. nevylučuje účtování o zálohách a jejich předpisu ani u společenství vlastníků jednotek. K rozklíčování rozvahového a výsledkového účtování na základě jiných věcných právních předpisů jako NOZ a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je potřebná široká odborná diskuze například v rámci přípravy nového zákona o účetnictví."

_____________­________________________­________________

K výše uvedenému vypořádání připomínek jen pár poznámek:

  1. domnívám se, že účelu bylo dosaženo. MF oficiálně přiznalo, že by se mělo vyjasnit rozvahové a výsledkové účtování na základě diskuze. Mám možnost navrhovat připomínky u dvou připomínkových míst a tak uvidíme.
  2. MF tvrdí v oficiálním dokumentu z vypořádání připomínek, že „Stávající znění vyhlášky č. 504/2002 Sb. nevylučuje účtování o zálohách a jejich předpisu ani u společenství vlastníků jednotek.“ U nás to tak děláme, protože to v praxi ani jinak není možné. Nyní mám stanovisko, že i podle MF je to možné.
  3. Podle informace MF Dnes staré asi 3 týdny evidoval KN v celé ČR 225 případů práva stavby. Potom je samozřejmě pochopitelné, že MF novelizuje účetní vyhlášky pro takovou haldu účetních případů. Že existuje více než 50 000 SVJ, které nemají metodiku účtování však nechává úředníky v klidu.
  4. Někde jsem četl, že být optimistou je povinnost. Toho se držím.

Hezký den!

Pavel

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode