Účetnictví S V J

ST 920/4 k novému návrhu § 1186/2    

Na portálu SVJ se objevila kritika nového návrhu § 1186. Nesouhlasím s ní. 

Zde je:

(Opět) nepovedená přeformulace § 1186

Vložil TN. (bez ověření), 14. Červen 2017 - 15:09 :: Návrhy na změnu zákona

Úplně původní návrh pana Tejce z loňského září zněl:

„(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, dochází k převodu jednotky včetně dluhů převodce souvisejících se správou domu a pozemku vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Za dluhy splatné ke dni převodu jednotky, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.“.

Nový návrh, který se bude v PSP ČR schvalovat, nyní zní:

„(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, dochází k převodu jednotky včetně pohledávek a dluhů převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku, ledaže je nabyvatel nemohl z potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku doloženého převodcem ani z jiných okolností zjistit. Za dluhy splatné ke dni převodu jednotky, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu a pozemku.“.

Zdroj: https://www.psp.cz/…xt/tiskt.sqw?…

                                         ...................... konec kopie z portálu SVJ ....................

 

K původnímu návrhu § 1186  odst. 2 (ST 920)  jsem dávala panu JUDr. Tejcovi připomínky v září 2016 viz

https://klaiex.webnode.cz/ruzne/pripominky-k-pravnim-predpisum-od-r-2014/st-920-k-novellizaci-noz-prechod-dluhu/

Po přečtení nového návrhu nechápu, proč je panem TN. považován na portálu SVJ za (Opět) nepovedený

Já mám pocit, že na mé připomínky (ale určitě nejen na mé) pan Tejc reagoval.

Nový návrh, který se bude v PSP ČR schvalovat, ještě jednou, teď s mými poznámkami:

„(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, dochází k převodu jednotky včetně pohledávek a dluhů převodce (čili všech, které nabyvatel zjistil z potvrzení) vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku, ledaže je nabyvatel nemohl z potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku doloženého převodcem ani z jiných okolností zjistit.

Nevím, z jakých jiných okolností může nabyvatel zjistit dluhy a pohledávky převodce, ale třeba nějaké existují.

Další poznámky:

  • Přechod dluhů a pohledávek původních vlastníků ze služeb

Přeplatky a doplatky záloh na služby nemůže kupující z potvrzení zjistit, protože takové potvrzení není schopen ten, kdo provádí vyúčtování, k datu prodeje vydat. Dluhy a pohledávky ze služeb není možné zjistit kdykoliv, ale až po vyúčtování od dodavatelů služeb, tj. v následujícím roce.

  • Přechod dluhů a pohledávek původních vlastníků ze správy

                   Vydat potvrzení o neuhrazených zálohách na správu nebo o nezálohových příspěvcích na správu by nemělo dělat účetním problémy.  

              Přechod pohledávek původních vlastníků ze správy    

Za předpokladu, že jsou předepisovány příspěvky na správu formou záloh, představují nevyčerpané zálohy závazek SVJ k vlastníkům jednotek je vyúčtovat. Tento závazek musí SVJ splnit, aby mohl kupující požadovat zohlednění zůstatku nevyčerpaných záloh na správu v kupní smlouvě (NOZ § 1118). Nevyúčtovaná záloha by měla být podle mého názoru původnímu vlastníku vrácena a nemělo by to být posuzováno za porušení § 1186. Tohle by mohlo být ještě někde zdůrazněno.

  • Přechod dluhů z úvěrů je schopen vystavit ten, kdo umí o úvěrech účtovat. Potom není problém vystavit potvrzení, aby mohl kupující požadovat snížení prodejní ceny  o nesplacený podíl na úvěru.  Pokud účetní neumí zjistit podíly vlastníků na nesplaceném úvěru, musí úvěr splácet původní vlastník.  

Pokud do toho už nebude nikdo vrtat, měl by být nový návrh podle mého názoru mnohem lepší, než ten předchozí. Totéž jdu napsat panu JUDr. Tejcovi a poděkovat mu za vyjasnění. Doufám jen, že jsem vše pochopila správně.

14. 6. 2017

N. Klainová

P.S.

Pokud si myslíte něco jiného, napište to přímo autorovi nového návrhu § 1186. 

Diskuse vedené na portálu SVJ  k žádnému vylepšení nepovedou, obvzvlášť když jsou proloženy urážkami, nesmysly vyplývajícími z nepochopení pojmu "pohledávky" apod. 

Členové KPÚ mohou využít možnost diskuse v bloku pro diskusi, který je rovněž v nabídce Různé.  

N. Klainová

.............................................

Příspěvek, který mne zaujal: 

Vložil AsiTak, 16. Červen 2017 - 8:40

Tím že slovo splatné u dluhu bylo vynecháno nevím zda v právním předpisu dluh znamená nevyrovnaný závazek před i po splatnosti nebo jen po splatnosti? Podle toho nesplacená část úvěru je dluhem nebo není dluhem?

...............

Před chvílí jsem se zeptala JUDR. Tejce. Dostanu-li odpověď, samozřejmě ji zveřejním. 

 
16. 6. 2017
N. Klainová

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode