Účetnictví S V J

ST 920 k novelizaci NOZ - Přechod dluhů                                    

Novela § 1186/2

Vložil Pavel, 28. Září 2016 - 11:01 :: Návrhy na změnu zákona

1)Ve ST 920, který byl poslancům rozeslán 23.9.2016, je navrženo:

Čl. I bod 5. V § 1186 odstavec 2 zní: „(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, dochází k převodu jednotky včetně dluhů převodce souvisejících se správou domu a pozemku vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Za dluhy splatné ke dni převodu jednotky, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.“.

2)V důvodové zprávě k ST 920 se uvádí:

Čl. I bod 5 Stávající platné znění přináší zásadní výkladové problémy vedoucí k právní nejistotě, zda dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku přecházejí s převodem jednotky a jaký vliv na tento přechod má potvrzení osoby odpovědné za správu domu. Osoba odpovědná za správu domu tak nemá jistotu, kdo je dlužníkem – zda převodce nebo nabyvatel, což komplikuje vymáhání pohledávek. V případě nesprávně podané žaloby může dojít k promlčení pohledávek nebo ke vzniku povinnosti nahradit nesprávně žalované straně náklady řízení.

Navrhuje se proto jednoznačně stanovit, že na nabyvatele přecházejí dluhy převodce související se správou domu a pozemku vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku, přičemž za dluhy splatné ke dni převodu jednotky, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

.... atd.

Svůj návrh můžete poslat poslanci JUDr. Tejcovi. Hezký den!

.............................

 

Dnes 26. 10. 2016 jsem od pana poslance Tejce dostala následující odpověď:

--- Odpověď na Vaši zprávu ---

Od: Jeroným Tejc

Předmět: Re: Připomínky k ST 920 - návrhu novely NOZ

Dobrý den,

děkuji za email. Současně se omlouvám za pozdní reakci způsobenou pracovním vytížením. Pokusím se odpovědět co nejdříve.

S pozdravem       

Jeroným Tejc

 

Dnes 10. 1. 2017 jsem od pana poslance Tejce dostala tento mail:

Od: Jeroným Tejc

Předmět: Re: Připomínky k ST 920 - návrhu novely NOZ

Dobrý den,

děkuji za Váš email ze dne 26.10.2016. Současně se omlouvám za pozdní reakci způsobenou pracovním vytížením. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že odpovědi na dopisy voličů formuluji vždy sám.

Sněmovní tisk 920 prozatím nepostoupil do druhého sněmovního čtení, kde by se jím měly zabývat výbory, včetně ústavně právního. Rozhodně nepatřím k těm, kteří bez ohledu na argumenty ostatních, trvají za každou cenu na neměnné podobě svého návrhu. Proto děkuji za Vaše připomínky, které dám k dispozici kolegům na jednání výboru, jakmile se uvedenou novelou budeme zabývat a současně je prodiskutuji s odborníky na tuto oblast. Jsem přesvědčen, že úpravy NOZ a zákona o obchodních korporacích  jsou nutné, nejen v oblasti bytového práva. Pro úplnost dodávám, že jsem pro jejich přijetí nejen nehlasoval, ale na kritická místa v nich upozorňoval.

S pozdravem

Jeroným Tejc

...........................................

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode