Účetnictví S V J

Odezva návštěvníků portálu SVJ na moji výzvu k veřejné diskusi   

 

(Některé příspěvky jsem zkrátila, viz tečky, ale díky odkazům si je zájemci mohou přečíst v nezkráceném tvaru)

 

Nevím jestli cílem této akce,

Vložil AsiTak, 13. Prosinec 2018 - 9:19

.. ale podle mne by bylo potřeba sjednotit pohled na ekonomické působení SVJ upřesnit tak aby účetní interpretace byla jednoznačná např, aby do nákladů nemohli dát různě někdo veškeré výdaje správy nebo jen majetkovou správu nebo nic a všichni to mají „dobře“. Za toho stavu data výkazů jsou neporovnatelné....

Veřejná diskuse k účetním předpisům 3

Vložil Pavel, 13. Prosinec 2018 - 10:08

AsiTak,já se velmi dílčím způsobem podílím na zveřejněném materiálu a sice za oblast nestátních neziskových organizací (NNO).

Do přílohy č. 2 jsem navrhl i BD. Spolu s kolegy jsme zpracovali přílohu č. 4 Typologie NNO.

Když si projdete kolik druhů NNO existuje, tak mít požadavky na nějaké speciální výkazy jen pro SVJ je mimo realitu.

To by mohla chtít každá NNO a požadavky od v.v.i., honebního společenstva, SVJ a církevní organizace mohou být velmi rozdílné. To sjednotit nelze.

Bohužel návrhy přicházejí vždy od jedinců, kteří vidí jen ten svůj druh NNO a nevnímají o jak rozmanité druhy NNO se jedná. To u podnikatelů je to daleko jednodušší.

Ale jedná se o veřejnou diskusi a tak můžete navrhnout co chcete Za NNO se už s tím nějak vypořádáme.    Hezký den!     Pavel.

..................................................................

Veřejná diskuse je k ničemu, lobbisté z družstev si to zařídí

Vložil TN. (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 14:02

Vždyť má AsiTak pravdu. Je šílené, že MF aktivně podporuje podvody a tunelování v bytových družstvech a společenstvích vlastníků

Představenstva velkých SBD, ředitelé úseků, berou úplatky a všichni to vědí. Jinde kradou chytře tak, že to nenajde ani auditor (darovací smlouvy, nepeněžní dary, bezplatné práce pro členy představenstev nebo výborů dělníky firem, co pracují pro BD/SVJ). 

Korupcí a rozkrádáním je hluboko prolezlý celý sektor BD/SVJ. 

Někde jsem četl analýzu BIS, že družstva jsou jedním z největších podhoubí korupce, jen se tím nikdo nezabývá.

A kdo za to může? Samozřejmě, že členové jsou viníky, protože si to nechají líbit. 

Ale když si úředníci MF s funkcionáři SČMBD tykají, metodici SČMBD píšou právní předpisy tak, aby umožnily rozkrádání majetku družstev a SVJ, tak jak se máme my, řadoví členové a bdělí vlastníci bránit?

Dokud nebude zavedena povinnost, aby bytová družstva a SVJ vedla účetnictví v plném rozsahu a ÚZ zveřejňovala v plném rozsahu, pokud nebudou mít členové bytového družstva právo nahlížet do účetnictví (v případě SVJ si mohou vlastníci tento nárok aspoň vysoudit, byť rozsudky bývají různé, ....

 

Veřejná diskuse k účetním předpisům 5

Vložil Pavel, 13. Prosinec 2018 - 14:39

....  Obecně se zajímám o celý sektor NNO a tak vím, jaké jsou potřeby některých druhů NNO. Vymyslet něco obecného zatím nikdo nedokázal. Ve výše uvedeném materiálu autoři čerpali v oblasti NNO z našich informací, protože oblastí NNO se na MF nikdo moc nezabývá.

A speciálně se nezabývá problematikou SVJ, to už je úplná bída. Když si v knihkupectví prolistujete nějakou publikaci o NNO, tak tam většinou SVJ úplně chybí.

Zde se pohybují osoby, které se zajímají o SVJ a BD. 

Svým příspěvkem ke koncepci účetnictví jsem chtěl pouze upozornit, že SVJ nejsou pupkem světa, ale jsou pouze součástí NNO, která je velmi různorodá. To je vše co jsem chtěl k uvedené účetní problematice uvést.

...................................................

Veřejná diskuse k účetním předpisům 6

Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 15:37

Pane Pavle, mohl byste mi ukázat další NNO, ve kterých se o milionové hodnoty majetku nedobrovolných členů společenství starají cizí lidé, kteří vlastníkům často brání v přístupu k informacím o hospodaření?

SVJ nejsou pupkem světa, ale mají specifické požadavky, které u jiných společností neuvidíte. A tam, kde by KDP mohla pomoci, použije starou známou výmluvu odboru 28 MF na různorodost nevýdělečných organizací?

Bylo by neuvěřitelné, kdyby na KDP nebyl nikdo proti současné praxi, kdy se v SVJ slučují např. v jedné v pasivní položce B.II. rozvahy naprosto protichůdné informace, jako jsou milionové částky dlouhodobých úvěrů s miliony dlouhodobých záloh na správu.

Na štěstí se ve skupině, která připravila materiál pro veřejnou rozpravu, objevili lidé, kteří chtějí zkrácený a zjednodušený rozsah úplně zrušit.

Na druhé straně buďto oni, nebo zase jiní lidé, vymýšlejí pro některé nevýdělečné organizace včetně SVJ zlehčené účetnictví, aniž by uvedli, o co má být zlehčeno.

Máte o tom zlehčení přehled? Nepůjde nakonec o prosté přejmenování současného zjednodušení a zkrácení?

......................................

VJ není nadace!!!!!

Vložil TN. (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 16:15

A proč vůbec proboha řadí MF společenství vlastníků mezi neziskový sektor? Copak je SVJ dobrovolné sdružení? Koukal jsem, že MF do neziskovek řadí školy, nadace, církve, politické strany, společenství vlastníků. .....

Tak ať udělají různé prováděcí vyhlášky a přestanou dávat rovnítko mezi nějakou nadaci a SVJ!!!!! 

Jak se mám jako bdělý vlastník bránit tunelům, když vláda programově a vědomě podporuje podvody v SVJ a ještě se tím chlubí ve vládním prohlášení, kde slibuje chimérické „usnadňování účetnictví“ a na druhou stranu si vymýšlí tisíc dalších úplně zbytečných administrativních povinností typu AML evidence?

......................................................

hospodaření SVJ

Vložil enzoferra, 14. Prosinec 2018 - 9:57

Antidatované dokumenty, nepravdivé informace v rejstříku SVJ, výbor s dávno skončeným mandátem, pro-forma účetní uzávěrky,… Vlastníci lhostejní k situaci, „rebel“ je černá ovce domu a nikdy do výboru zvolen nebude.

Tak tomu je v naší praxi. Není žalobce, není soudce a státní orgány samy od sebe činnost těchto společenství nekontrolují! Celý systém nedokonalé judikatury SVJ slouží pouze k tomu, aby stát měl klid a lidi se požrali sami mezi sebou.

.......................

A nakonec ukázka jednoho rozsudku, jak je možné dopadnout, když se jako členové SVJ chcete zajímat o hospodaření svého SVJ:

 

Nepodávejte žaloby, dopadnete jak sedláci u Chlumce

Vložil TN. (bez ověření), 28. Prosinec 2018 - 12:16)

.....................................................

A co já na to?

 

Pan Pavel výše uvedl: 

Když si projdete kolik druhů NNO existuje, tak mít požadavky na nějaké speciální výkazy jen pro SVJ je mimo realitu.

Mám jiný názor. Navrhnout speciální výkazy pro SVJ není mimo realitu.

Hned na začátku ledna zveřejním svoje připomínky k materiálu předanému k veřejné diskusi a věřím, že se páni odborníci neztotožní s výše uvedeným názorem pana Pavla, uznají specifika SVJ a v právní úpravě účetnictví je už nebudou ignorovat.

N. Klainová

28. 12. 2018

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode