Účetnictví S V J

ZoÚ a právo na informace - pro odb. 28 MF    

Odbor 28 – Regulace a metodika účetnictví                                               Ve Vsetíně 24. 7. 2018

 

Zjednodušený rozsah vedení účetnictví SVJ, zkrácený rozsah účetní závěrky

a právo na informace

Vážení, před nedávnem probíhalo veřejné připomínkování k novele některých ustanovení  zákona č. 89/2012 Sb., občanského  zákoníku, dále OZ.  

Členové SVJ se hodně zajímají o možnost  lepší úpravy § 1179 OZ. 

 „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“

Hlavně externí správci z řad bytových družstev ztěžují vlastníkům jednotek přístup k informacím. Do stanov, které prodávají společenstvím, dávají s oblibou zákaz pořizování kopií vlastní technikou, nahlížení zdarma pouze jednou za rok apod. 

Seznámit se s hospodařením přece znamená účetní výstupy studovat v souvislostech,  ne jednou za rok nahlédnout a konec.

Já ale píšu proto, protože i nesprávné účetní předpisy stojí bohužel proti právu vlastníků jednotek na informace. A tady má MF odbor 28 možnost pomoci vlastníkům jednotek, aby získali potřebné informace z účetních závěrek a teprve, je-li to nutné, šli někam nahlížet.

Účetní předpisy jsou podle mého názoru nesprávné, protože umožňují SVJ

  • vést účetnictví  ve zjednodušeném rozsahu
  • a zveřejňovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu.

SVJ jsou zvláštní právnické osoby, u kterých  by měly být výše uvedené možnosti zrušeny. Důvody uvádím dále na příkladech.

Občas se někdo ozve s dotazem, jestli je možné z konkrétní účetní závěrky zjistit výši úvěru.  

Z  rozvah ve zkráceném rozsahu nezjistí výši úvěru nikdo, a to ani krátkodobého, ani dlouhodobého. 

Vlastníci jednotek přitom ručí za dluhy SVJ. Mají právo vědět, komu a kolik SVJ dluží.

Potenciální vlastníci chtějí informace o úvěru, který budou muset zřejmě díky přechodu dluhů na nabyvatele splácet řadu let, i když byla provedená rekonstrukce promítnuta do prodejní ceny. Výše úvěru prý nemusí být v potvrzení podle § 1186 OZ. Tak kde ji má zájemce zjistit?

Rozvaha ve zkráceném rozsahu

Pasiva: položka B.II. Dlouhodobé závazky  bývá tradičně v milionech Kč.

V této položce mohou být dohromady

  • zůstatky nevyčerpaných dlouhodobých záloh, ( našetřené miliony na zateplení)
  • ale i zůstatky dlouhodobých úvěrů, za které v případě nesplacení ručí vlastníci jednotek.

Vysvětlení rozvahy podle § 30 vyhlášky, t), u) a x) jsem ještě v žádné příloze neviděla.

Kde mají vlastníci šanci zjistit,  jsou-li vykázané miliony v položce B.II. pasiv rozvahy dobrou nebo  špatnou zprávou.   

Podobně to platí i pro položku B.III. Krátkodobé závazky, ve které jsou v jedné částce smíchány dohromady 

  • dluhy k dodavatelům, institucím, krátkodobé úvěry a další dluhy,
  • ale opět i zcela opačné údaje o nevyčerpaných zůstatcích  krátkodobých záloh na služby, které se mají  v následujícím roce vyplácet vlastníkům.

Nulová vypovídací schopnost platí i pro rozvahové položky pohledávek. 

  • Milionové pohledávky vznikají v mnoha SVJ proto, protože účetní nedotáhnou účtování o službách do konce a dochází k nabalování aktiv i pasiv. To by byla ta lepší zpráva pro vlastníky, kdyby tomu tak bylo.
  • Ale také může jít o miliony, které má SVJ u neplatičů !!!.

Účetní závěrka ve zkráceném rozsahu, jak ji umožňuje sestavovat § 18  ZoÚ, je k ničemu.  Jako bývalá auditorka (dekret č. 1152) vím, o čem píšu.

Předpokládejme nyní, že jsem zvědavá vlastnice jednotky a jdu nahlížet. Znám účetnictví, tak si nejdříve vyžádám inventurní soupisy pohledávek a závazků. Neexistují.

Požádám o nahlédnutí do hlavní knihy, ovšem místo účtů 951 Dlouhodobé úvěry a 955 Dlouhodobé zálohy na správu vidím účet 95 – Dlouhodobé závazky. Na účtu jsou smíchány stejně různorodé položky, jaké byly pasivní rozvahové položce B.II.

Pro krátkodobé závazky je použit účet 32 Krátkodobé závazky zase shrnuto přesně to, co jsem uvedla výše u pasivní rozvahové položky B.III.  

Chce-li někdo zakrýt mizerné hospodaření, neexistuje lepší nástroj, než § 13a zákona, který umožňuje tvořit i v SVJ  účty jen pro účtové skupiny. Vůbec nechápu, že to § 9 zákona umožňuje i společenstvím vlastníků jednotek.  

Udělejte, prosím, všechno pro upevnění práva vlastníků jednotek na informace zrušením možnosti  pro SVJ:

  1. Účtovat ve zjednodušeném rozsahu, kterou jim dává v § 9 zákona o účetnictví (tady by stačilo vyškrtnout písm. i), kde jsou  uvedena SVJ).
  2. Zveřejňovat účetní závěrky ve zkráceném rozsahu, kterou jim dává § 18 jako všem jednotkám, které nemají povinný audit. (Tady by musela být SVJ z této možnosti vyloučena).

Podobné upozornění jsem poslala i na MMR, které se věnuje účetnictví  v NV 366/2013 Sb.

S mnoha pozdravy a s přáním pěkných letních dní

Ing. Naděžda Klainová, účetní poradkyně specializovaná na účetnictví SVJ

................................................................................................................

Tolik moje snaha pomoci vlastníkům jednotek k informacím o hospodaření 

A ejhle, jak jsou schopni reagovat někteří "Pravicoví voliči" na portálu SVJ: 

 

Klasický bolševický

Vložil Pravicový volič (bez ověření), 27. Červenec 2018 - 18:30

Klasický bolševický přístup. Stát něco nařídí a lidé se budou mít skvěle. Kdo se vás prosí, abyste pro všechna SVJ zvyšovala byrokracii?

 

Pravicový volič a zkrácený rozsah

Vložil N. Klainová (bez ověření), 27. Červenec 2018 - 19:00

Pouze pro ty, kdo potřebují něco skrývat, může být výhodná možnost vykázat v jedné položce rozvahy dohromady výši úvěru (např. 5 mil. Kč) a výši dlouhodobé zálohy na správu (např. 1 Kč). To je paráda, vidět 5 000 001 Kč a nevědět, kolik z toho jako vlastník dlužím a kolik může SVJ utratit např. na opravy. Jde o pasivní položku B.II. Dlouhodobé závazky.

V položce B.III. zase mohou být sesypány dohromady dluhy dodavatelům, krátkodobé úvěry, ale i nevyčerpané zálohy na služby, které budou v dalším roce vypláceny. Částky bývají milionové, vysvětlení, kolik je čeho, chybí.

Stačí se podívat na účetní závěrky zveřejněné tady k posouzení s otázkou, jestli je někdo schopen poznat, jestli má SVJ úvěr a jaký.

Pod takovou hloupost, jakou jste napsal, byste se asi nikdy nepodepsal, že ne?

Doufám, že jsou ostatní voliči pravice bystřejší.

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode