Účetnictví S V J

Lze odmítnout většinu vyúčtování záloh?    

Že je možné to udělat, píše  na portálu SVJ  pan AsiTak v dále uvedeném příspěvku. Já si tou většinou nejsem jistá, ale připouštím, že je to i po pěti letech možné.

Barevné zvýraznění jsem v dále uvedeném příspěvku provedla já, protože se k němu chci vyjádřit.

Lze odmítnout většinu vyúčtování

Vložil AsiTak, 26. Květen 2019 - 6:27

Citace z rozsudku:
„…u obou položek vyúčtování (vodné stočné a společná elektřina) neodpovídá početní operaci skutečný náklad na službu minus žalovanou skutečně zaplacené zálohy. Ostatně jak uvedl právní zástupce žalobce při jednání dne 24. 1. 2018, ani údaj o výši zaplacených záloh není ve vyúčtování uveden správně,…“ protože většina vyúčtování se dělá proti předepsaným zálohám a ne proti skutečně zaplaceným zálohám (dle druhů služeb nevím z jaké evidence lze takové údaje zjistit) a proto nesplňuji požadavek řádného vyúčtování.
Nezvítězil „neplatič“ ale prohrál zpracovatel ne řádně dodaného vyúčtování.

...................

Nevím, jaká je současná situace, jestli účetní zjišťují přeplatky a nedoplatky podle druhů služeb porovnáním skutečných nákladů (SN) s předepsanými nebo s přijatými zálohami. Nevím tedy ani to, jestli je většina vyúčtování služeb zpracovávána nesprávně.  

Že mají být při výpočtech přeplatků a nedoplatků zohledněny přijaté zálohy, jsem psala poprvé v únoru 2015 v příspěvku Vyúčtování služeb od roku 2014 a později ještě několikrát. Další text je pro ty, kteří ještě nevědí, jak na to.


Možné způsoby výpočtů a účtování jsem uvedla s využitím dat souvislého příkladu v Poradně s tím, že vlastník Dlouhý neuhradil prosincové zálohy na správu a na služby. Stačil je však uhradit do data zpracování vyúčtování služeb.

Textový popis úvah je uveden v rubrice Postupy na https://klaiex.webnode.cz/postupy-uctovani/sluzby/neuhrazene-zalohy-a-ruzne-zpusoby-vyuctovani-sluzeb/.

Výpočty v Excelu a návrhy možných způsobů účtování jsou uvedeny v E-shopku,  kde je zpracováno Pokračování souvislého příkladu Klaiex 26 pod názvem  

Vyúčtování služeb a neuhrazené zálohy Kl 26 - I. až III.

Podstata všech tří variant je stejná. Nejdříve jsou počítány přeplatky a nedoplatky jako rozdíly SN a předepsaných záloh na služby a k těmto údajům jsou přiřazeny neuhrazené zálohy na jednotlivé druhy služeb.

Tyto postupy jsem použila, protože předpokládám, že účetní používají staré programy, které počítají rozdíly mezi SN a předepsanými zálohami.

A nakonec odpověď na otázku pana AsiTak:   (dle druhů služeb nevím z jaké evidence lze takové údaje zjistit)

Neuhrazené zálohy podle vlastníků je možné zjistit z výpisů z BÚ nebo z „Vyúčtování SIPO“ a neuhrazené zálohy vlastníků podle druhů služeb z předpisů záloh na jednotlivé druhy služeb.  

Předpokládám ovšem, že vlastníci platí předepsané zálohy a ne sumy, které uznají oni za vhodné.

N.  Klainová

5/2019

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode