Účetnictví S V J

Neukládání účetních závěrek SVJ    (zkráceno)

Neukládání ÚZ do sbírky listin a likvidace společnosti

Vložil Pavel, 31. Březen 2019 - 9:26 :: Návrhy na změnu zákona

Povinnost ukládat účetní závěrky, návrhy na rozdělení zisku či úhradu ztráty a dalších dokumentů do sbírky listin je uvedena v § 66 a § 67 zákona o veřejných rejstřících.

Zatím jsem viděl jen Výzvy k doložení listin do sbírky. Nyní se mi dostalo do ruky Usnesení KS Ostrava o zahájení řízení o zrušení společnosti, nařízení likvidace a jmenování likvidátora.

Proti usnesení není podle §13/3 zákona 292/2013 Sb. odvolání přípustné.

Sice se jedná o s.r.o., ale ve stejné pozici jsou i bytová družstva. U SVJ to může být složitější.

Vedle toho stojí možnost udělení pokuty až 100 000 Kč.

Asi nejde o udání ale o vlastní iniciativu KS Ostrava.

Ukládání účetní závěrky

Vložil Petr. (bez ověření), 31. Březen 2019 - 11:07

Pavle,

to, o čem píšete, bude spíš výjimka než pravidlo. ......

A asi víte, že většina obchodních společností účetní závěrky beztrestně v zákonných termínech neukládá a státní úřady to tolerují. Předpokládám, že u SVJ je ta tolerance státních úřadů podstatně vyšší.

Ukládání ÚZ a likvidace společnosti 3

Vložil Pavel, 31. Březen 2019 - 12:07

Petře.,

z obecného textu Výzvy na celých 2 stránkách se domnívám, že nešlo o jednotlivou výzvu, ale že se jedná o plošnou akci......

 

Ukládání UZ - aktuální platnost

Vložil Ladislav Hořejší (bez ověření), 2. Duben 2019 - 10:23

........... Protože jsme (SVJ) nepodnikatelský subjekt, tak se domnívám, že zveřejňování UZ je naprosto zbytečné a jen zatěžuje rejstříkové soudy.

Ukládání účetní závěrky 8

Vložil Pavel, 2. Duben 2019 - 15:46

Ladislave,

souhlasím s Vámi, že zveřejňování ÚZ u SVJ je naprosto zbytečné a jen zatěžuje rejstříkové soudy. (???)

Zejména když SVJ může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (§ 9/4/i ZoÚ) a když se nemusí zveřejňovat Výsledovka (§ 21a/9 ZoÚ). Nedovedu si představit jak ze zveřejněné Rozvahy a přílohy by řadový člen SVJ prováděl „kontrolu hospodaření“.

Stát ale chce šmírovat a pokutovat a tak zákon č. 221/2015 Sb., který povinnost zveřejňovat ÚZ pro SVJ zavedl, platí retroaktivně i pro rok 2014 a 2015.

Doporučuji ÚZ uložit, myslet si o tom můžete svobodně co chcete.

Moje poznámka:

Já si tedy na rozdíl od pana Pavla svobodně myslím, že zveřejňování účetních závěrek není v žádném případě zbytečné, protože jde o jedinou šanci podívat se na hospodaření SVJ např., mám-li se stát novým vlastníkem jednotky v domě, nebo jsem-li členem SVJ a nemohu se dostat k informacím o hospodaření jiným způsobem.

Členové výborů SVJ mohou přece odmítat účetní závěrky zveřejňované ve zkráceném rozsahu a bez výkazu zisku a ztráty. Ty jsou opravdu k ničemu. Na MF tvrdí, že si „veřejnost si žádná zjednodušení“. Podle mého názoru však jde o „veřejnost,“ která potřebuje něco zamlžovat.

Že nejsem sama, kdo si to myslí podobně, dokládají další příspěvky – mně daleko sympatičtější. Podstatné části jsem zvýraznila.

ukládání UZ - aktuální platnost

Vložil DitaW (bez ověření), 2. Duben 2019 - 11:34

souhlasím, tam kde není respektován zákon (ani ÚZ za r. 2014 dosud není uložena), tak by uložení sankce nemělo být jen výhružkou! Jak jinak přimět členy výboru, aby respektovali základní právo vlastníka (nahlížení, kontrolu nad hospodařením se společ. fin. prostředky). Z mého pohledu je uložení UZ správné, neboť zamezí případné pozdější vstupy do UZ a manipulace s nimi. Źe to není možné? Někde ano!

ukládání UZ - aktuální platnost

Vložil Jan77 (bez ověření), 2. Duben 2019 - 12:22

Dovolím si myšlenku, že nezveřejňováním závěrky se možná častěji než si myslíme kryje jiný problém, a sice že některá SVJ účetnictví ani řádně nevedou. Jinak ve zveřejnění resp. její pracnosti není žádný problém, je to práce na 5 minut vyplnit a odeslat online formulář (chytrá svj už mají datovou schránku).

ukládání UZ - aktuální platnost

Vložil DitaW (bez ověření), 2. Duben 2019 - 16:42

Jane 77, Vaše úvaha je výstižná. Potřeba krytí problémů může být různá, např.: V r. 2010 SVJ čerpalo úvěr na zateplení domu, ale z těchto prostředků byly hrazeny i jiné opravy – soukromé, tzn., že byla porušena účelovost poskytnutého úvěru. Někteří vlastníci si uhradili svůj investiční podíl z vlastních prostředků, tedy z úvěru nic nečerpali, nebyl pro to důvod, proč se podílet na vysokých úrocích (vše hrazeno z překlen. úvěru – úrok 5,1%).

Účetnictví SVJ není vedeno řádným způsobem – účtování o úvěru neodděleno, měsíční splátky jdou přímo ze záloh. příspěvků na správu domu a poz. Výpočtový list = položka předpisu „Fond oprav“ přikryje dokonale vše.

Nelze rozeznat, kdo přispívá a v jaké výši na správu a na splácení úvěru (PO).Jednoduše „vše v jednom“. Co s tím, když soudy při podání žaloby se nechtějí vůbec zabývat otázkou chybně vedeného účetnictví? Dále SVJ 10 let zpětně nikdy nevyúčtovalo zálohové příspěvky na správu domu a poz.? Rovněž soudy nic nezajímá. Co s tím? Poradí mi někdo…

Paní DitoW, své stesky jste bohužel  popsala na nesprávné adrese. Správnější adresa by byla např. podatelna@mfcr.cz a do předmětu – Pro odbor  28.

Tam už několik výhrad k zatemňování účetních závěrek dostali, každá další může být jenom ku prospěchu vlastníků jednotek, kteří se zajímají o hospodaření SVJ.

Tady (na portálu SVJ) se leckdy sejde parta lidí, kteří dosáhnou  pouze na klávesu (-). Čtením příspěvku, který mínusují, se zbytečně nezdržují, protože vědí, že by obsah stejně nepochopili.   

N. Klainová

4/2019

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode