Účetnictví S V J

Odpis pohledávky    

Odpis pohledávky – výběr z diskuse  

https://www.portalsvj.cz/diskuse/neplatic-v-ucetnictvi-svj#comment-151188

 

Neplatič v účetnictví SVJ

Vložil SGC (bez ověření), 11. Březen 2019 - 22:29 :: Ostatní

Dobrý den, prosím o radu: majitel bytu A, neplatil, exekuce na cca 20 tis. Kč, začal platit, dluh se zmenšil na 13 tis. Kč, byt prodal, majitel bytu B platí OK, exekuce na majitele bytu A trvá, ale již nic „nechodí“. V účetnictví je stále evidovaná pohledávka za majitelem bytu A 13 tis. Kč – již skoro 1,5 roku. Na dotaz právníkovi – proč nic nechodí, co je děje – odpověď – není kde, z čeho strhávat. Nejde pohledávku ve výši 13 tis. Kč účetně „odepsat“? Všem vlastníkům by se odčerpalo dle podílů z dlouhodobé zálohy, pokud by náhodou opět přišla platba zase by se všem dle podílů připsalo do dlouhodobé zálohy. Byl by tento způsob možný? Jak to prosím řešíte Vy?

Přidat komentář

Pohledávka pravomocně přiznaná se zahájeným exekučním řízením

Vložil zdeseny clen SVJ, 16. Březen 2019 - 16:02

není dle práva nevymahatelná, takže jí nemůžete odepsat.

A to platí, dokud exekuovaný dlužník neprojde oddlužením, nebo nezanikne dluh smrtí či zánikem dlužníka.

Nicméně můžete si odhlasovat s ohledem na dlouhé bezúspěšné vymáhání pohledávky vytvoření rezervy ve výši této pohledávky, tuto tvorbu rezervy pak předepsat k úhradě vlastníkům jako mimořádný příspěvek na správu domu a pozemku.

Tímto bude vyřešen problém, co s penězi co chybí na účtu SVJ.   .........................

Byt koupený v dražbě

Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Březen 2019 - 18:27

Pokud nemusí hradit nabyvatel, je možné použít účet např. 553-xxx Odepsané pohledávky. Na úhradě vzniklého nákladu se nejspíše budou podílet všichni vlastníci. Bylo by však dobré, aby si to schválili. Ještě totiž existují další možnosti úhrady, např. z nerozděleného zisku, z fondu ze zisku, z mimořádných záloh apod., ale za předpokladu, že je to popsáno v pravidlech např. ve stanovách nebo vnitřních předpisech pro vedení účetnictví…

Byt koupený v dražbě 2

Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Březen 2019 - 22:12

Omlouvám se za překlep, správný účet pro odpis pohledávek je v účtové skupině 54, čili např. 543 Odpis nedobytné pohledávky. Účtová skupina 55 má jiné určení, které SVJ

Dluhy neplatiče

Vložil AsiTak, 13. Březen 2019 - 14:10

Použijete-li metodiku účtování, která je uvedena v literatuře o účetnictví SVJ pak neplatič zálohy v účetnictví ve výši 13000,– je zobrazen účtováním předpisu zálohy:
311 Md 324 Dl 13000,– Kč
Platba předpisu zálohy chybí: 221 MD 311 Dl 13000,– Kč
Zůstatek účtu pohledávky 311 Md je 13000,– Kč (dluh).
Protože účet pohledávky 311 nereprezentuje ekonomickou veličinu (je obrazem dohody o nároku platit zálohu) pro likvidaci je postačující pouhé storno předpisu:
Storno (záporná částka) účtování předpisu zálohy:
311 Md 324 Dl –13000,– Kč. Podle mého názoru při uzavření zúčtovacího období takto by měl být nulován každý dluh neuhrazené zálohy a tím se stane i nevymahatelným po vyúčtování.

Pro AsiTak ke stornu předpisu zálohy

Vložil N. Klainová (bez ověření), 14. Březen 2019 - 18:03

Napsal jste:

Protože účet pohledávky 311 nereprezentuje ekonomickou veličinu (je obrazem dohody o nároku platit zálohu) pro likvidaci je postačující pouhé storno předpisu:

Předpis záloh jste si zřejmě spletl se zálohovými fakturami. Přijde-li Vám zálohová faktura např. na časopis, který jste si neobjednal, můžete ji směle zahodit a zapomenout na ni.

Předpisy záloh nejsou výrazem žádné dohody, ale jsou a musí zůstat předmětem účetnictví, protože placení příspěvků (třeba formou záloh) je povinné ze zákona. Jakmile pohledávku (a současně závazek) stornujete, porušíte tím základní zásadu účetnictví – poskytovat věrný obraz skutečnosti. Co je to za účetnictví, ve kterém se pohledávky za dlužníky likvidují v účtárně? Když je to tak jednoduché, proč to nedělají všichni, aby je nemuseli vymáhat? Pohledávky ne nestornovávají, ale hradí – buď dlužníkem nebo jeho sousedy nebo nabyvatelem nebo z vlastních zdrojů SVJ.....

Tedy jaký je správný

Vložil Andrade (bez ověření), 15. Březen 2019 - 20:16

Tedy jaký je správný účetní postup likvidace nedobytné pohledávky – prozradíte?

Účetní postup pro Andrade

Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Březen 2019 - 7:55

Už jsem napsala, že se na základě souhlasu vlastníků nebo v souladu s vnitřními předpisy odepíše jejím přeúčtováním např. na účet 543 Nedobytné pohledávky. Název i číslo si můžete upravit, účtovou skupinu 54 ne. Souvztažný účet bude podle toho, jaký způsob vlastníci nebo vnitřní předpisy umožní. Může to být záloha na správu, nerozdělený zisk, zisk ve schvalovacím řízení apod. Účetní pochopí, jaký souvztažný účet mají podle toho vybrat.

Tvorbu rezervy jsem nedoporučovala, připadá mi to zbytečné.

Kdyby byla následně pohledávka uhrazena, což zřejmě nehrozí, použije se párový účet např. 643 Platby za odepsané pohledávky.

Podle zděšeného člena ještě doplňuji, že se odepíše, není-li právně vymahatelná.

Ti kdo paní Klainovou

Vložil ik (bez ověření), 18. Březen 2019 - 17:35

Ti kdo paní Klainovou mínusují vůbec nerozumí účetnictví. P. Klainová to napsala srozumitelně. My takový případ měli, vymáhanou pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení, která naštěstí nebyla vysoká, ovšem neuznal dlužník (insolv.správce ji uznal). Pak nastává proces, který by byl ve svém důsledku stál více (museli bychom si vzít právníka + soudní poplatky s tím spojené jsou 10 tis.) než celý dluh. Tak vlastníci rozhodli, že se pohledávka odepíše, naše účet.firma odpis provedla tak, jak píše p. Klainová. Dluh byl odepsán z účetnictví.

Poděkování pro ik

Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Březen 2019 - 17:39

To je milé překvapení, když odpovím na dotaz(y), někdo z odborníků tomu porozumí a potvrdí správnost odpovědi. Děkuji.

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode