Účetnictví S V J

Právní úprava výlučného užívání v prohlášení    

Nejednoznačná  ustanovení v právních předpisech vedou  často k diskusím, ke kterým se občas přidám. Tentokrát byla  předmětem zájmu (ne)možnost rozdělit dům se dvěma vchody na dvě SVJ.

Diskuse se ale časem odklonila k otázce, kdo může něco výlučně užívat. Může to být skupina vlastníků nebo to musí být jednotliví vlastníci?

Zřejmě proto, že je v § 1180 OZ zmíněn vlastník a ne vlastníci, se začaly na portálu SVJ objevovat názory, že se výlučné užívání týká pouze vlastníka jednotky, tedy jednotlivce, ne skupiny vlastníků.

Protože mám jiný názor, tak jsem reagovala, že není nikde zakázáno uvést v prohlášení i skupiny vlastníků, které mají něco ve výlučném užívání.

Žádnou zvláštností není, když jsou v domě kromě bytů i garáže. I my to tak máme. Spousta společných částí je potom ve výlučném užívání pouze vlastníků bytů. Jde např. o rozvody tepla, vody, balkony a lodžie přístupné pouze z bytů, radiátory a termostatické ventily v bytech  apod. V některých domech bývají obchody, zdravotní střediska apod.  Potom se mohou vyskytnout nejrůznější kombinace výlučného užívání některých společných částí jednotlivci i skupinami.

Problém možného využívání některých společných částí jedním vlastníkem, ale i  skupinou vlastníků je snad vyřešen.

Vyhotovení prohlášení v domech, kde jsou nejrůznější skupiny vlastníků, které mohou využívat jen některá společná technická zařízení nebo jen některé společné prostory, nebude jednoduché, protože vše, co je a má být užíváno výlučně jen někým, tam musí být uvedeno.

Problémem bude na nic nezapomenout. Každé opomenutí bude totiž  potrestáno povinností změnit  prohlášení. A to je časově i finančně náročná záležitost.

Prohlášení se bude muset měnit i v případě, že dojde ke změně účelu užívání některé jednotky a vlastníci této jednotky budou něco užívat výlučně.

Řádná úprava výlučného užívání zabrání diskusím, co je spravedlivé, a proč mám platit něco, co nemohu používat apod.

Podle mého názoru by bylo jednodušší a levnější, kdyby mohlo být výlučné užívání upraveno dohodou podepsanou všemi vlastníky jednotek. Pokud by se někomu podařilo to prosadit, měla by být uzákoněna i povinnost zajistit, aby byla dohoda stále aktuální.

N. Klainová    4/2019

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode