Účetnictví S V J

První soudní znalkyně Ing. Věra Bugárová                                

Nová reklamní tiskovina pro SVJ

Vložil Pavel, 25. Květen 2019 - 22:36 :: Návrhy na změnu zákona

Včera jsem dostal Bulletin Sdružení českých, moravských a slezských SVJ č. 1/2019. Údajně vyšel v nákladu 40 000 kusů, takže by měl být mezi 65 000 SVJ poměrně rozšířený.

V záplavě reklam je i několik článků, které nejsou přímou reklamou.

Začal jsem článkem, pod kterým je podepsaná Ing. Věra Bugárová, soudní znalec se specializací na společenství vlastníků, která o sobě uvádí, že má 18 let praxe v účetnictví a správě SVJ. Předpokládal jsem, že to bude zajímavý článek o schvalování účetní závěrky. A zajímavý je.

V úvodu autorka uvádí, že SVJ má podle § 1208/d NOZ „povinnost projednat a schválit účetní závěrku“. Já se domnívám, že shromáždění nemá povinnost projednat a schválit ÚZ, pouze to spadá do jeho působnosti. Pokud by předložená ÚZ byla vadná, tak určitě nemůže být povinností takovou ÚZ schválit.

Autorka o sobě píše, že vysvětluje odborné věci lidsky a srozumitelně a proto podává zákony tak, aby jim normální lidi rozuměli. Asi proto píše, že účetní závěrky ukládají SVJ v obchodním rejstříku. Proč zatěžovat „normální lidi“ informací, že existuje i rejstřík SVJ.

Novinkou pro mne bylo, když jsem se od soudního znalce s 18 letou praxí v účetnictví SVJ dozvěděl, že Pokud je výkaz zisku a ztráty nulový, nemusí být přiložen (myšleno k účetní závěrce). Nulový výkaz zisku a ztráty lze dosáhnout asi jen tehdy, pokud by se účtovalo rozvahovým způsobem. Ale i kdyby byl výkaz zisku a ztráty nulový, tak je podle ZoÚ součástí ÚZ. Holt člověk se učí celý život, děkuji za novou informaci.

Uvedený článek by si měl přečíst hlavně vydavatel Bulletinu, z.s. IČO 045 54 531. V článku se správně připomíná, že je povinnost zveřejňovat účetní závěrky od roku 2014. Z.s. vznikl 4.12.2015 a do dnešního dne neuložil ani jednu účetní závěrku (resp. přehled o majetku a závazcích v případě jednoduchého účetnictví).

Kdo by si chtěl vyslechnout další informace od soudního znalce s 18 letou praxí v účetnictví SVJ má možnost dne 16.10.2019. Cena semináře v délce 3 hodiny 15 minut je podle data objednávky 1 800 až 2 400 Kč plus 21% DPH. No, neber to!

.........................

N. Klainová – bez komentáře

5/2019

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode