Účetnictví S V J

Sankce za neschválení účetní závěrky    

 

Sankce za neschválení účetní závěrky nejsou 

Vložil Pavel, 5. Leden 2019 - 0:29 :: Návrhy na změnu zákona

Kdysi se tu diskutovalo, jaké jsou sankce za neschválení účetní závěrky.

Podle MF žádné takové sankce nejsou. Sice je to odpověď na dotaz z veřejného sektoru, ale platí i pro SVJ a BD.

https://www.mfcr.cz/…nich-zaverek

Otázka:

Plynou z neschválení účetní závěrky nějaké sankce či povinnosti pro schvalující či dotčenou účetní jednotku?

Odpověď MF:

Neschválení účetní závěrky není postihováno žádnou peněžní ani jinou obdobnou sankcí. Proces schvalování účetní závěrky není kontrolním procesem, který by začínal sestavením účetní závěrky a končil případným potrestáním účetní jednotky za její neschválení. Schvalování účetní závěrky je průběžným procesem, jehož cílem je zajistit taková opatření, aby k neschválení účetní závěrky nedocházelo (aby byly veškeré nedostatky odstraněny již v průběhu účetního období nebo schvalovacího procesu).

Závěr: 

Výše uvedené není nabádání k neschvalování účetních závěrek. Může se stát, že se nesejde shromáždění, nebo bude nějaká výhrada.

Pokud se tak stane, tak doporučuji na nejbližším shromáždění i tuto účetní závěrku schválit.    

Hezký den!

 

Švindlování s účetními závěrkami

Vložil TN. (bez ověření), 5. Leden 2019 - 13:29

Pane Pavle, výhrada k účetní závěrce nikdy nebude, pokud MF dovoluje sestavovat rozvahy a výsledovky ve zkrácené rozsahu. Z té změti čísel totiž nikdo nic nevyčte, ani účetní. Z ÚZ v plném rozsahu něco vyčtou i poučenější laici a mohou namítat výhrady.

Nechápu tu hru na „zakládání účetních závěrek“ (za jejíž porušení pokuta hrozí), když se do sbírky pošle oskenovaný cár papíru obsahující tabulku s nějakými čísly, ve kterých se stejně nikdo nevyzná a které jsou k ničemu – nepomohou členům SVJ, nepomohou nabyvatelům, nepomohou dodavatelům, kteří si chtějí ověřit ekonomickou situaci svého odběratele.

Kolik podvodů se musí v sektoru SVJ stát, kolik miliard se musí ještě rozkrást, aby si na MF všimli, že něco jako SVJ exsituje?

A nevymlouvejte se zase, že SVJ je jedna z padesáti neziskových organizací. SVJ je vůbec největší organizací v ČR, má 2 milióny členů, tolik nedají dohromady žádné jiné právní formy. Ani Sokol za první republiky neměl tolik členů.

 

Švindlování s účetními závěrkami

Vložil DitaW (bez ověření), 6. Leden 2019 - 0:29

díky za Váš příspěvek pane TN, i já, bohužel, musím žít v SVJ, kde se velmi podvádí a předchozí „výboři“ napáchali mnoho podvodů díky realizovanému zateplení domu v r. 2010 – úvěru a svéráznému vedení účetnictví. Máte-li zájem, nahlédněte do sbírky listin, jaké dokumenty jsou u nás považovány za účetní závěrku. IČ:26800489

Všechny zdravím a stále doufám, že bude někdy lépe. Od soudů ale pomoc neočekávejte…je to marné! Dita

 

O co Vám jde, o Proces nebo o Merit?

Vložil Test IQ (bez ověření), 6. Leden 2019 - 9:39

Nechápu, proč se raději nezabýváte hlediskem meritorním, než procesním (chápu, že třeba Vaše závěrka je ve Vašem SVJ kde ji Vy sestavujete a jak jste před dobou napsal nikdo se o ni nezajímá, je „Boží“, ale závěrky mnohých jiných SVJ jsou plné nesmyslů nebo lží a případný kupec bytu v SVJ si s nimi může …vytapetovat).

Lze naprosto souhlasit s TN, že JDE POUZE O HRU na „zakládání“ (taneček PROCESNÍ ale ne MERITORNÍ). Zcela jasně má jít o hru na OBSAH (závěrek)! Pokud ze závěrky nejde NIC vyčíst ani takové účetní jakou je pí. Klainová, pak je mi úplně jedno zda byla závěrka založena nebo ne.

......................................................................................................................................................

Poznámka:

Mimochodem nejsem účetní, ale účetní poradkyně, do roku 2003 i auditorka (dekret č. 1152). 

A pokud jsem x-krát napsala, že z některých účetních závěrek nejde vyčíst, jestli má SVJ dlouhodobé úvěry nebo nevyčerpané dlouhodobé zálohy na správu, případně obojí, stojím si za tím i jako bývalá auditorka. Nezjistil by to ani nejlepší současný auditor ČR.  

Takové účetní závěrky by členové volených orgánů vůbec neměli podepisovat. Potom by nebylo možné je zveřejnit.

Pokud je však podepíší, schválili je jako správné. 

I proto jsem napsala příručku Orientace v účetnictví SVJ, aby se „výboři“ vyznali v tom, co podepisují externím správcům.

Najdete ji na www.klaiex.cz v nabídce Různé - Ostatní

Pokud ale švindlují sami "výboři", jak napsala výše DitaW, jde samozřejmě o něco jiného. Tady si radit netroufám.

N. Klainová

1/2019

....................

 

A ještě jeden postřeh, který by neměl jen tak zaniknout:

Kontrola smluv aneb jaké je očekávání

Vložil RD (bez ověření), 6. Leden 2019 - 14:33

Na hospodaření SVJ mají vlastníci různé názory a zde asi výstižně platí pořekadlo, že výbor se nezavděčí nikdy všem. Fascinují mne nicméně úporné snahy některých členů o možnost nahlížení do všech smluv uzavřených SVJ a následné fakturace...................

To samé v modrém jsou nekonečné diskuse o účetnictví, kterému laik nerozumí. Účetnictví je odborná disciplína s pravidly, na kterých se dohodli odborníci. Nic více, nic méně.

Zákonodárci to věděli, a proto do právní úpravy napsali, že má být pro členy SVJ zpracována zpráva o hospodaření, určená laikům.

Nikdy nepochopím, proč tuto zprávu členové nevyžadují a proč se do nekonečna hádají o laikovi nesrozumitelné účetnictví. Je mi jedno na jaký účet se který výdaj zapisuje, chci přehled o tom, na co byly vydány prostředky na správu a hospodaření domu.

Proč tuto zprávu po správcovských firmách či výboru nepožadují............

.................................................

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 6. Leden 2019 - 17:06

Navazuji na druhou část Vašeho příspěvku, věnovanou zprávě o hospodaření.

Po správcovských firmách ji členové SVJ požadovat nemohou, protože s nimi nejsou v žádném právním vztahu (pokud vím).

Ve své ukázce zprávy o hospodaření mám uvedeno:

Podle Čl. V Vzorových stanov č. 371/2004 měl zprávu zpracovávat výbor, případně i externí správce, pokud byla tato činnost uvedena ve smlouvě o vykonávání některých činností správy.

SVJ, která nemají zpracování zprávy o hospodaření ve smlouvě s externím správcem, mají štěstí nebo smůlu.

Štěstí mají, je-li externí správce ochoten s nimi spolupracovat na vyhotovení zprávy o hospodaření.

Smůlu naopak mají ti členové výboru, jejichž SVJ jsou pod správou některých velkých externích správců, kteří jim předávají účetní závěrky ve zkráceném rozsahu, přičemž příloha, je-li vůbec sestavena, neobsahuje předepsané údaje, ale jen několik kvalitativních údajů o sídle SVJ, vzniku SVJ apod. a to je všechno.

Takoví externí správci by přece byli sami proti sobě, kdyby nejdříve něco zamlžovali zkráceným rozsahem, a potom to pracně vysvětlovali ve zprávě o hospodaření. Možná existují SVJ, která si o podrobné vysvětlení účetní závěrky řeknou a dostanou je. Potom patří do skupiny šťastných.

Ale v těch ostatních sice mohou členové výboru zpracovat zprávu o hospodaření, pochlubit se v ní, čeho za rok dosáhli a co mají v plánu na další léta, ale určitě v ní nevysvětlí účetní závěrku tak, aby ji pochopili i laici, když ji sami nechápou.

N. Klainová

1/2019

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode