Účetnictví S V J

Čerpání záloh na správu na účtu 955 - diskuse           

 
zálohy na účtu 955
Vložil Nezkušená (bez ověření), 22. Červen 2015 - 17:2 ::

Z uvedeného účtu 955 v účetnictví bylo vyplaceno dodavateli pod textem „záloha“ve výši 150 000 Kč.Neměla být záloha účtována správně na účet 325. Dále z tohoto účtu byly hrazeny tyto výdaje: revize plynového zařízení, odstranění úniku plynu, sešit, klíč od kočárkány, výměna vodoměru, postřik na trávu, ověření podpisu atd. Já se domnívám, že celé toto účtování na účtě 955 je špatně. Děkuji za názor. Nezkušená.

955-2

Vložil N. Klainová (bez ověření), 22. Červen 2015 - 23:23

Díky nesprávným doporučením v některých časopisech se v SVJ účtují přijaté faktury za opravy a technické zhodnocení zkráceným způsobem, při kterém se náklad či výdaj neobjeví ani na účtu 511 ani na účtu pohledávek za vlastníky (315).

Nesprávný postup:
Dodavatelská faktura se zaúčtuje na straně Dal účtu 321 Dodavatelé a přímo jako čerpání zálohy na straně MD 955-DZ na správu.

Tento způsob je naprosto neprůkazný. Náklad (výdaj) není v účetnictví vůbec zaúčtován. Účtování je tak v rozporu s § 8 ZoÚ.

Správný postup účtování čerpání DZ:

Čerpání DZ na správu se účtuje na straně MD účtu 955 se souvztažným zápisem na straně Dal účtu pohledávek za vlastníky, byla-li fakturovaná částka zaúčtována na účtu pohledávek, případně na straně Dal výnosového účtu 649 Zúčtování nákladů, byl-li náklad zaúčtován na nákladovém účtu.

zálohy na účtu 955

Vložil páčko (bez ověření), 23. Červen 2015 - 7:49

Zatíco rozvahově účtuje cca polovina správců a nikomu kromě některých jedinců to nevadí, účtovat poskytnutou zálohu na účet 325 Ostatní závazky může chtít jen blázen.

Prosím o vysvětlení mechanismu, jak se z poskytnuté zálohy dodavateli stane ještě navíc závazek (vyhláška 504/2002 Sb., Příloha č.3, Účtové skupiny: 32 – Závazky).

Takže hlavně že si tu vrchní účetní přihřála polívčičku ve své averzi k rozvahovému účtování, ale totální blbinu přešla mlčením. Poskytnutá záloha se účtuje do skupiny 31 – Pohledávky, obvykle účet 314.

...........................

Pro páčko

Vložil N. Klainová (bez ověření), 23. Červen 2015 - 8:16

Vy jste někde v dotazu tazatelky Nezkušené nebo v mé odpovědi viděl, že jde o poskytnutou zálohu? Podle mého názoru jde o zkrácené účtování, kdy se čerpá DZ přímo na úhradu nákladů na správu. Na rozdíl od Vás nejsem neomylná, informace od tazatelky nejsou jednoznačné, ale poskytnutá záloha tam opravdu není. Některá SVJ používají účet 325 Ostatní závazky místo účtu 321 Dodavatelé.

Nejsem vrchní účetní, ale účetní poradkyně a jako taková nemám k rozvahovému účtování nákladů na správu averzi, ale prostě konstatuji, že jde o postupy v rozporu s právními normami. Do konce roku 2013 nebylo nikde uvedeno, že existují náklady SVJ. Běžně se tvrdilo, že všechny náklady patří vlastníkům, proto že v účetnictví nemají co dělat.

Jsme v roce 2015, kdy byl tento omyl vyvrácen v NOZ i v NV č. 366/2013 Sb. I od odboru 28 MF, který má na starosti mimo jiné i účetní metodiku nevýdělečných organizací, mám písemné vyjádření, že SVJ nemá žádné výjimky, že by mohlo porušovat ZoÚ a vyhlášku č. 504/2002 Sb. a účtovou třídu 5 Náklady při účtování nákladů na správu prostě ignorovat.

Pokud to dělá polovina správců, tak je to prostě tím, že se zatím nenaučili účtovat v souladu s právními předpisy. Pokud je k tomu nikdo nenutí a spokojí se s tím gulášem na rozvahových účtech, kde jsou namíchány náklady s pohledávkami a pokud mu nevadí prázdný výkaz zisku a ztráty, je to jeho věc. Ovšem upozorňuji na § 5 ZoÚ, podle něhož je za správnost účetnictví odpovědna účetní jednotka, ne polovina správců SVJ.

Myslím, že jsem snesla dost argumentů, abych se k tomu dále nemusela vyjadřovat.

.............................................................................................................................................................

Pro N.Klainovouzkráceno mnou, zájemci si mohou zbytek přečíst v originálu. Poznámky píši přímo do zkráceného textu.

Vložil páčko (bez ověření), 23. Červen 2015 - 12:00

Páčko: „..... To by musela upřesnit autorka dotazu, co tim teda chtěl básník říci.“

To je jediná věta, se kterou souhlasím.

Páčko: „Pokud to nebyla záloha, ale náklad na opravu, pak to prostě ubylo z účtu dlouhodobých záloh. Vám to při „Správným postupu účtování čerpání DZ“ taky ubyde na 955 a ještě sice krásně naskočí na pohledávkách nebo v nákladech, ale na účtě 649 Zúčtování nákladů jsme vyrobili zdanitelný příjem 150000 Kč (jinak prosím uvedení § o nezdanitelnosti).“

To se zdanitelným příjmem je samozřejmě nesmysl. Příjmy z příspěvků na správu nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 písm. f) ZDP. Ustanovení § 18 sice uvádí, že jsou osvobozeny příjmy SVJ z příspěvků na správu, ale po přečtení § 21h ZDP je snad jasné, že jde o výnos SVJ. Při účtování o zálohových příspěvcích na správu se tyto zálohy čerpají právě s použitím výnosového účtu, a to ve výši skutečných nákladů (až na výjimky, kdy jsou některé náklady hrazeny z jiných zdrojů, např. z fondu ze zisku nebo z dotace).

Vsuvka  pro p.lake, kterému se nelíbí pojem „ zálohové příspěvky“.  

Ve svých příspěvcích a příkladech ten pojem používám ve snaze usnadnit lepší  orientaci v textu a v příkladech. V NV č . 366/2013 Sb. § 8 písm. b), se sice objevují zálohy na příspěvky, ale zkrácení názvu na „zálohové příspěvky“  ve snaze zpřehlednit text nebo vejít se do hlaviček tabulek snad není takovým hříchem, aby musel být autor hned pranýřován.   

Páčko: „Jestli některá SVJ používají pro „krátkodobé dluhy vůči dodavatelům vyplývající z příslušných smluvních ujednání v obchodních závazkových vztazích“ namísto účtu 321 účet 325, kterej je určenej zejména pro dluhy odběratelům z důvodu reklamace dodávek, pak porušuje ZoÚ a vyhlášku č. 504/2002 Sb. Zajímavý je že vám to tady evidentně nevadí.“

Tak to mi tedy opravdu nevadí. Povinná je účtová skupina 32 a jak si kdo pojmenuje účty v rámci předepsané účtové skupiny,  je už 10 let jeho věc. A tazatelka účet 325 nepojmenovala ani neuvedla jeho obsah.

Páčko: „Ještě zajímavější je že na svých stránkách (odkaz jste sem někam dala osobně) propagujete účtování přijatých příspěvků na správu na účet 601 Tržby za vlastní výrobky, Účtová skupina: 60 – Tržby za vlastní výkony a za zboží. Přitom existuje Účtová skupina 68 – Přijaté příspěvky a účet 684 resp. položka „B.VI.28. Přijaté členské příspěvky“ pro členské příspěvky podle stanov.“

Předně propaguji účtování „předepsaných příspěvků“ a ne přijatých, protože o výnosech se má účtovat bez ohledu na jejich úhradu viz § 3 ZoÚ.

Při výběru účtové skupiny pro účtování příspěvků na správu do výnosů jsem váhala, jestli je lepší účtová skupina 60 nebo 64. Každá z nich má své výhody a nevýhody. Účtovou skupinu 60 používá ve své publikaci i paní Ing. Božena Künzelová viz Společenství vlastníků jednotek – účetnictví a daně, SMBD, Praha 2008 str, 24. V září 2014 jsem napsala v rámci připomínkování vyhlášky č. 504 na odbor 28 MF. Na odpověď, která účtová skupina by byla pro účtování příspěvků na správu nejvhodnější,  čekám marně. Podrobnosti jsou tady:

https://klaiex.webnode.cz/ruzne/pripominky-k-pravnim-predpisum-od-r-2014/pripominky-k-vyhl-504-zari-2014/

V připomínkách dokonce doporučuji využít pro účtování příspěvků na správu zatím nevyužitou účtovou skupinu 63. Účtovou skupinu 68 bych nepoužila ani náhodou, protože nejde o členské příspěvky ani o dary.

Páčko: „Guláš v účetnictví jde taky udělat v rozvahovým i výsledkovým, to je věc účetní a ne způsobu účtování. Jestli někdo dokáže namíchat náklady s pohledávkami, taky nevim, ale náklady na služby se třeba na účet 315 Ostatní pohledávky účtujou standartně. Naopak náklady na správu se při rozvahovým účtování pohybují výhradně v pasivech a tam se s pohledávkami nesejdou.“

Takže jsme doma. I páčko patří do skupiny propagující neprůkazné účtování přijatých faktur aj. nákladů a výdajů přímo jako čerpání záloh.  

Páčko: „A hlavně jsem nepochopil smysl bojů o způsob účtování.“

To mi došlo.

Páčko: „Přitom kdybyste pro zúčtování nákladů při zálohových příspěvcích i pro účtování nezálohových příspěvků použila logický účet ze skupiny 68, neřekl bych ani žbluňk, protože by všechno bylo průzračný jak horská tůňka.“

Ale kritizovat někoho za porušování zákona a vyhlášky, když mu přijde logičtější rozvahový způsob, ale přitom sám si osobovat právo na názor a veřejně i za peníze radit, že je logičtější účtovat přijatý příspěvky jako tržbu za zboží ....“

Tady by to chtělo dočíst název účtové skupiny 60 do konce. Já čtu v příloze č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb:

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží.

Mně tak trochu připadá, že účtová skupina 60 není tak úplně mimo, pokud se tam účtují  příspěvky na úhradu výkonů SVj , které provádí v rámci správy. Ale úplně jistá si nejsem, proto jsem poslala dotaz na odbor 28, ale jak jsem napsala, zatím bez odezvy. 

 

N. Klainová

23. 6. 2015

 

K poslednímu příspěvku páčka z 24.6.2015 se vyjadřovat na portálu SVJ  nebudu. Bavím se jen se slušnými lidmi.    

Pokud já někoho kritizuji, podepíšu se. A dokonce se stává, že mi příjemci kritiky, mezi nimiž jsou i autoři odborných článků a publikací, poděkují. Taky se stává, že oni na oplátku zkritizují moje postupy. A já si svůj názor obhájím nebo jim rovněž poděkuji. 

N. Klainová

24.6.2015

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode