Účetnictví S V J

Další zmetek jako výsledek rozvahového účtování nákladů na správu - diskuse    

účetní rozvaha za r. 2014 - zákonné náležitosti

Vložil LEX, 27. Červen 2015 - 2:22 :: Ostatní

Dobrý den,

teď na shromáždění hodlá SVJ schválit většinou přítomných hlasů priloženou účetní závěrku, kterou výbor rozeslal s pozvánkami+pro­gramem na shromáždění 10 dnů před termínem konání shromáždění. Kompletní zdrojové hospodářské podklady vedení SVJ ani správce neumožňuje zpřístupnit. Zajímá mě, zda je předmětná rozvaha vypracovaná v souladu s odbornými přísl. platnými předpisy (formální, faktická stránka, atd.). Rozvaha je bez osvedčení osoby, která ji zpracovala. Kdo je autorem nevím.

Děkuji za odpověď. S pozdravem, lex

.............................................................

 

Pokus o účetní závěrku SVJ

Vložil Pavel, 27. Červen 2015 - 7:10

Příspěvek pana Pavla si přečtěte v originále. S hodnocením pana Pavla vcelku souhlasím, až na ten přístup k výsledkovému účtování nákladů na správu. Jak jsem mnohokrát psala, diskuse je od roku 2014 zbytečná, SVJ nemají žádnou výjimku, která by je opravňovala ignorovat § 26 a 27 vyhlášky. 

........................................................................

 

Souhlas - pokus

Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 11:25

Připojím se ke stejnému stanovisku.

Tento „pokus“ o předložení a schválení hospodaření za ukončené účetní období žádnou vypovídací hodnotu, atd.

......................................................

Pro lexe: 

Pro mne má ten cár papíru, který jsem si vytiskla z odkazu na svj-rozvaha.JPG, pouze tu vypovídací hodnotu, že předmětná rozvaha není vypracovaná v souladu s odbornými přísl. platnými předpisy. 

Účetní by neměl(a)  nakouknout do rejstříku SVJ, jak píše pan Pavel, aby viděl, jak má vypadat rozvaha, protože tam se mohou objevit ještě horší hrůzy, ale do přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Tam je předepsané uspořádání položek účetní závěrky, tedy i rozvahy.

To, co účetní vydává za rozvahu, se podobá spíše předvaze, protože rozvaha neobsahuje obraty účtů MD a Dal. 

Podle § 19 odst. 9 ZoÚ není autor předloženého zmetku, který opravdu není rozvahou podle právních norem, oprávněn označovat jej za rozvahu.

Některé hrubky:

Pan Pavel už zmínil, že „účetní“ neúčtuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ale podle vyhlášky pro podnikatele. To je jen jedna z chyb.

V "rozvaze" vidím rozvahově zaúčtované odměny viz účet 315-906, ale zdravotní a sociální pojištění, z nich, tj. účtová skupina 33 v "rozvaze", která není rozvahou,  chybí.  To vypadá na docela slušný malér,  pokud by se na to přišlo.  

Při pohledu na tu hrůzu, kterou jsou schopni vyplodit opravdu jen ti, kdo účtují o nákladech rozvahově, mi to nedá a znovu se vrátím o pár dní zpět, kdy jsem napsala, že ti, co účtují o nákladech na správu rozvahově, mají v rozvaze guláš, protože míchají dohromady náklady (na správu) s pohledávkami (z dodávek služeb). 

A to je podle mého názoru velmi podstatná chyba. Rozvaha musí obsahovat konkrétní položky podle přílohy č. 1 vyhlášky a ne položky, které se rozhodne uvádět v rozvaze účetní. Náklady na správu mají být účtovány v účtové třídě 5 - Náklady a vykázány  ve výkazu zisku a ztráty.   

Zrovna „páčko“ na moje slova o guláši v rozvaze zareagoval takto:

Pro N.Klainovou

Vložil páčko (bez ověření), 23. Červen 2015 - 12:00

"Guláš v účetnictví jde taky udělat v rozvahovým i výsledkovým, to je věc účetní a ne způsobu účtování. Jestli někdo dokáže namíchat náklady s pohledávkami, taky nevim, ale náklady na služby se třeba na účet 315 Ostatní pohledávky účtujou standartně. Naopak náklady na správu se při rozvahovým účtování pohybují výhradně v pasivech a tam se s pohledávkami nesejdou."

Pro N.Klainovou 2

Vložil páčko (bez ověření), 24. Červen 2015 - 11:46

"... Především jsem ve svém textu upozornil na blbinu z vašeho příspěvku,  že jsou při rozvahovým účtování namíchaný náklady s pohledávkama vysvětlením, že se nesejdou...."

 

Tak se  podívejme na některé položky z originálu, který jsem si vytiskla z výše uvedeného odkazu na portálu. Copak se nám tu sešlo? 

 

Aktiva

Pohledávky za služby

 

315-200 Vodné

135 008,00

315-400 Odvoz odpadu

 15 855,00

315-500 EL. Energie

   5 094,00

aj.

 

Náklady na správu účtované rozvahově

 

315-100 Bankovní poplatky

  2 561,10

315-901 Pojištění 

42 075,00

315-902 Drobný nákup

13 489,40

315-906 Odměny výboru

15 000,00

aj.

 

Guláš pohledávek a nákladů celkem

380 716,00

 

Tento guláš ve výši 380 716 Kč  by se ve skutečné rozvaze objevil  v aktivech v jediné položce B.II.5. Ostatní pohledávky.

Nikdo by bez dalších podkladů nebyl schopen zjistit, co všechno ta jediná položka obsahuje. Lex si má slova může samozřejmě ověřit, požádá-li o opravdovou rozvahu. Neopsala jsem všechno, na to nemám čas ani chuť, ale namíchané náklady s pohledávkami v jediné položce aktiv jsou snad v  tabulce viditelné na první pohled.  

V pasivech jsem skutečně žádný náklad na správu nenašla. Dokonce si ani neumím představit, jak by se tam dostal.

Pár položek úplně stačí ke zjištění, že pořád ještě existují účetní, kteří jsou schopni předložit ke schválení zmetky, o kterých jsem psala v rubrice Základy účetnictví při zrodu tohoto mého webu.

Další rozbory nemá cenu dělat. Všechno je špatně a odpovědnost za to nese skutečně SVJ, ne „účetní“.

 

N. Klainová

27. 6. 2015

............................................

Vložil laik (bez ověření), 27. Červen 2015 - 23:39

Běžte s tím někam. Všechna SVJ zrušit, statutární orgány zavřít, protože nejsou schopni zajistit pořádné účetníctví (i když málokdo ví, co to je, jak to má vypadat). Účetní povinně na školení. Co to tedy máme za účetní, on je to nikdo nenaučil, jak mají účtovat? Nebo ještě lépe, vysvětlete už konečně někdo, k čemu je to v svj dobré.

............................................

 Laiku, tento web vznikl na základě mého zážitku z roku 2008, kdy jsem dostala k nahlédnutí podobný zmetek, který popisuji výše. I tam byla předána místo rozvahy jakási nepovedená předvaha účtů, navíc se ztrátou. 

Hned jsem se pokusila dát členům výboru návod, jak rychle odlišit skutečného účetního od diletanta, který vyrábí zmetky a bere za to slušné peníze.  Je to tady už 6 let, můžete si počíst: https://klaiex.webnode.cz/zaklady-ucetnictvi/

Statutární orgány není třeba zavřít. Ale alespoň základní povědomí o tom, jak má vypadat účetní  závěrka, by měl mít každý člen voleného orgánu, který ji předkládá shromáždění ke schválení, pokud nechce sponzorovat diletanty.

A k čemu je účetnictví dobré? Hlavně k ochraně majetku členů SVJ, pokud je vedeno správně.  

FÚ účetnictví SVJ zatím nějak moc nezajímá, protože z SVJ nezískávají téměř žádné daně.  

N. Klainová 

28. 6. 2015

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode