Účetnictví S V J

Ke kontrole vyúčtování služeb                                        

Navazuji na svůj slib z konce května 2018, kdy  jsem napsala na https://www.portalsvj.cz/diskuse/znalec-vyuctovani-zaloh#comment-143417:

„Právě pracuji na návodu, co všechno je třeba získat, aby si mohl tuto kontrolu provést každý sám.“

Myslela jsem si naivně, že vezmu svoje vyúčtování a budu je postupně kontrolovat a současně psát slíbený návod.

Vycházela jsem z § 7 Zákona o službách (ZoSl), podle kterého musí  poskytovatel uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh na služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobu a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Práci jsem musela několikrát přerušit, protože mé vyúčtování neobsahovalo všechny potřebné údaje. Začala jsem tedy shánět potřebné podklady.

Přitom jsem se zaštiťovala nejen § 7 ZoSl, ale  i § 8 ZoSl odst. 1:

Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb  povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb  pořízení kopie podkladů.

Při vynaložení určitého úsilí se mi po více než třech týdnech dopisování s různými rozúčtovateli nákladů na služby   podařilo získat všechny potřebné informace, díky nimž jsem mohla vyúčtování zkontrolovat a zkonstatovat, že je mé vyúčtování správné.

ALE:

Jiní rozúčtovatelé mohli postupovat jinak. Po zjištění množství různých kombinací způsobů rozúčtování jednotlivých druhů služeb  v různých SVJ podle §§ 5 a 6 zákona o službách jsem zjistila, že  napsat návod, který by byl univerzální pro všechna SVJ, nezvládnu.  Např. k  rozúčtování tepla jsem četla vyjádření odborníků s praxí, jejichž závěry byly občas protichůdné. Nemám šanci jim konkurovat.   

Na omluvu uvádím:

Vyúčtování a rozúčtování služeb není povinnou součástí účetnictví. Pokud je v menších SVJ vykonávají účetní, dělají to nad rámec účetnictví.

Problematika vyúčtování služeb tedy  nespadá ani do účetního poradenství. Zkušenosti mám jen se svým vlastním vyúčtováním.  

Provázanost vyúčtování s účetnictvím existuje, ale způsoby rozúčtování s ním nemají nic společného.

Tímto se tedy omlouvám všem, kteří  se na slíbený návod  těšili.

N. Klainová

6/2018

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode