Účetnictví S V J

Je potřebný nový spolek pro SVJ?            

Seminář v Parlamentu o NOZ, ZOK a ZoSl (Na portálu SVJ je celý článek, zde jsem dala jen odkaz a v diskusích zvýraznila podstatné věci)

Vložil Pavel, 21. Květen 2015 - 20:14 :: Návrhy na změnu zákona

Obyvatele v panelácích moří nesmyslné zákony - Zajímavý článek převzatý z https://www.novinky.cz/…-zakony.html stojí za přečtení. Končí slovy:

„Bytové právo má být přitom jednoduché, aby se podle něho dal dům prakticky spravovat, a ne věda pro hrstku specialistů, kteří v něm leží den co den,“ dodal Kroh.

.............................................

Lobby družstev

Vložil PELE (bez ověření), 23. Květen 2015 - 8:24

Podle mého názoru je problém v tom, že neexistuje spolek či alespoň nějaká neformální zájmová skupina zastupující jen SVJ. Ta sdružení, která existují, zastupují pouze či primárně družstva, což bylo vidět i na oné Konferenci o bydlení, za SVJ tam nikdo nevystoupil. Ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo pro místní rozvoj pak nemají žádného partnera pro připomínky legislativních návrhů a nemají koho pozvat na podobné diskusní akce a workshopy.

Prolomit lobby družstev - zájmový spolek zastupující pouze SVJ

Vložil PELE (bez ověření), 23. Květen 2015 - 10:27 :: Ostatní

Nevím, zda v minulosti zde nebyly pokusy o založení „asociace SVJček“. Navazuji na tento svůj příspěvek. Pokud se nepletu, tak existující sdružení (SČMBD, SMBD, DMSČR, ČSRB) zastupují pouze nebo primárně družstva, jiná sdružení pak majitele nájemních domů (OSMD) nebo nájemníky (SON).

Sdružení zastupující výlučně SVJčka pravděpodobně neexistuje.

Existuje vůle takový spolek nebo alespoň neformální zájmovou skupinu založit a provozovat?

Ministerstva nemají žádného partnera pro připomínky legislativních návrhů a není koho pozvat na diskusní akce, novináři nemají koho kontaktovat a není, kdo by v médiích vystupoval. Pak jsou všude zváni stále titíž lidé, kteří 40 let pracují v „družstevním hnutí“ a informace podávají pohledem družstev a za družstva lobbují.

Řada těchto osob stojí v čele těchto sdružení, za což dostávají mzdu a mohou se naplno věnovat propagaci, lobbingu a zastupování družstev.

Pokud by se podařilo najít člověka, dát dohromady počáteční peníze např. na rok, na jeho mzdu a provoz malé kanceláře, pokud by malý spolek fungoval efektivně, časem by se možná připojovala ostatní SVJčka.

.....................................................

Je potřebný nový spolek pro SVJ?

Vložil Pavel, 23. Květen 2015 - 12:21 :: Návrhy na změnu zákona

V poslední době tu zazněl požadavek na založení nového spolku na hájení zájmů SVJ. Systémově je to v pořádku, rozhodně lepší než volat po státní kontrole činnosti SVJ, která by ukojila především udavače.

Požadavek na nový spolek asi vychází z nedostatečné znalosti stávajících možností a struktury spolků.

A) Stávající situace ve spolcích na centrální úrovni

SČMBD má přes 800 členů a to nejen velkých družstevních molochů, jak tu někdo psal. Tolik molochů ani v ČR neexistuje. Sdružuje předrevoluční družstva, družstva vzniklá k privatizaci bytového fondu v 90. letech a samozřejmě také SVJ.

SMBD se původně jmenoval Svaz malých bytových družstev. Naše družstvo bylo původně členem SČMBD, ale po vzniku SMBD jsme členy SMBD. Členy jsou malá bytová družstva a zejména SVJ. Je to dáno již tím, že bytových družstev je cca 10 000 a SVJ cca 55 000.

 Nyní se SMBD jmenuje Sdružení bytových družstev a společenství jednotek, z.s. Psát, že stávající sdružení „zastupují pouze nebo primárně družstva“ je neznalost.

Možnou cestou podle mého názoru je, aby členská základna tvořená i dalšími členy s právní formou SVJ, více orientovala vedení těchto spolků k hájení zájmů SVJ.

2) Stávající situace na regionální úrovni

Větší smysl, než budovat další spolek na centrální úrovni, vidím v činnosti v  regionech. Taková sdružení existují, např.

https://www.bnl-sb.cz/…j_seznam.php

Mohou mít právní formu nebo působí neformálně.

U nás např. hrozilo, že se do územního plánu dostanou stavby, které zhorší životní prostředí a sníží ceny nemovitostí. Tak jsem v regionu oslovil předsedy BD a SVJ a získali jsme od členů družstev a SVJ podpisy pro připomínkování územního plánu. Bylo to sice vysoce nad rámec náplně činnosti SVJ ale důležité je, že se stavby nerealizovaly. K tomu však nepotřebuji nějakou právnickou osobu. Potřebuji jen svůj čas a informace.

3) Stávající možnosti jednotlivce

Samozřejmě má větší váhu, když se k něčemu vyjadřuje připomínkové místo, s jehož připomínkami se musí předkladatel normy vypořádat, než když něco navrhuje jednotlivec.

Ale ani jednotlivec není bez šance....... (zkráceno mnou, podrobnosti si můžete přečíst v originálu na portálu SVJ)

4) Nový spolek zastupující zájmy SVJ

Základní problém vidím v tom, zda by nový spolek měl hájit zájmy jednotlivých členů nebo zájmy výboru.

Jednotlivec asi bude mít zájem, aby dluhy starého člena nepřecházely na člena nového. Pro výbor je vhodnější, aby dluhy přecházely, aby je výbor mohl reálně vymáhat.

Jednotlivec bude mít zájem, aby měl maximální možnost cokoliv vetovat. Pro výbor je vhodnější, aby rozhodovací kvórum bylo co nejnižší, aby se mohlo vůbec něco rozhodovat.

Jednotlivec bude mít zájem, aby mohl do svého bytu nastěhovat různé nepřizpůsobivé jedince. Ostatní, kteří chtějí „pouze“ bydlet, včetně členů výboru budou mít zájem např. mluvit do toho, kdo v pronajatém bytě bydlí. Údajně v zahraničí se stávající členové kondominia vyjadřují k tomu, kdo se stane novým členem kondominia. Abych byl správně pochopen nevolám po tom, aby se tato praxe zavedla pro stávající SVJ, to nemůže projít. Ale dovedu si představit, že u nově vzniklých SVJ by možnost vyjadřovat se k tomu, kdo se stane novým členem SVJ byla uzákoněna.

Koho by nový spolek měl tedy zastupovat? Mezi zájmy některých jednotlivců a výboru je rozdíl.

..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode