Účetnictví S V J

Odpovědnost účetní firmy za vedení účetnictví - diskuse    

Diskuse začala v roce 2012, ale z dotazů, které dostávám, je zřejmé, že je tato problematika stále v popředí zájmu, proto ji zde připomínám. 

Vložil Riegelová Soňa, 8. Červen 2012 - 10:35 :: Ostatní

Firma, která účtuje naše SVJ si neustále stojí za tím, že způsob jejího účtování je v souladu s platnou legislativou. Přesto, že z účetních výkazů nelze zjistit, aktivní stav banky (má záporné znaménko, nemáme kontokorent pouze úvěr), stav FO a nákladů za daný rok (nepoužívá k účtování nákladů VZZ a vše účtuje přes zúčtovací vztahy 378 MD), stejně tak úroky z běžného účtu jsou účtovány přes účet 378 na straně DAL proti nákladům a nejsou vykazovány jako výnosy (potažmo zisk, který však nepodléhá dani z příjmu FO). Dále i naše přijaté zálohy v pasivech mají záporné znaménko. Domnívám se tedy, že vypovídající hodnota našich ÚV není srozumitelná.

Současně však odmítají přistoupit na dodatek ke stávající mandátní smlouvě o odpovědnosti za dodržování právních předpisů a závazek hradit sankce ze strany státu v případě jejich porušení. Neustále se odvolávají na zákon o účetnictví, kde je uvedeno, že za účetnictví zodpovídá účetní jednotka i v případě, že vedením účetnictví pověří jiný subjekt. S tím souhlasím, ale domnívám se, že pokud se smluvně dohodneme, že odpovědnost za vedení účetnictví a sankce ze strany státu na sebe převezmou, neodporuje to výše uvedenému znění zákona. Platíme za vedení účetnictví nemalé peníze a proto je logické, že chceme určité záruky. Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpovědnost účetní firmy 1

Vložil lake, 8. Červen 2012 - 10:50

Pokud chcete, aby účetní na sebe převzal zákonnou odpovědnost, jde o požadavek ve zřejmém rozporu se zákonem; takové ustanovení ve smlouvě by bylo absolutně neplatné. Totéž platí pro naivní požadavek na „závazek hradit sankce ze strany státu“.

Smlouvu o vedení účetnictví jste uzavřeli dobrovolně a smluvní partner není povinen přistoupit na dodatečné změny smluvních podmínek. Tím spíše, jsou-li navrhovaná ujednání zjevně nesmyslná a absolutně neplatná pro rozpor se zákonem.    lake

Odpovědnost účetní firmy

Vložil Riegelová Soňa, 8. Červen 2012 - 11:09

Dle doporučení paní inženýrky Klainové je vhodné mít ve smluvně toto ošetřeno. Protože to naše smlouva neobsahuje, navrhujeme dodatek ke stávající smlouvě o odpovědnosti za dodržování právních předpisů týkajících se vedení účetnictví a závazek hradit sankce v případě jejich porušení. Na to nemáme právo? My nechceme nikoho nutit. Ale je podezřelé když někdo tvrdí, že vše je v souladu, bere za to peníze, ale nechce se za svou práci postavit. I paní inženýrka mi odepsala, že je to podezřelé. Děkuji za Vaši odpověď.

Odpovědnost účetní firmy 3

Vložil lake, 8. Červen 2012 - 11:23

Máte uzavřenu soukromoprávní smlouvu. V ní může být upravena náhrada vzniklé škody. Při porušení smluvních podmínek může být sjednána smluvní pokuta.

Nepleťte do soukromoprávních vztahů veřejnoprávní povinnosti ukládané zákonem a sankce ukládané státem. lake

Odpovědnost účetní firmy 4

Vložil N. Klainová (bez ověření), 8. Červen 2012 - 11:47

Paní Riegelová, v dotazu, který jste mi posílala, nebyly zmíněny konkrétní postupy účtování, takže jsem nevěděla, co dělá firma špatně. Teď vím, co se Vám nezdá. Firma vede účetnictví rozvahovým způsobem. Já preferuji způsob výsledkový.....,

 

A k odpovědnosti za vedení účetnictví jsem Vám napsala, že ta je jasná. Upravuje ji ZoÚ – § 5 odst. 2.

SVJ však mají možnost vybrat si firmu, která nebude mít problém s tím, že ve smlouvě o vedení účetnictví uvede přímo, že povede účetnictví v souladu s právními předpisy.

Dále by firma neměla mít problém s akceptováním smluvního závazku, že pokud poruší právní předpisy, nahradí objednateli, tj. SVJ, sankce vyměřené kontrolními orgány.

Řada SVJ má uzavřeny takové smlouvy, my taky. Napsala jsem, že se mi zdá podezřelé, že vaše firma odmítá podepsat dodatek ke smlouvě. Na svém názoru trvám, ale radu nepřidám. Smlouvu ani dodatek jsem neviděla, nemohu tedy poradit nic konkrétního (např. najděte si jinou firmu). Proto jsem Vás odkázala na spřátelený portál.        N. Klainová

Odpovědnost za účetnictví

Vložil Pavel, 8. Červen 2012 - 11:50

Soňo,

podle Vašich informací dodavatel neumí účtovat SVJ. Třeba úroky z účtu SVJ se nemohou účtovat rozvahově. S takovým bych se rozloučil. Nedivte se, že nechce výslovně převzít odpovědnost za škodu, kterou můžete mít. Z jeho strany je to pochopitelné.

Pokud by byl dodavatelem, který umí účtovat, asi by se nebránil nést výslovně odpovědnost za špatně vedené účetnictví. V první řadě dostane sankce SVJ, které náhradu škody uplatní na škůdci a ten ji pravděpodobně bude řešit prostřednictvím pojišťovny.

Doporučuji si začít hledat někoho, kdo umí účtovat, proto se nebojí nést odpovědnost za případnou škodu a je pojištěn.   Hezký den!     Pavel

 

Pokračování z října 2015 -  bohužel s nesprávným prvním závěrem:

Je zřejmé, že za

Vložil Denisboy (bez ověření), 14. Říjen 2015 - 10:11

Je zřejmé, že za účetnictví odpovídá subjekt, který jej zpracovává. Dle prací, které se provádí, když čtu https://www.eurodane.cz/…-ucetnictvi/ . A myslím, že i dle zákona bude zodpovídat za vedení účetnictví účetní. Má k tomu odbornost, atd.

Pro Denisboy

Vložil lake, 14. Říjen 2015 - 10:48

Denisboy, zřejmé je jen to, že píšete nesprávnosti. Skutečnost je jiná. Za řádné vedení účetnictví právnické osoby odpovídá tato právnická osoba. Jak toho dosáhne je její věc.

Odpovědnost za účetnictví SVJ nikdy nenese ten, kdo účetnictví pro společenství pouze „zpracovává“. Nelze svalovat vinu na účetní.     lake

 

Účetnictví a odpovědnost

Vložil tak (bez ověření), 14. Říjen 2015 - 11:58

Smluvní firma nemá za vaše účetnictví ze zákona žádnou odpovědnost a nepočítejte s tím, že vám ji podepíše. Stejně tak žádnou odpovědnost nemá smluvní správce. Za vše odpovídá svj, resp. vlastníci bytů, o všem rozhodují (mají rozhodovat) na shromáždění. Mají pravomoc rozhodnout taky o tom, zda nechat účetnictví dělat firmu, která to podle vašeho názoru dělá chybně. To je problém vlastníků, že nerozhodnou jinak a sama s tím nic neuděláte. Pokud jste přesvědčena, že to tak je, upozorněte písemně všechny vlastníky. Když nebudou reagovat a nerozhodnou jinak, tak s tím nic neuděláte. Záruky hledejte sami v sobě.

..........................

Závěr:

Co dodat?  Pokud jsem v roce 2012 napsala, že máme se smluvním správcem podepsanou smlouvu obsahující ustanovení o případné náhradě  škody  vzniklé porušením právních předpisů,  mohu i dnes devíti letech  konstatovat, že je smlouva stále v platnosti a že nikdy k žádné škodě nedošlo.  My jsme ale nedávali ustanovení o případné náhradě škody do dodatku ke smlouvě, ale do nově uzavírané smlouvy.

Podpisu  smlouvy o vedení účetnictví  předcházelo několikadenní jednání, při kterém jsme ladili naše požadavky na výstupy z účetnictví s jejich zavedenými postupy.  Právě při tomto jednání jsme se ujistili, že naše účetnictví svěřujeme do rukou odborníků, kteří znají nejen účetnictví nevýdělečných organizací, ale i zvláštnosti účetnictví SVJ a navíc jsou ochotni vyhovět požadavkům na výstupy z účetnictví, které jiná SVJ nepožadovala. Podrobnosti si můžete přečíst hned v úvodní kapitole  publikace Společenství vlastníků jednotek (Nakladatelství Bilance s.r.o. 2004).

Ustanovení o případné náhradě škody vám opravdu hned tak někdo nepodepíše. Udělá to jen ten, kdo si je jistý, že u něj při vedení účetnictví  k žádnému  porušení právních předpisů nedojde.

N. Klainová

26.10. 2015

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode