Účetnictví S V J

Orgány SVJ a dohoda o provedení práce    

Po celá léta bylo na portálu SVJ konstatováno, že se na činnosti orgánu SVJ nesmí uzavírat dohoda o provedení práce  (DPP), že orgánům SVJ musí být vyplácena odměna za výkon funkce. Přehled s několika odkazy  je uveden v závěru příspěvku.  

Sama jsem tento názor rovněž převzala, a to nejen z portálu SVJ, ale i z odborných článků publikovaných v nejrůznějších odborných časopisech. V roce 2010 jsem se k tomu vyjádřila na portálu SVJ např. v příspěvku „Odměny výboru dle zákona 2“ https://www.portalsvj.cz/diskuse/odmeny-clenu-vyboru-0¨, ale i v řadě dalších portálu, na tomto webu i v e-shopku.

Jak dále uvádí pan Pavel, došlo v právním názoru k posunu, který je vhodné vzít na vědomí. 

Tak to, prosím, nepřehlédněte!

N. Klainová

10/2018

 

https://www.portalsvj.cz/diskuse/muze-byt-funkce-clena-organu-po-vykonavana-podle-zp

 

Domů » Diskuzní fórum » Obecné diskuse » Návrhy na změnu zákona

 » Může Být Funkce člena Orgánu PO Vykonávána Podle ZP?

Může být funkce člena orgánu PO vykonávána podle ZP?

Vložil Pavel, 25. Říjen 2018 - 23:10 :: Návrhy na změnu zákona

Jaký je vývoj názorů na to, zda může člen orgánu právnické osoby vykonávat funkci v režimu zákoníku práce?

  1. Zákoník práce nezakazoval a nezakazuje pro výkon funkce člena orgánu právnické osoby použít zákoník práce.
  2. Nicméně rozsudek VS v Praze sp. zn. 6 Cdo 108/92 ze dne 21.4.1994 uvádí, že činnost člena statutárního orgánu není vykonávána v pracovním poměru, protože nejde o druh práce ve smyslu zákoníku práce.
  3. Tento názor potvrdilo několik rozsudků Nejvyššího soudu a několik usnesení Ústavního soudu.
  4. Od 1.1.2012 do 31.12.2013 bylo v § 66d) Obchodního zákoníku výslovně uvedeno, obchodní vedení společnosti může statutární orgán vykonávat v pracovněprávním vztahu (nikoliv tedy jen v pracovním poměru).
  5. Ústavní soud v bodu 47 Nálezu I. ÚS 190/15 ze dne 13.9.2016 uvádí, že z pracovně právního pohledu není důvod, pro který by nemohl člen statutárního orgánu vykonávat svou činnost na základě smlouvy, v níž bude ujednán režim zákoníku práce. Zda je ujednán režim zákoníku práce, je třeba posuzovat především podle úmyslu stran.
  6. Na základě tohoto Nálezu se velký senát NS odchýlil od závěrů formulovaných v předešlých rozsudcích NS. V bodu 45 Rozsudku sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 ze dne 11.4.2018 uvádí, že si člen statutárního orgánu a právnická osoba mohou ujednat režim zákoníku práce. Takové ujednání však z jejich vztahu (jde-li o výkon činností spadajících do působnosti statutárního orgánu) neučiní vztah pracovněprávní, i nadále půjde o vztah obchodněprávní.
  7. Konec konců i § 61/3 ZOK uvádí, že člen statutárního orgánu může pobírat mzdu.
  8. Výše uvedená právní úprava otevírá široké interpretační pole. Podle čl. 89/2 Ústavy jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby. Domnívám se, že na výkon funkce člena orgánu právnické osoby může být uzavřen pracovní poměr. Velmi pravděpodobně na výkon funkce člena orgánu právnické osoby může být uzavřena DPP či DPČ podle § 74 až 77 ZP. Ale to stojí za ověření u příslušných orgánů.

Hezký den!

..........................

https://www.portalsvj.cz/diskuse/dohoda-o-provedeni-prace-5#comment-146497

pro Anežku Holubovou - výbor na Dohodu o provedení práce

Vložil MartinII, 25. Říjen 2018 - 14:08

 

Řešíte problém, který je tady řešen snad 10 let, protože se stále někdo snaží obcházet zákony i když třeba jen kvůli zdravotnímu pojištění. Přečtěte si zdejší bohatou diskusi (zadejte DPP, DoPP, dohoda), např

www.portalsvj.cz/…lediska-dani DPP od 2012 z hlediska daní Vložil Pavel, 3. Leden 2012 – 1:26 :: Ostatní

www.portalsvj.cz/…u-organu-svj DPP u členů orgánů SVJ 11 Vložil lake, 30. Květen 2014 – 8:44

www.portalsvj.cz/…ra-podle-noz Odměna statutára formou DPP Vložil lake, 16. Červen 2014 – 5:33

Jen si musíte najít odpovědi platné po změně zákonů po 2012 nebo 2014.

Nejste totiž první, kdo to řešil, i když se asi domníváte, že ano. Proto na to už skoro nikdo neodpovídá.

 

Vývoj právních názorů

Vložil Pavel, 25. Říjen 2018 - 23:26

Martine II,

problém českého právního prostředí je nejenom stálá změna zákonů, ta lze ještě registrovat.

Jako hlavní problém ale vidím, že při nezměněném právním předpisu se zcela změní judikatorní výklad tohoto předpisu. To už se sleduje daleko hůře.

Hezký den!

Pavel

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode