Účetnictví S V J

Použití úroků z bankovních účtů    

Na přelomu října a listopadu 2014 se na portálu SVJ znovu objevila diskuse k úrokům z bankovních účtů viz  https://www.portalsvj.cz/diskuse/svj-a-dan-z-prijmu

Mohli jsme si přečíst např.:

"SVJ a daň z příjmů 1

Vložil svjvmt, 31. Říjen 2014 – 18:27

„Já si myslím, že ty úroky jsou vlastníků, takže by si je mohli rozdělit."

Moje poznámky:

Dříve to snad bylo možné, ale už to není pravda. Není divu, že se takový názor rozšířil. Taky jsem jej zprvu přijala, protože rozdělení úroků mezi vlastníky jednotek připouštělo sdělení MF čj. 281/55 462/2002. Žádný jiný pokyn k účtování a zdaňování v SVJ od té doby nebyl vydán.

V průběhu let se názory odborné veřejnosti tříbily a měnily. Sdělení bylo prohlášeno od roku 2008 za nepoužitelné pro neaktuálnost, náhradní metodický pokyn vydán nebyl. Spousta rad a doporučení zůstala v platnosti, což můžeme zjistit např. při porovnání Sdělení a  NV č. 366/2013 Sb., ale o úrocích to neplatí.

Musíme si zvyknout, že se názory na účtování a zdaňování SVJ občas vyvíjejí. Je to v pořádku.

Už delší dobu je zcela zřejmé, že úroky z bankovních účtů SVJ jsou výnosem SVJ a mezi vlastníky se nerozdělují.

Podle mého názoru, ověřeného před léty na FŘ, který promítám do souvisejících příspěvků a příkladů, vstupují úroky do výsledku hospodaření spolu se sankcemi a dalšími výnosy SVJ.

SVJ kvůli nim sice nemusí podávat daňové přiznání, ale pokud by mělo nějaké zdanitelné výnosy a daňové přiznání podávat muselo, objevily by se úroky spolu s ostatními výnosy v řádku 10 daňového přiznání, čili ve výsledku hospodaření SVJ. Následně by byly vyloučeny na řádku 120 z působení na základ daně, zatímco zdanitelné sankce by v základu daně zůstaly.

Protože se  v původních doporučeních skutečně objevovalo, že úroky převedené do záloh na správu a použité na úhradu nákladů na správu jsou na tom z daňového hlediska stejně, jako kdyby byly rozděleny mezi vlastníky, a měly by tedy být u vlastníků zdaněny, nedoporučovala jsem nikdy jejich použití na úhradu nákladů na správu.

Na úhradu nákladů na správu se přece vybírají příspěvky, které jsou od roku 2014 podle § 1180 NOZ minimálně dvojího druhu.

Vzhledem k chybějící právní úpravě zdaňování zisku použitého na úhradu nákladů na správu doporučuji neriskovat a v rámci schvalování účetní závěrky převést zisk SVJ do některého z účelových fondů ze zisku např. do fondu na pořízení DM nebo zásob.  

Zcela opačný názor si můžete přečíst od pana Pavla tady:

https://www.portalsvj.cz/diskuse/uroky-jsou-prijmem-svj

 „P:SVJ může dosáhnout nějakého zisku. Tento zisk po zdanění (nebo vyjmutí z předmětu daně) je vlastním zdrojem SVJ. Považuji za zcela legitimní, aby se tento zisk použil na „korporátní náklady“. Za korporátní náklady považuji náklady na vlastní fungování SVJ, např. vedení účetnictví, odměny statutárům, pronájem místnosti na shromáždění, bankovní poplatky, jiné poplatky, notáře etc. Tedy na činnosti, které pro svou existenci vynakládá každá právnická osoba a které prakticky nesouvisí s vlastní činností této právnické osoby.“

Takže si můžete vybrat. Pan Pavel je mimo jiné daňovým poradcem. Bylo by dobré, kdyby svoje tvrzení, že použití zisku na „korporátní náklady“ nevyvolá nutnost jejich zdanění, podložil nějakým ustanovením ZDP.

Na závěr se nerada znovu vracím k použití úroků na úhradu části bankovních poplatků viz poslední diskusní příspěvek, který jsem pro Zajímavosti z portálu SVJ dnes vybrala a lehce zkrátila.

Úroky jsou příjmem SVJ 1

Vložil X (bez ověření), 1. Listopad 2014 - 11:53

„Já si myslím, že ty úroky jsou vlastníků, takže by si je mohli rozdělit.“

Dotyčný myslitel má částečně pravdu.........

Rozdělení zisku je tedy pro vlastníky spíše komplikací. Otázkou je, jak ho jinak použít. Uhrazovat jím něco, co mají hradit vlastníci (např. opravy společných částí domu), je v podstatě rozdělení zisku. To se týká i úhrady nákladů na vedení bankovního účtu.

Náš správce to ale automaticky dělá a tvrdí, že to není rozdělení zisku. Naše SVJ tedy nemá žádný zisk (bankovní poplatky > úroky z BÚ), ale ztrátu, kterou uhradí vlastníci. Což o to, je to jednoduché a má to i svou logiku, ale netuším, co by na to řekl FÚ.

………

Nemá to vůbec žádnou logiku. Protože se to takto provádí ve více účtárnách, schválně jsem si svůj názor ověřila. Mám potvrzeno, že jde o nesmyslný postup.  

Náklady na bankovní poplatky nemohu být v žádném případě považovány za náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů z úroků. Důvod párování bankovních poplatků s úroky tedy  nemá logiku.  Nevím o nikom, kdo by takovéto párování uměl zdůvodnit. Důsledkem je bezdůvodné přivádění  SVJ do ztráty a vymáhání úhrad ztráty na vlastnících. 

Podrobnosti si můžete připomenout např. v rubrice Otázky - Účetní uzávěrka  a účetní závěrka v příspěvcích

„Bankovní poplatky, přijaté úroky a ztráta SVJ ve výkazu Z/Z (3/2011) a

„Bankovní poplatky a přijaté úroky po x-té    (5/2011).

 

Kdybych byla někdy vyzvána, abych se podílela na úhradě ztráty vzniklé z rozdílu mezi bankovními poplatky a úroky, vyžadovala bych odpověď na tyto dvě otázky:

1.    Proč nejsou bankovní poplatky hrazeny z příspěvků na správu jako ostatní náklady na správu.

2.     Jak je vyřešen rozpor mezi tím, že bankovní poplatky má hradit každá jednotka ve stejné výši, zatímco na výsledku hospodaření se podílejí vlastníci jednotek podle podílů na společných částech.

 N. Klainová

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode