Účetnictví S V J

Předání agendy od SBD    

Nedávno jsem dostala dotaz, jak se mají v nově založeném SVJ vypořádat s tím, že jim SBD nechce předat žádnou dokumentaci, dokonce ani účetní doklady týkající se SVJ. 
Jako účetní poradkyně odpovídám na dotazy k účtování a sestavení účetní závěrky. 
 
V odpovědi jsem uvedla, že se s podobnými dotazy mají obrátit  na portál SVJ, kde se řeší podobné problémy. Protože jsem náhodou našla jednu diskusi k problematice nepředávání účetních dokladů od SBD, dovoluji si ji tady připomenout:
 
...

Trestní rozměr nevedení účetnictví v SVJ, mají SBD vyjednanou výjimku?

Vložil rest (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 9:58 :: Ostatní

Je obvyklou praxí, že v SVJ, kde funkci statutárního orgánu (pověřeného vlastníka) vykonává SBD, vedou účetnictví střediskově v rámci účetnictví SBD a bankovní účet jednotlivým SVJ nezřizují, všechna SVJ používají bankovní účet SBD. (Kvůli úvěrům mají jednotlivá SVJ případně úvěrový účet.)

Když je SBD odvoláno, zvolen vlastní výbor, který chce převzít od SBD agendu, tak SBD odpoví, že výboru nic nedá, protože účetnictví je majetkem SBD, účetní doklady jsou majetkem SBD a výpisy z bankovního účtu rovněž nedá, jde přece o účet SBD. Maximálně jsou ochotní vytisknout hlavní knihu a účetní deník.

Jestli nemáte účetní doklady, tak ani nemůžete účetnictví rekonstruovat.

A výbor nese odpovědnost…

SBD je z obliga, protože už není statutárem.

Trestní zákoník
§ 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
(1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen,
kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,
a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Zajímalo by mě, jestli mají SBD vyjednanou výjimku, jako třeba mají v případě odložených vzniků SVJ. Tedy, že by SVJ nemusely vést vlastní účetnictví a mohly ho vést střediskově, možná něco takového jejich SČMBD prolobovala? V zákoně o účetnictví nicméně takovou výjimku nevidím, ale je možné, že existuje speciální zákon jako právě na ten odložený vznik nebo nařízení vlády…

Pokud SBD nemají výjimku vyjednanou, tak nejedná se vlastně o trestný čin podle § 254 T.Z.? Nebo lze střediskové (vnitropodnikové) účetnictví vnímat tak, že účetnictví je vedeno, ale pouze nesprávně, čili se nejedná o trestný čin, ale pouze správní delikt?

Čtěte celý zákon

Vložil Bořivoj (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 12:44

§ 2 Trestnost činu a doba jeho spáchání (4) Čin je spáchán v době, kdy pachatel nebo účastník konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat.

Trestní odpovědnost tedy leží na tehdejším statutárním orgánu, který nevedl účetnictví. Pokud už nyní účetnictví vedete, není současný výbor trestně odpovědný. Stále ale nesete správní odpovědnost dle zákona o účetnictví, protože účetní doklady máte uchovávat 5 let, účetní závěrky 10 let, mzdové listy 30 let.

Nicméně SBD jakési „účetnictví“ vedlo, jak sám píšete. Podávat trestní oznámení na SBD nemá valný význam, akorát si z družstva uděláte nepřítele a policie to odloží. Pochybuji, že policie zaměstnává účetní experty schopné rozlišovat účetní nuance mezi účetnictvím střediska a účetní jednotky.

 

Otázka Pro Bořivoje

Vložil JaVa, 27. Srpen 2016 - 14:36

A co když SBD, (současný externí správce a předseda SVJ v jednom), vede tomuto SVJ i po jeho zapsání do RS jeho účetnictví jako svoje středisko (porušení § 4/563/1991) a nikoliv samostatně a všechny platby se i nadále platí i hradí z účtu SBD (porušení § 1414/89/2012)­, přestože SVJ má zřízen svůj bankovní účet. Jaké by jste doporučoval další kroky k tomu, aby SBD konalo v intencích zákona, když tvrdíte, že soudní cestou se ničeho nedosáhne? JaVa

 

Jak (ne)poslat SBD do vězení

Vložil Bořivoj (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 16:10

https://www.trpak.cz/…licie_cr.pdf – přečtěte si poslední 4 odstavce. Policie trestní oznámení odloží, protože konstatuje, že účetnictví SVJ bylo vedeno v rámci SBD a že tedy účetnictví vedeno bylo. Navíc pokud SVJ nemá daňové výnosy, nevznikne daňová povinnost, je společenská nebezpečnost nevedení účetnictví nulová.

Nepředání účetnictví – viz 5 Tdo 277/2013, pachatel byl osvobozen.

o

Komentář soudce NS

Vložil Bořivoj (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 15:57

https://www.danarionline.cz/…eni-a-jmeni/

spočívá v opomenutí zákonné povinnosti vést řádně stanovené účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady … Pachatel nevede tyto účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady, pokud si vůbec neopatří takové knihy nebo doklady nebo nevyhotovuje stanovené zápisy, anebo si je sice opatří či vyhotoví, ale buď je vůbec nevyplňuje, tedy neprovádí zápisy, anebo je vyplňuje nedostatečně, takže nemají příslušné náležitosti a neposkytují přehled o stavu hospodaření a majetku či nemohou sloužit k jejich kontrole.

V praxi se orgány činné v trestním řízení setkávají zejména s případy podnikatelů-fyzických osob nebo malých společností s ručením omezeným, které nevedou žádné účetnictví mnohdy s poukazem na výmluvy, že na to nemají potřebné finanční prostředky a zaměstnance, že příslušné odpovědné fyzické osoby nerozumí problematice účetnictví apod. Takové tvrzení však pachatele neomlouvá.

Povinnost vést účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady musí vyplývat ze zákona. Tak je tomu zejména na podkladě zákona o účetnictví.

 

Podejte trestní oznámení

Vložil Bořivoj (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 14:45

JaVo, buď je SBD předsedou společenství, nebo externím správcem. Nemůže být obojí.

Činnosti správy pak vykonává „osobně“ jako předseda společenství – statutární orgán, který má vedení účetnictví v popisu povinností. Nejedná se o přesun některých činností vlastní správy na externího správce (outsourcing). Aby se jednalo o přesun, muselo by se skutečně jednat o externí společnost odlišnou od předsedy společenství.

Rada je jednoduchá. Pokud SVJ nevede účetnictví, podejte na statutární orgán trestní oznámení. Jak jsem ale napsal, policie nezaměstnává účetní experty schopné rozlišit rozdíly střediska a účetní jednotky. SBD předloží policii sjetinu ze své hlavní knihy a účetního deníku pro dané „středisko“ a policie konstatuje, že účetnictví je vedeno. A na vás ještě podají TO pro pomluvu.

 

SBD nemají žádnou výjimku

Vložil N. Klainová (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 10:05

Abych se nemusela opakovat, posílám kopii úvodu k přepracovanému vydání svého miniseriálu pro členy výborů SVJ – neúčetní.

Úvod:

Možná si kladete otázku, proč by se měli členové výborů SVJ orientovat v účetních předpisech, když si platí účetní.

Jeden z důvodů vysvětlím na problému jednoho SVJ z poslední doby. SVJ odvolalo pověřeného vlastníka, kterým bylo SBD. Nový výbor požadoval po SBD předání účetnictví včetně přijatých faktur. V příspěvku zveřejněném na https://www.portalsvj.cz/…-nebo-10-let#… je mimo jiné uvedeno:

„Starší faktury součástí předání nebyly s odůvodněním, že nebylo vedeno samostatné účetnictví pro SVJ, do té doby bylo vedeno účetnictví domů střediskově v rámci účetnictví SBD.

Teprve v souvislosti s novým občanským zákoníkem prý bylo SBD povinno vést samostatné účetnictví pro SVJ. Argumentuje, že nejsme majiteli účetnictví a proto na ně nemáme ze zákona nárok. SBD byl pověřený vlastník, kterého jsme odvolali, …"

Představitel SBD lhal, že povinnost vést pro SVJ samostatné účetnictví vznikla až s novým občanským zákoníkem.

SVJ je účetní jednotka a jako taková musí vést účetnictví od svého vzniku (zákon o účetnictví, § 4). O nějakém střediskovém účetnictví v rámci SBD tam není ani slovo. Zákon vznikl v roce 1991, ustanovení § 4 je tam od začátku a účinné je od 1. ledna 1992.

Při účtování musí SVJ respektovat prováděcí vyhlášku č. 504/2002 Sb. pro nevýdělečné organizace. Naproti tomu SBD vedou účetnictví podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., pro podnikatele.

To byla jen malá ukázka, jak SVJ celé roky platilo za něco, co vlastně ani nemůže být považováno za jeho účetnictví.

Za nedodržování právních předpisů odpovídá podle § 5 zákona o účetnictví SVJ, ne účetní! K tomuto ustanovení se ještě vrátíme.

N. Klainová

§ 2950

Vložil Repac (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 12:20

§ 2950 Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

Účetní je kvalifikovaná osoba s příslušným živnostenským oprávněním. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví je vázanou živností, takže účetnictví nemůže dělat každý (na rozdíl např. od realitního zprostředkování, které je volnou živností a které může dělat každý). Pokud odborná účetní sdělí neodbornému členovi výboru, že něco dělat nemusí, neodborný člen výboru odborné osobě důvěřuje. Takto je přece postaven svět na dělbě práce. Zříkat se stavovské odpovědnosti je nefér.

 

Zříkat se stavovské odpovědnosti je nefér

Vložil N. Klainová (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 17:29

A neměli by to vědět právě účetní SBD, že by měli přiznat stavovskou odpovědnost? Představitel SBD, který je schopen lhát, že SBD měla povinnost vést společenstvím účetnictví podle § 4 ZoÚ až od účinnosti NOZ, dal snad jasně najevo, že SBD přece za nic nemůže.

Stesky, že SBD vedou účetnictví SVJ v rámci svých středisek, se tu docela opakují. Postižených, kteří si řeknou „a dost“ a osamostatní se, bude asi více. Neumím si představit, jak budou bez dokladů rozplétat vzájemné zúčtovací vztahy.

 

Předání agendy od SBD

Vložil Bořivoj (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 18:05

Nevím, jak najít něco neexistuje. Ale i u „střediskového“ účetnictví existují „vnitropodnikové“ doklady. Obvykle to je takto: SBD je odběratelem služeb od firem (energetiky, údržbáři, řemeslníci, právník, revizní technici, havarijní služby apod.), od nich přijímá v průběhu měsíce faktury a také je zaměstnavatelem „domovníka“, uklízečky apod. Na dané SVJ připadne náklad např. 280 000 Kč. SBD na konci měsíce vystaví odběrateli SVJ jednu „vnitropodnikovou“ fakturu, kterou tyto služby „přeúčtuje“ a z běžného účtu si převede 280 000 Kč. Když je SBD odvoláno z funkce pověřeného vlastníka (dnes předsedy společenství), má předat výboru účetní a mzdovou agendu. Zde nastane problém, protože žádné účetnictví „neexistuje“ a SVJ žádné zaměstnance „nemá“. Vyzval bych SBD, aby předalo aspoň hlavní knihu, účetní deník, „vnitropodnikové doklady“ + doklady, kde je sice formálním objednatelem a odběratelem SBD, ale fakticky je odběratelem SVJ. Problém bude s předáním mzdové agendy – viděl jsem SVJ, kde předseda výboru SVJ, jemuž vedlo SBD střediskově účetnictví, měl dohodu o pracovní činnosti na činnost funkcionáře s SBD – formálně tedy byl zaměstnancem SBD, ačkoli vykonával funkci předsedy výboru SVJ. SBD to odůvodňovalo zjednodušením odvodů a daní, když centrálně „zaměstnalo“ předsedy výborů.

Při předání účetnictví se bude SBD bránit předání prvotních (originálních) účetních dokladů, které sloužily k zaúčtování, resp. které sloužily k vytvoření té jedné „hromadné“ faktury vystavené vždy na konci měsíce pro „mezifiremní převod“. Tady opravdu pomůže pouze trestní oznámení pro podezření ze spáchání t.č. nevedení účetnictví (§ 254 T.Z.). Takové SBD je statutárním orgánem nepochybně v několika desítek SVJ. Domnívám se, že policie se tím bude muset zabývat. Pokud v trestním oznámení o to požádáte, policie vás aspoň vyrozumí, že věc odložila. Je to ale asi jediná účinná cesta, jak SBD donutit k předání účetních dokladů.

 

Co prosím chcete rozplétat?

Vložil Účetní (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 17:57

„Neumím si představit, jak budou bez dokladů rozplétat vzájemné zúčtovací vztahy.“

Co prosím chcete rozplétat?

Začnu od 1.1.2017 z čisté vody.

Doklady z minulosti mi bude předány a případně ji mohu řešit dodatečně. Žádný problém z hlediska „účetnické vědy“ to nepředstavuje.

 

Účetní si neumí představit. A co teprve laik....

Vložil Bořivoj (bez ověření), 27. Srpen 2016 - 17:42

To je právě ono. Účetní si neumí představit, jak bude „osamostatněné“ SVJ rozplétat vzájemné zúčtovací vztahy s SBD. Pomůže asi jen trestní oznámení na SBD. Jinak předsedu představenstva nedonutíte zvednout zadek a jít hledat doklady.

N. Klainová 

9/2017

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode