Účetnictví S V J

Rekonstrukce hrazená z kombinovaných zdrojů a rady k účtování úvěrů z dílny p. lake            

Vševěd lake poskytuje na portálu SVJ občas docela užitečné rady. Za ně mu patří díky. Jakmile se ale pustí do účetnictví,  „je dost často vedle, jak ta jedle“.  Tentokrát zaperlil v radách k účtování úvěrů. Protože jsou jeho rady zavádějící, rozhodla jsem se reagovat tady. Na portálu SVJ jsem to vzdala. 

Už na více místech jsem psala, že je možné účtovat o úvěrech ve více variantách. Vysvětlovat varianty bez příkladů je dost obtížné, proto si pro názornost půjčím svůj příklad z e-shopku Klaiex 9, který byl zpracován pro konkrétní SVJ dle zadání předsedy výboru SVJ a  zaúčtován dle kopií faktur za zateplení a výpisů z úvěrového i běžného účtu. Předseda výboru SVJ, který mi zadal zpracování příkladu účtování, probral všechno s právníkem. Jde o příklad z roku 2010, podle kterého bylo v SVJ účtováno  a do dneška (únor 2015) nevznikl nikde žádný problém, který by bylo nutné řešit.  

Zadání:

SVJ má slíbenou dotaci na zateplení i na projektovou dokumentaci. Než ji dostane, musí si vzít úvěr. Z 12 vlastníků se 7 rozhodlo splatit svůj podíl na rozpočtované částce předem na účet SVJ jako jednorázovou zálohu. Na úvěru a všech souvisejících nákladech se bude podílet jenom 5 vlastníků, kteří podepsali dohodu, že budou SVJ splácet jak podíl na úvěru, tak na souvisejících nákladech. SVJ jim předepíše na splátky úvěru a souvisejících nákladů  samostatnou zálohu. Podobně jsem to napsala v příspěvku:

 

Vznik závazku vlastníka hradit úvěr 2

Vložil N. Klainová (bez ověření), 6. Únor 2015 - 10:10

Samostatná záloha na splátky úvěru a souvisejících nákladů se však panu lake silně nelíbila, viz jeho reakce:  

(barevné zdůraznění jsem provedla sama, aby ty jeho perly nezůstaly bez povšimnutí)

Vznik závazku vlastníka hradit úvěr 4

Vložil lake, 6. Únor 2015 - 13:56

Upozorňuji, že pojem „samostatná záloha na splátky úvěru“ je matoucí. Takto účtovat by bylo porušením zákona o účetnictví. Mohlo by také jít o trestný čin podvodu.

Vlastníkovi není možné předepsat jakési „zálohy“ na splácení jeho neexistujícího úvěru. To je nesmyslné tvrzení, které neodpovídá skutečným právním ani účetním vztahům. O žádné zálohy nejde. Vlastník si totiž žádný úvěr nevzal, žádnou úvěrovou smlouvu s nikým nesjednal, žádné zálohy z toho důvodu není povinen nikomu hradit.

atd……………. Konec zkrácené ukázky

…..

Je pravda, že úvěr splácí bance SVJ, ale někteří vlastníci  podepsali SVJ dohodu, že budou na účet SVJ splácet nejen svůj podíl na úvěru, ale i na souvisejících nákladech (poplatcích, úrocích).

Dohoda sepsaná právníkem má název:

Dohoda o sjednání bankovního úvěru a úhradě splátek vyplývajících z tohoto úvěru pouze s některými vlastníky jednotek

(V e-shopku je ukázka této dohody za 100 Kč)

A protože se úroky účtované bankou mění, je vhodné předepisovat platby obsahující splátky podílu na úvěru i na souvisejících nákladech zálohově.

Na související náklady  si vzpomněl pan lake až na druhý den. Nejdříve ve svém dále uvedeném příspěvku pracně dokládá, že se pohledávky a závazky vzniklé z této situace musí vždy rovnat. Přitom tuhle základní zásadu účetnictví snad zná každý, jinak by si měl hledat jiné zaměstnání. Jeho rovnice si můžete prostudovat v originále, já uvádím jen části příspěvků. 

Ovšem další slova pana lake  - po těch rovnicích - jsou opět perly. Tentokrát jsem se na jejich barevném zvýraznění vyřádila.

Rekonstrukce účetnictví SVJ 8

Vložil lake, 7. Únor 2015 - 8:37

….

Takto to pokračuje každý měsíc až do nuly. Je to zjednodušený ideální stav, kdy všichni hradí své dluhy včas a ve správné výši. Pokud splácení ve Vašem SVJ pokročilo a SVJ dluží bance už pouze 5 211 000 Kč, musí v účetnictví také existovat pohledávka za dlužníky ve výši minimálně 5 211 000 Kč (nebo více, máte-li dlužníka neplatiče). V řádně vedeném účetnictví nemůže pohledávka SVJ za dlužníky nějakým kouzlem zmizet.

Velmi jsem to zjednodušil. Skutečné finanční toky jsou ještě jiné. Dluh je tvořen nejen samotným příspěvkem na opravu a zateplení. SVJ dlužníkům započítává i veškeré náklady vzniklé z toho, že si muselo kvůli nim vzít úvěr a poskytlo jim individuální finanční službu.  

K těmto nákladům SVJ patří úroky z úvěru, náklady na zřízení a vedení úvěrového účtu, a všechny souvisící náklady. Jejich celková výše nemusí být na počátku známa, proto může být tato služba účtována zálohově s konečným vypořádáním po splacení celého úvěru.

……………… Konec  zkrácené ukázky.

 

Moje poznámky:

Co nám lake k účtování o úvěrech sdělil?

1.    Splácení původní pohledávky nesmí být předepisováno zálohově, protože by šlo o podvod.

2.    Splácení nákladů na úroky a poplatky související s úvěrem může být účtováno zálohově s konečným vypořádáním po splacení celého úvěru.

A co já na to?

1.    Když nesmí být splácení původní pohledávky předepisováno zálohově, účtoval by lake  nejspíše platby vlastníků jako příjem na běžný účet a snížení pohledávky za vlastníky.  

S odstupem jednoho dne se už zamýšlí, že to s tou jeho rovnicí tak jednoduché nebude. Sám uvádí, že jeho příklad popisuje zjednodušený ideální stav, kdy všichni hradí své dluhy včas a ve správné výši. Píše:

Pokud splácení ve Vašem SVJ pokročilo a SVJ dluží bance už pouze 5 211 000 Kč, musí v účetnictví také existovat pohledávka za dlužníky ve výši minimálně 5 211 000 Kč (nebo více, máte-li dlužníka neplatiče).

Teď by mne zajímalo, na kterém účtu pan lake toho dlužníka nebo spíše ty dlužníky zjistí, jestliže zavrhuje předepisování záloh. Že by se mu chtělo účtovat snižování pohledávek SVJ na analytických účtech jednotlivých vlastníků jednotek, a to i v případě, že by bylo dlužníků třeba 50 nebo více?

2.    Já mám ve svém příkladu předepisovány zálohy na částky obsahující jak podíl na úvěru, tak podíly na poplatcích a úrocích. Celkem je třeba každý měsíc zaúčtovat tři účetní případy: Předpis záloh, úhrada záloh, čerpání záloh na snížení pohledávky za vlastníky. Tyto účetní případy se opakují až do konečného splacení úvěru. Stav pohledávek a dluhů SVJ souvisejících s úvěrem je po každém  jejich zaúčtování v naprosté rovnováze.

Naproti tomu pan  lake dospěl po jednom dni k další perle:

Splácení nákladů na úroky a poplatky související s úvěrem může být účtováno zálohově s konečným vypořádáním po splacení celého úvěru.

Po přečtení této věty jsem nevěřila svým očím. I proto jsem ji musela zkopírovat  hned 3x. Něco podobného tu  ještě skutečně nikdy nebylo. Najednou jsou zálohy související s úvěrem  přijatelné a nejde o podvod? A jak a s kým se bude po 10 nebo 20 letech provádět konečné vypořádání záloh na úroky a poplatky? 

Na tuhle otázku by pan lake asi neodpověděl, protože  by si to musel nejdříve zkusit zaúčtovat. 

………………………………………………………….

Pokud máte čas a chuť se prokousávat nekonečnou diskusí

z 6. 2. 2015, je to  tady https://www.portalsvj.cz/diskuse/dluhy-neprechazeji-na-noveho-vlastnika-zase#comment-91239

 

a ze 7. 2. 2015 tady: https://www.portalsvj.cz/diskuse/rekonstrukce-ucetnictvi-svj#comment-91283

Je to sice velmi nepřehledné čtení, viz přeházená data jednotlivých příspěvků, navíc je tam plno zbytečných komentářů, často i úplných nesmylů, ale máte-li čas…

 

N. Klainová

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode