Účetnictví S V J

Tvorba fondu oprav z příspěvků na správu v r. 2008 a násl.                   

V březnu 2017 se na mne osobně obrátil nick Kosťa s dotazem, zda se mohl v roce 2008 tvořit ze záloh FO jako vlastní zdroj, který by nemusel být vyúčtováván.

https://www.portalsvj.cz/diskuse/z-prispevku-na-spravu-fond#comment-129509  (zkráceno)

Odpověděla jsem, že ne. Právní předpisy to neumožňovaly. Záporný názor zastávala i KDP.

Na to se rozvinula diskuse, jestli je možné tvořit FO z příspěvků na správu od roku 2014.

Účetní fond z příspěvků a záloh

Vložil Poznamka (bez ověření), 16. Březen 2017 - 1:55

...Nedávno jsem absolvoval školení o účetnictví SVJ, kde bylo řečeno že po uvedení do stanov vytvořit lze a tím, že tvorba je ze zdrojů osvobozených od daně, bude i čerpání bez daň. povinností.

Na školitele jsem se ještě dnes 16. 3. 2017 obrátila s prosbou, aby mi dal vědět, jestli došlo k posunu názoru KDP v této věci. 

Připomínám, že od samého začátku diskuse šlo o to, že byly zálohy na správu (cizí zdroj SVJ) přeměněny na fond zaúčtovaný na 911, tedy na vlastní zdroj SVJ. 

Zeptala jsem se, jestli KDP změnila názor, tj. jestli už je možné tvořit fond ze záloh na správu. 

Odpověď jsem dostala 17. 3. 2017.

Část odpovědi pana přednášejícího:

......absolutně nerozumím, co míníte slovním spojením „tvořit fond ze záloh“ a rozhodně jsem takovouto větu neřekl. 

Řekl jsem, že SVJ se může rozhodnout, 

  1. jestli za nějakým účelem vybírá zálohy, které následně vyúčtuje (pak se nejedná o tvorbu fondu) 
  2. nebo se rozhodne zřídit si fond a přispívat do něj a nezúčtovávat jej (pak se nejedná o vybírání záloh).

..........................

N. Klainová

18. 3. 2017          

...........................

Pro roky 2016 a následující mám  problematiku fondů aktualizovanou v nabídce  Postupy - Vlastní zdroje - Fondy.

N. Klainová

28. 3. 2017

................

Protože se opět začaly množit dotazy ohledně tvorby fondů z příspěvků na správu, reagovala jsem i včera 2. 11. 2017 na portálu SVJ. Nejsem proti tvorbě fondů, nesouhlasím však s tím, že by se nemusely vyúčtovat. 

Na dotaz, jestli se musí fondy vyúčtovat, jsem napsala:

ANO, musí se vyúčtovat, pokud si to zadáte v pravidlech pro jejich tvorbu. Vytvářet fondy bez pravidel není dobrá volba.

 N. Klainová

 3. 11. 2017

https://www.portalsvj.cz/diskuse/z-prispevku-na-spravu-fond#comment-129532

Účetní fond z příspěvků a záloh

Vložil Poznamka (bez ověření), 16. Březen 2017 - 1:55

...Nedávno jsem absolvoval školení o účetnictví SVJ, kde bylo řečeno že po uvedení do stanov vytvořit lze a tím, že tvorba je ze zdrojů osvobozených od daně, bude i čerpání bez daň. povinností.

......................

Zajímavá informace, jen bych ráda věděla, kdo to prohlásil. 

N. Klainová

3/2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode