Účetnictví S V J

Vypořádání příspěvků na správu                                                    

 

Vypořádání příspěvků

Vložil P_V (bez ověření), 11. Únor 2018 - 19:39

Na příspěvcích na správu společných částí domu se nic individuálně nespoří. Tím že se odstěhujete, náklady na tu správu neklesnou, tak ani nedává smysl z nich něco vracet. A nový vlastník by snad měl vrácenou část doplatit, aby v SVJ nechyběla?

Na rozdíl od toho, služby jako voda, teplo atd. by se vyúčtovat měly, protože ve chvíli kdy se odstěhujete, už je příslušný díl služeb zkonzumovaný. Ale až v rámci výročního vyúčtování, předčasně není co vyúčtovat, když v tom figurují poměrová měření.

 

Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Únor 2018 - 11:37

U služeb je jasná povinnost přeplatky a nedoplatky vypořádat. U správy je to trochu složitější.

Píšete: „Na příspěvcích na správu společných částí domu se nic individuálně nespoří.“ Nesouhlasím. Někdy se spoří, jindy ne. Přispívá se na to, co si vlastníci schválí a výbor dá do rozpočtu.

ZoÚ předepisuje členění závazků, tj. i záloh, na krátkodobé a dlouhodobé. Nakládání s nevyčerpanými zůstatky může být různé.

Na běžné náklady správy, které se každoročně většinou opakují, má být podle § 19 odst. 8 ZoÚ tvořena krátkodobá záloha, která se tvoří podle rozpočtu a čerpá průběžně po celý rok. Při změně vlastníka se běžně nevypořádává. Pokud by šlo o větší nevyčerpaný zůstatek, mohou to prodávající a nabyvatel řešit úpravou prodejní ceny

Na schválené finančně náročné akce, které se uskuteční v budoucích obdobích, se má tvořit dlouhodobá záloha rovněž podle rozpočtu. Tato záloha bude použita v budoucnu, takže se na úhradu nákladů „šetří“ více let.

Ve stanovách je dobré pamatovat na případy, kdy při změně vlastníka bude nevyčerpaný zůstatek záloh vypořádán s původním vlastníkem. Určitě by to mělo být v případech, kdy se „šetří na konkrétní akci“, která je později zrušena. Například vlastníci „šetřili “ tři roky formou dlouhodobých záloh na rekonstrukci kolárny nebo kočárkárny. Později si to rozmysleli, a rozhodli se, že ponechají společným prostorám původní účel. Současně rozhodli o vyplacení „našetřených“ pe­něz.

Pokud mezi rozhodnutím vlastníků o vypořádání nevyčerpané zálohy a mezi skutečným vypořádáním dojde k převodu jednotky, musí být částka nevyčerpaných „našetřených“ záloh vyplacena původnímu vlastníkovi.

Dalším příkladem, který by měl být ve stanovách upraven, je skutečnost, že se v některých SVJ finančně vypořádávají nevyčerpané zůstatky záloh na vlastní správu, a to zároveň s vypořádáním přeplatků a nedoplatků záloh na služby. Taková účetnictví jsem viděla z dílny SBD. I tady by měly stanovy upravovat postup při změně vlastníka. Příkladů by se našlo více.

Chtěla jsem jenom upozornit, že vlastníci, kteří při schvalování stanov zvedají ruku, aniž vědí, co schvalují, se mohou v budoucnu divit, kolik za svoji lhostejnost k pravidlům spolužití v SVJ zaplatí.

N. Klainová   

Vypořádání příspěvků 3

Vložil P_V (bez ověření), 12. Únor 2018 - 14:31

O takovém vrácení ale musí rozhodnout shromáždění, a vrací se všem. Do té doby to jsou peníze společné. Nelze vrátit jen tomu, kdo prodá byt a chtěl by svůj díl teď hned. To jsem měl na mysli tím individuálním spořením.

Vypořádání příspěvků 4

Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Únor 2018 - 14:43

Ano, uvedla jsem, že vlastníci rozhodli o vyplacení a myslela jsem na shromáždění a vyplatit všem. Jednotka se prodávala mezi rozhodnutím a výplatou. Vím, že jsou to zvláštnosti, jen jsem chtěla upozornit, že se někdy opravdu „šetří“ a že by se do stanov měla promítnout i pravidla pro zvláštní případy. A k nim patří i ustanovení, co se má dít v případě změny vlastníka.

Vypořádání příspěvků 5

Vložil P_V (bez ověření), 12. Únor 2018 - 18:19

Takové vracení by ovšem mohlo být docela zamotané, pokud by se měli zohlednit i bývalí vlastníci. Namísto obecných dlouhodobých záloh a plánu akcí, které se z toho budou hradit, by se muselo šetřit na každou akci zvlášť. Aby bylo jasné, kdo na kterou akci kolik přispěl, a tedy kolik komu vracet při případném zrušení. Nastávaly by komplikace při nějakých posunech v plánu, kdy už je peněz našetřeno celkově dost, ale ne konkrétně na akci, která by přicházela v úvahu namísto té odložené. Zdalipak to někde takto dělají.

Vypořádání příspěvků 6

Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Únor 2018 - 19:28

Ano, někde to tak dělají. Vím to a jde to celkem bez problémů. Někde se to museli naučit nově, vybírají-li např. na náklady na opravy společných částí ve výlučném užívání, někde se to museli naučit už dávno, protože uzavřeli podle § 15 ZoVB dohodu o jiném způsobu přispívání, než podle podílů atd. .......

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode