Účetnictví S V J

Vyúčtování služeb od roku 2014    

 V diskusi  k vyúčtování služeb jsem na portálu SVJ naposledy v září 2014 obhajovala názor, že se porovnávají skutečné náklady podle druhů s předepsanými zálohami. Takto jsou nastaveny účetní programy i programy pro vyúčtování služeb.

Pro vyúčtování služeb za rok 2014 však platí ZoSl. Protože si myslím, že je ustanovení § 7 odst. 2,  kogentní, musela jsem zareagovat.

Vyúčt. služeb od r. 2014 - pro p. lake k příspěvku ze 17.9.2014

Vložil N. Klainová (bez ověření), 16. Únor 2015 - 22:19

Pane lake, ačkoliv tím nejsem nijak nadšená, musím Vám dát za pravdu, že vyúčtování služeb by se mělo za rok 2014 a další řídit zákonem č. 67/2013 Sb., dále ZoSl, tzn., že by měly přeplatky a nedoplatky záloh vyjadřovat rozdíl mezi skutečnými náklady a přijatými zálohami, a to podle druhů služeb (§ 7 odst. 2).

Zjišťovala jsem ve větších účtárnách i u jedné softwarové firmy, jestli pracují na změně způsobu výpočtů i účtování o „vyúčtování služeb“, ale zatím jsem kladnou odpověď nedostala. Odpovědi byly spíše vyhýbavé, budou to řešit, ale nebude to vzhledem k zažitým postupům výpočtů i účtování jednoduché.

Svoje úvahy včetně variantních příkladů, jak by se dala změněná situace řešit, jsem dala ve třech variantách do e-shopku (www.klaiex.cz – rubrika Různé – příklady) pod názvem „Různé způsoby vyúčtování služeb“. Jeden soubor obsahuje návrhy výpočtů a účtování, druhý je textový – vysvětlující.

Je to pro neúčetní natolik složité, že je zbytečné tady zabírat prostor diskusemi, které by ve výsledku stejně nedospěly k ničemu. Příklady a postupy účtování situované do konce roku 2013 zůstávají beze změny.

N. Klainová

……………………..

Vyúčtování služeb nejen od r. 2014

Vložil lake, 17. Únor 2015 - 3:39

Paní Klainová,

děkuji za Vaše sdělení. Povinnost rozúčtovatele uvádět ve vyúčtování zaplacené zálohy podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. platí beze změn od dne účinnosti vyhlášky. Dodavatelé tedy byli povinni uvést přehled zaplacených záloh na služby (dodávka TUV a vytápění) ve vyúčtování za rok 2002 a později.

S nabytím účinnosti zákona č. 67/2013 Sb. se změnilo pouze to, že stejná povinnost je od 1.1.2014 rozšířena na VŠECHNY služby spojené s užíváním bytu. Dodavatelé tedy jsou povinni uvést přehled zaplacených záloh na služby ve vyúčtování za rok 2014 a později.

Nesplnění zákonem dané povinnosti je podle zákona č.67/2013 Sb. sankcionováno částkou 100 Kč/den (od 1.1.2016 to bude 50 Kč/den). To je pro rozúčtovatele snad dostatečná motivace k tomu, aby to po 14 letech začali konečně dělat pořádně …

lake

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode