Účetnictví S V J

Vyúčtování služeb od roku 2014    

  V diskusi  k vyúčtování služeb jsem na portálu SVJ naposledy v září 2014 obhajovala názor, že se porovnávají skutečné náklady podle druhů s předepsanými zálohami. Takto jsou nastaveny účetní programy i programy pro vyúčtování služeb.

Pro vyúčtování služeb za rok 2014 však platí ZoSl. Protože si myslím, že je ustanovení § 7 odst. 2,  kogentní, musela jsem zareagovat.

Vyúčt. služeb od r. 2014 - pro p. lake k příspěvku ze 17.9.2014   (zkráceno)

Vložil N. Klainová (bez ověření), 16. Únor 2015 - 22:19

Pane lake, ačkoliv tím nejsem nijak nadšená, musím Vám dát za pravdu, že vyúčtování služeb by se mělo za rok 2014 a další řídit zákonem č. 67/2013 Sb., dále ZoSl, tzn., že by měly přeplatky a nedoplatky záloh vyjadřovat rozdíl mezi skutečnými náklady a přijatými zálohami, a to podle druhů služeb (§ 7 odst. 2). ......................................

N. Klainová

……………………..

Vyúčtování služeb nejen od r. 2014

Vložil lake, 17. Únor 2015 - 3:39

Paní Klainová,

děkuji za Vaše sdělení. Povinnost rozúčtovatele uvádět ve vyúčtování zaplacené zálohy podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. platí beze změn od dne účinnosti vyhlášky. Dodavatelé tedy byli povinni uvést přehled zaplacených záloh na služby (dodávka TUV a vytápění) ve vyúčtování za rok 2002 a později.

S nabytím účinnosti zákona č. 67/2013 Sb. se změnilo pouze to, že stejná povinnost je od 1.1.2014 rozšířena na VŠECHNY služby spojené s užíváním bytu. Dodavatelé tedy jsou povinni uvést přehled zaplacených záloh na služby ve vyúčtování za rok 2014 a později.

Nesplnění zákonem dané povinnosti je podle zákona č.67/2013 Sb. sankcionováno částkou 100 Kč/den (od 1.1.2016 to bude 50 Kč/den). To je pro rozúčtovatele snad dostatečná motivace k tomu, aby to po 14 letech začali konečně dělat pořádně …

lake

.........................

Moje poznámka po letech:

Nadále platí, že v mnoha účtárnách jsou používány programy, které počítají přeplatky a nedoplatky u jednotlivých druhů služeb jako rozdíly mezi skutečnými náklady a předepsanými zálohami, ale výsledné částky potom opraví o neuhrazené zálohy.

Některé možnosti oprav jsou uvedeny např. v pokračování souvislého příkladu z Poradny, které je uvedeno v E-shopku ve třech variantách pod názvem Klaiex 26 – Vyúčtování služeb a neuhrazené zálohy Kl 26 I až III tady.

Text k výše uvedeným  příkladům v Excelu je uveden v Postupech účtování v nabídce Služby pod názvem „Neuhrazené zálohy a různé způsoby vyúčtování služeb“

N. Klainová 5/2019

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode