Účetnictví S V J

Závěr k příspěvkům na správu - diskuse září 2014                

 

Staženo z: 

https://www.portalsvj.cz/diskuse/nobcz-1-208-d

 

Závěr starší diskuse o příspěvcích na správu

Vložil lake, 16. Září 2014 - 7:19

Tuto starší diskusi z roku 2012 je nyní možno už shrnout: Měl jsem ve všem pravdu. Oponenti se mýlili.

Šlo o to, že vlastník jednotky v SVJ(2012) není podle zákona povinen skládat žádné zálohy na správu domu. Podle NOZ totiž hradí pouze příspěvky na správu. Ty jsou (na rozdíl od záloh) vlastním zdrojem právnické osoby a podléhají tedy zdanění. O zálohách na správu se NOZ nezmiňuje ani slovem.

Z toho jsem dovodil jednoduchý fakt, že vlastník v SVJ(2012) nemá zákonnou povinnost skládat zálohy na správu. Taková povinnost mu nemůže být uložena jednostranným rozhodnutím SVJ bez jeho souhlasu. (Poznámka: zcela jinak tomu je v SVJ(2000), kde zálohy na správu jsou výslovně předepsány, i způsob jejich schválení a sdělení vlastníkovi).

Plně se správnost mého stanoviska ukázala od 1.1.2014, kdy nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů: ta výslovně určila, že příspěvky na správu domu, vybírané právnickou osobou SVJ, jsou osvobozeny od zdanění. Takže zákonodárce připouští, že jde o vlastní zdroj právnické osoby, který by normálně podléhal zdanění. K osvobození od daňové povinnosti musel tedy zákonodárce do zákona o daních z příjmů vložit (jako výjimku) toto speciální ustanovení.

Zákonodárce dal tedy jak v NOZ, tak v zákonu o daních z příjmů najevo, že rozlišuje „příspěvky na správu“ (vlastní zdroj) od přijatých záloh (cizí zdroj).

Což jsem zde tvrdil od počátku.

lake

K závěru o příspěvcích na správu

Vložil N. Klainová (bez ověření), 16. Září 2014 - 8:23

Souhlasím se závěrem, pouze drobně upravím. Příjmy z příspěvků na správu nejsou od zdanění osvobozeny. § 18 ZDP stanoví, že „nejsou předmětem daně“. Jsou tedy zařazeny do jiné kategorie příjmů, ale se stejnými důsledky, tzn., že nevstupují do základu daně z příjmů.

Teď si dovolím odvozovat další závěry plynoucí ze ZDP, a to pro účely účetnictví.

·         Objeví-li se v ZDP v souvislosti s účetními jednotkami pojem „příjem“, je třeba to číst jako „výnos“ viz § 23 odst. 1 ZDP. Čili příspěvky na správu jsou v ZDP považovány za výnosy, které nejsou předmětem daně.

·         Jde-li o nezálohové příspěvky na správu, je třeba je účtovat do výnosů. Od MF mám písemně potvrzeno, že SVJ nemá žádné výjimky v tom smyslu, že by mohlo u výnosů SVJ vynechávat účtovou třídu 6 – Výnos, stejně jako nemůže u nákladů SVJ vynechávat účtovou třídu 5 – Náklady. Tímto je snad rozvahové účtování o správě domu konečně vyřešeno.

·         Účtování o příspěvcích do výnosů není vhodné ve všech případech. Např. při „šetření“ na akce, které budou uskutečněny v budoucích obdobích, je vhodné zůstat u starých známých dlouhodobých záloh na správu apod.

·         Účetní předpisy na nové ustanovení ZDP zatím nereagovaly, já ano. V e-shopku je pro pokročilé prográmek Klaiex 19 se zaúčtovaným souvislým příkladem ve dvou verzích – se zálohami na správu a s příspěvky na správu účtovanými do výnosů.

Příklad s různými příspěvky odvozenými od rozpočtů nákladů na správu obsahuje i srovnání vlivů na výsledek hospodaření SVJ a dva různé přehledy informací pro vlastníky.

Doufám, že účetní laici tento můj odkaz na příklad s účtováním příspěvků do výnosů, který je zřejmě zatím jediný v ČR, (tuto reklamu na novou metodiku účtování)  skousnou bez zbytečných útoků. Výhrady účetních profesionálů vítám. Přestože někteří mají příklad k dispozici už od března 2014, žádné jsem zatím nedostala.

N. Klainová

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode