Účetnictví S V J

Klaiex - konec roku 

Dotaz č. 1:

Je třeba vést v Klaiexu  každý kalendářní rok  v nových tabulkách, které se na konci účetně uzavřou? Nebo se dá pokračovat? Předpisy záloh jsou tam pouze na rok. Z toho usuzujeme, že každý rok bude třeba vést účetnictví v nových tabulkách, ale ztrácíme tím kontinuitu. Nebo můžeme předpisy záloh doplňovat do nekonečna (tabulka "předpisy záloh").

Odpověď č. 1

Klaiex není účetní program, který by prováděl uzavírání a otevírání účtů automatizovaně. Jsou to tabulky naprogramované tak, aby se každý zaúčtovaný účetní případ promítnul do předvah účtů, do  rozvahy a do výkazu zisku a ztráty ( + do Zúčtování nákladů a do schématu pro účetní uzávěrku).  

Na konci roku je třeba převzít konečné zůstatky do nově otevřeného souboru a tam je zadat jako počáteční zůstatky. Tím je zachována předepsaná bilanční kontinuita dostatečně. K přechodu na nový rok je pár rad v příručce k prográmku Klaiex (za 250 Kč).

Účetní programy provádějí tuhle činnost automatizovaně. Chcete-li využívat výhody účetních programů, můžete to vyzkoušet na programu SimpleUcto, který si můžete  stáhnout na portálu SVJ.  Program je nabízen zdarma. V Excelu by to možná taky šlo zařídit, ale já jsem to nezkoušela.  

Vedle souboru pro účtování obsahuje prográmek Klaeix i soubor s podklady pro účtování. Jedním z podkladů pro účtování je i tabulka předpisů záloh. Ta se může kopírovat a upravovat  skutečně do nekonečna.  

Dotaz č. 2:

Je možné vyjet  rozvahu a výsledovka zpětně, např. když jsou zadaná data za období  leden až říjen, abychom dostali výkazy, jak to vypadalo k 30.6.?  Nebo si musíme výkazy vyjet každý měsíc, kvartál apod.?

Odpověď č. 2:

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty (výsledovka)  se zpracovávají  k rozvahovému dni (většinou je jím konec roku). Povinnost sestavovat mezitímní účetní závěrku se  SVJ, pokud vím, netýká.  

Chci-li podat na shromáždění vlastníků jednotek aktuální informace k datu konání shromáždění, podívám se do předvahy za daný měsíc. Předvahy obsahují daleko podrobnější informace, než účetní výkazy.

Pokud bych nezbytně potřebovala sestavit rozvahu a výsledovku zpětně k nějakému datu, zkopírovala bych si soubor a v deníku bych vymazala částky účetních případů, které byly zaúčtovány po tomto datu.

 

 N. Klainová

2/2011

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode