Účetnictví S V J

Chyby v účetnictví SVJ a jejich opravy    

Když se sejde větší počet podobných dotazů, zavádím samostatnou stránku.  

V poslední době se začaly častěji objevovat dotazy účetních, kteří převzali již zavedené účetnictví a něco se jim na něm nelíbí.   

Tak jsem ty starší i novější dotazy soustředila do této nabídky.

Dotazy na odstraňování chyb způsobených předchozími účetními souvisí většinou se vznikem nových SVJ privatizací dříve družstevních bytů.

K výměně účetních však dochází i z jiných důvodů viz např. výše uvedené články o tzv. „účetních“, kteří si nechali platit za účetní zmetky.

  • Hlavními důvody bývají vysoké ceny, neodpovídající nízké kvalitě práce, neznalost právních předpisů, nepřehledné a nesrozumitelné účetnictví, neochota vysvětlovat nejasné účtování a výpočty apod.   
  • Někteří účetní větších externích správců bývají vyměněni za jiné, protože naprosto neuznávají, že by jejich klienti mohli mít na vedení účetnictví  nějaké požadavky.   Říkají si: „Co si ti klienti vůbec myslí?“ Oni jsou přece ti „nejchytřejší“ ze všech a vědí, jak mají účtovat.                                            

. . . . . . 

Účtování v SVJ si můžeme rozdělit do dvou oblastí:

Účtování o správě - o nákladech se účtuje v účtové třídě 5 – Náklady.

Pro připomenutí:

Podle § 1180 OZ mohou být náklady rozpočítány na vlastníky:

  1. podle podílů na společných částech,
  2. paušálem na každou jednotku stejně,
  3. s ohledem na výlučné užívání některých společných částí.

Účtování o službách - o nákladech se účtuje v účtové skupině 31 - Pohledávky.

Náklady na služby se rozpočítávají na vlastníky jednotek v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., o službách.  Některé podle právních předpisů, některé podle podílů, další podle počtu osob aj. kritérií, někdy je možné se s vlastníky jednotek dohodnout.

Neznají-li účetní základní účetní předpisy,  zákon č. 67/2013 Sb., o službách, schválené stanovy SVJ, případně další vnitřní předpisy SVJ,  stává se, že účtují některé náklady na správu do nákladů na služby a naopak.

Rozdílné způsoby rozpočítání nákladů na správu a na služby vedou logicky k tomu, že nesprávné účtování ovlivní často správnost vyúčtování služeb. 

Nechápu, že stejní lidé, kteří velmi pečlivě studují letáky všech možných obchodů, aby nakoupili  zboží o pár korun levnější, nevěnují ani zlomek času prostudování dvou hlavních dokumentů, týkajících se hospodaření s jejich penězi, tj.

  1. přehledů  o stavu a pohybu záloh na správu,
  2. vyúčtování služeb.   

Kdyby tomu věnovali pozornost, mohli by zjistit chyby představující někdy i mnohonásobně vyšší částky, než jaké ušetří na levnějším zboží.  

 

N. Klainová 

4/2019  

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode