Účetnictví S V J

Odstrašující příklad lhostejnosti k účetnictví SVJ

Na úvodní straně rubriky Základy účetnictví je popsán zážitek z praxe z května 2008, kdy člen výboru nebyl lhostejný k tomu, že mu účetní předává zmetek.

Mezi květnem 2008 a únorem 2010 jsem měla možnost vidět několik způsobů vedení účetnictví, které byly z pohledu členů výborů SVJ naprosto nepřehledné a nesrozumitelné a z mého pohledu i v rozporu s účetními předpisy. 

Ani tam nebyli členové výrobu SVJ nebo i prostí vlastníci jednotek lhostejní k tomu, co se vydává za účetnictví. Nakonec se vždycky všechno podařilo vyladit tak, aby účetnictví plnilo svoji informační i kontrolní funkci. 

11. 2. 2010 jsem si ale přečetla na portálu SVJ příspěvek anonymní účetní, který považuji za opravdu  odstrašující příklad lhostejného přístupu výboru SVJ k vedení účetnictví.  

Kopie  je určena těm, kteří neměli možnost  příspěvky na výše uvedeném webu zaregistrovat.

Uvedena je jako podnět pro vlastníky,  aby se ptali členů svých volených orgánů, jestli jsou schopni z draze placeného účetnictví zjistit, jak je s jejich majetkem nakládáno, za jaké dluhy ručí ze zákona apod. 

Ukázku jsem převzala do svého webu mimo jiné i proto, že je v příspěvcích zmíněno mé jméno.  Podstatné části jsem zvýraznila. 

Vložil Anonymous, 11. Únor 2010 - 7:58 :: Ostatní

Dobrý den, přebírám účetnictví SVJ od nejmenované firmy, je to již 3. dům a již mi opravdu dochází síly. SVJ samozřejmě mělo smlouvu na obstarávání správy domu nikoli smlouvu o vedení účetnictví – tedy odpovědnost je plně na SVJ a těžko se budou dovolávat toho, že jim účetnictví vedla tato firma.

Kromě toho, že nedělali inventarizace – žádné inventurní soupisy, inventarizací nazvali obratovky všech účtů za celý rok, s tím, že v tom člověk těžko rozluští co je co. K tomu odměny statutárů zdanili srážkovou daní, dokonce tím způsobem, že členové měli schváleno 36tis.Kč/ročně, tolik si také vyplatili na své účty a FÚ poslali na účet 5 400 Kč, ale opět z peněz SVJ, nestrhli to z odměn, že se platí také zdravotní pojištění vůbec nezaregistrovali.

Nemluvě o tom, že ve výkazech jsou částky, které sami nedokáží vysvětlit v řádech milionů! O dalších chybách ani nemluvě, je jich hrozně moc. Rekonstrukce nepřipadá v úvahu – SVJ na to nemá peníze a navíc se tváří jako, že je jim úplně jedno, že je to špatně, protože si myslí, že když nechali správcovskou firmu, aby se podepisovali na výkazy, tak jsou z obliga. Nemůžu jim to vysvětlit, protože to nechtějí slyšet. Proto se ptám, pokud je tu někdo, kdo má podobnou zkušenost, jak to vyřešit? Nejraději bych to řešila přes finanční úřad, protože toho mám fakt plný zuby, alespoň by se SVJ i tzv. správce poučili. Jaký na to máte názor? Především Vy, Ing. Klainová, těchto případů máte také jistě dost.   Děkuji účetní

 ......................................

Účetnictví SVj a kontrola FÚ

Vložil Petr, 11. Únor 2010 - 10:02

Na to by odpověděla nejlépe ing. Klainová (ale bylo by dobré se představit nebo email) či zkuste hledat v diskusi.

....................................... 

Anonymním tazatelům skutečně neodpovídám. Paní účetní se divím, že takové účetnictví přebírá, když se v SVJ tváří, "jako že je jim úplně jedno, že je to špatně".  Pro takové klienty je škoda vynakládat čas i energii.

Těm, kterým není lhostejná kvalita účetnictví, které si sami platí, mohu poradit, aby po výboru vyžadovali plnění jedné z nejdůležitějších zásad účetnictví:   

§ 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) stanoví v odst. 1 zcela jasně:

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Plnění alespoň některých z těchto zásad si mohou zkontrolovat všichni, ne pouze účetní. Návod je uveden v tématu "Kontroly převzatého účetnictví".  

.................................................

Protože tu máme únor 2010 a čas schvalování účetních závěrek SVJ  je za dveřmi, přidám další příklad lhostejnosti výboru ke kvalitě účetnictví. 

Na štěstí se občas ozvou sami vlastníci. Ovšem dost často jim to není nic platné, viz příklad z května 2009:

Návštěvník portálu SVJ napsal (zkráceno a lehce upraveno): 

Naše závěrka: 

šest položek-počáteční stav 1.1.– zůstatek k 31.12. Žádná rozvaha, výsledovka či příloha, tím méně položky dle vyhl. 504/02 Sb.

Závěrku podle vyhlášky jsem  ukázal na schůzi shromáždění. Hleděli na mne jako bych spadl z Marsu a náš výbor byl navýsost uražen jak zpochybňuji jejich dokonalost (přitom ve stanovách jasně stojí " výbor odpovídá za sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke schválení").

Účetnictví nám vede soukromá účetní, která tvrdí, že výše uvedené údaje jsou účetní závěrkou.

Výbor přitom pod hrozbou demise prosadí vše.

Pamatuji doby, kdy účetnictví bylo symbolem přesnosti, poctivosti a důvěryhodnosti. To už zřejmě dnes neplatí a snaha o korektní přístup je boj s větrnými mlýny. Jako ve všech oborech existují zákony, ale není toho, kdo jejich dodržování dokáže vynutit.

A moje odpověď:

Odpovědnost za správnost účetnictví

Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Květen 2009 - 11:57

Za vedení účetnictví skutečně odpovídá výbor. Kdyby si členové výboru přečetli alespoň úvod k rubrice Základy účetnictví, zjistili by, že je více „účetních“, kteří jsou schopni vydávat za účetnictví kdejaký paskvil a brát za to docela slušné peníze.

Účetní, který si ani nezjistí, jak má vypadat účetní závěrka předkládaná shromáždění ke schválení, patří do skupiny účetních diletantů, kvůli kterým jsem zavedla celou rubriku Základy účetnictví.

Vlastníkům jednotek ve Vašem domě se hodně divím, že jsou ochotni platit za zmetky.

Vaše účetní by měla mít po ruce vyhlášku č. 504/2002 Sb. a obhájit svoji účetní závěrku tak, že srovná předložené údaje s položkami v příloze č. 1 -Rozvaha a v příloze č. 2 Výkaz zisku a ztráty. Vyhotovenou přílohu (třetí povinnou část účetní závěrky) může porovnat s § 29 a 30 vyhlášky.

Dokud to neudělá a nedokáže všem, že těch 6 zůstatků představuje účetní závěrku sestavenou v souladu s právními předpisy, neměla by za svoji práci dostat ani korunu.

Protože výbor odmítá Vaše argumenty podložené účetními předpisy, trvejte na tom, aby bylo v zápisu ze shromáždění jmenovitě uvedeno, kdo hlasoval proti schválení účetní závěrky.

Účetnictví je často chápáno jako zbytečné a nákladné otravování členů SVJ. To je skutečně pravda, pokud je svěřeno lidem, kteří se vydávají za účetní, aby plodili nesmysly a brali za to peníze.

Jen správně vedené účetnictví slouží k ochraně majetku vlastníků.

Pokud to někdo nechce pochopit, neměl by se divit, jako někteří návštěvníci portálu SVJ, že příspěvky na správu nejsou nikde vidět, že jsou utráceny a nikdo neví, za co apod. Ale o tom tu už bylo psáno dost, stačí se začíst.

N. Klainová

2/2010

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode